Synonimy do słowa ZERO-JEDYNKOWY

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: ZERO-JEDYNKOWY.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa ZERO-JEDYNKOWY

ZERO-JEDYNKOWY
to inaczej:

binarnyPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do ZERO-JEDYNKOWY.

ZERO
to inaczej:

ciapa (pot.), dupa wołowa (wulg.), fajtłapa, łach, łachudra, łamaga, niedołęga (pot.), niemota (pot.), oferma, ofiara losu (pot.), pierdoła (wulg.), safanduła, śpiąca królewna (żart.), trąba (pot.), zero (pot.), ciamajda (nadrz.), ciapa (nadrz.), fajtłapa (nadrz.), fujara (pot.) (nadrz.), gamoń (nadrz.), kapcan (wulg.) (nadrz.), lebiega (pot.) (nadrz.), neptek (pot.) (nadrz.), niedojda (nadrz.), niedołęga (nadrz.), niedorajda (nadrz.), niezdara (nadrz.), niezguła (nadrz.), noga (pot.) (nadrz.), oferma (nadrz.), ofiara losu (nadrz.)ZERO
to inaczej:

figa, guzik (pot.), nic, nico (pot.), nul, pustkaZERO
to inaczej:

próżnia, figa, nul, guzik, pustka, wcale, nicZERO
to inaczej:

figa, guzik, pustka, wcale, nicZERO
to inaczej:

niemota, ofiara losu, ciapa, śpiąca królewna, (pot.) pierdoła, słoń w składzie porcelany, oferma, łach, trąba, safanduła, łachudra, niedołęga, pusty, (pot.) dupa wołowa, fajtłapaZERO WIODĄCE
to inaczej:

zero nieznaczące, zero początkoweSzukaj synonimów do słowa

ZERO-JEDYNKOWY inaczej

Najlepszą odpowiedzią na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa zero-jedynkowy?", jest:

1. Zero-jedynkowy to inaczej binarny.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 1.

Synonimy słownikowe do słowa ZERO-JEDYNKOWY

ZERO-JEDYNKOWY
binarny

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok ZERO-JEDYNKOWY

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

6+5 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: ZERO-JEDYNKOWY

x