Synonimy do słowa ZDRĘTWIAŁY

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: ZDRĘTWIAŁY.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa ZDRĘTWIAŁY

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 4 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

ZDRĘTWIAŁY
to inaczej:

ścierpnięty, zesztywniały, zgrabiałyZDRĘTWIAŁY
to inaczej:

bez czucia, jak wryty, odrętwiały, ogłuszony, oniemiały, osłupiały, oszołomiony, porażony, przyćmiony, sparaliżowany, struchlały (przestarz.), zamarły, zaszokowany, zdębiałyZDRĘTWIAŁY
to inaczej:

napięty, nieruchomy, okrzepły, skostniały, stężały, sztywny, zastygły, zesztywniały, zmartwiałyZDRĘTWIAŁY
to inaczej:

okrzepły, zesztywniały, przyćmiony, zmartwiały, skostniały, napięty, osłupiały, ścierpnięty, zamarły, zgrabiały, bez czucia, nieruchomy, porażony, oniemiały, oszołomiony, zaszokowany, ogłuszony, sparaliżowany, zdębiały, odrętwiały, sztywny, jak wryty, stężały, struchlały, zastygłyPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

ZDRĘTWIAŁY inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa zdrętwiały?", są:

1. Zdrętwiały to inaczej ścierpnięty, zesztywniały, zgrabiały.
2. Zdrętwiały to inaczej bez czucia, jak wryty, odrętwiały, ogłuszony, oniemiały, osłupiały, oszołomiony, porażony, przyćmiony, sparaliżowany, struchlały (przestarz.), zamarły, zaszokowany, zdębiały.
3. Zdrętwiały to inaczej napięty, nieruchomy, okrzepły, skostniały, stężały, sztywny, zastygły, zesztywniały, zmartwiały.
4. Zdrętwiały to inaczej okrzepły, zesztywniały, przyćmiony, zmartwiały, skostniały, napięty, osłupiały, ścierpnięty, zamarły, zgrabiały, bez czucia, nieruchomy, porażony, oniemiały, oszołomiony, zaszokowany, ogłuszony, sparaliżowany, zdębiały, odrętwiały, sztywny, jak wryty, stężały, struchlały, zastygły.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 4.

Synonimy słownikowe do słowa ZDRĘTWIAŁY

ZDRĘTWIAŁY
ścierpnięty, zesztywniały, zgrabiały
ZDRĘTWIAŁY
bez czucia, jak wryty, odrętwiały, ogłuszony, oniemiały, osłupiały, oszołomiony, porażony, przyćmiony, sparaliżowany, struchlały (przestarz.), zamarły, zaszokowany, zdębiały
ZDRĘTWIAŁY
napięty, nieruchomy, okrzepły, skostniały, stężały, sztywny, zastygły, zesztywniały, zmartwiały
ZDRĘTWIAŁY
okrzepły, zesztywniały, przyćmiony, zmartwiały, skostniały, napięty, osłupiały, ścierpnięty, zamarły, zgrabiały, bez czucia, nieruchomy, porażony, oniemiały, oszołomiony, zaszokowany, ogłuszony, sparaliżowany, zdębiały, odrętwiały, sztywny, jak wryty, stężały, struchlały, zastygły

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: ZDRĘTWIAŁY

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x