Synonimy do wyrażenia ZEGAR SŁONECZNY

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie wyrażenia: ZEGAR SŁONECZNY.

Wyrazy bliskoznaczne do wyrażenia ZEGAR SŁONECZNY

ZEGAR SŁONECZNY
to inaczej:

kompas (przestarz.), chronometr (specjalist.) (nadrz.), czasomierz (nadrz.), zegar (nadrz.)Przy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do szukanego przez Ciebie wyrażenia.

SŁONECZNY
to inaczej:

nasłonecznionyUDAR SŁONECZNY
to inaczej:

porażenie słoneczne, porażenie (nadrz.), udar (nadrz.)ZEGAR
to inaczej:

chronometr (specjalist.), czasomierz, sekundnik (podrz.), stoper (podrz.), układ czasowy (podrz.), cebula (podrz.), sikor (pot.) (podrz.), zegarek (podrz.), klepsydra (podrz.), minutnik (podrz.), kompas (przestarz.) (podrz.), zegar słoneczny (podrz.), miernik (nadrz.), przyrząd pomiarowy (nadrz.)ZEGAR
to inaczej:

chronometr, czasomierzSzukaj synonimów do słowa

ZEGAR SŁONECZNY inaczej

Najlepszą odpowiedzią na pytanie: "Jakie znasz synonimy do wyrażenia zegar słoneczny?", jest:

1. Zegar słoneczny to inaczej kompas (przestarz.), chronometr (specjalist.) (nadrz.), czasomierz (nadrz.), zegar (nadrz.).

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 1.

Synonimy słownikowe do wyrażenia ZEGAR SŁONECZNY

ZEGAR SŁONECZNY
kompas (przestarz.), chronometr (specjalist.) (nadrz.), czasomierz (nadrz.), zegar (nadrz.)

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do wyrażenia: ZEGAR SŁONECZNY

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x