Czteroliterowe wyrazy na literę "C"

Poniższa lista to wszystkie 4-literowe wyrazy i czteroliterowe słowa, czyli tak zwane czteroliterówki, na literę "C". W su­mie zna­leź­li­śmy ich 278.

Czteroliterówki na literę C

caba

caby

caca

cacy

cafu

cafy

cajg

cala

cale

cali

calu

cała

całą

całe

cało

cały

camp

canc

cant

capa

capi

capu

capy

cara

cary

caud

caus

cech

cedi

cedr

cedź

ceik

ceki

ceku

cela

celą

cele

celę

celi

cell

celo

celt

celu

cena

ceną

cenę

ceni

ceno

cent

ceny

cepa

cepu

cepy

cera

cerą

cerę

cero

cert

ceru

cery

cetn

cewa

cewą

cewę

cewi

cewo

cewy

ceza

cezą

cezę

cezo

cezu

cezy

cęgi

chał

cham

chan

chap

char

chat

chcą

chce

chcę

chen

cher

chęć

chin

chip

chla

chna

chną

chnę

chno

chny

choć

choi

chon

chor

chód

chór

chów

chuć

chuj

chup

chyb

chyl

chyr

chyż

ciał

ciao

ciap

ciąć

ciąg

ciął

ciąż

ciec

cieć

ciek

ciel

ciem

cień

ciep

cięć

cięż

cifu

cify

cioć

cios

ciot

cipa

cipą

cipć

cipę

cipo

cipy

cisa

cisi

cist

cisu

cisy

cisz

cito

city

ciul

cium

ciup

ciur

ciut

cizi

ciżb

ciżm

ckni

cląc

cleń

clić

clij

clił

clio

clip

clou

cłem

cłom

cmok

cnej

cnić

cnót

cnym

coba

coby

coda

codą

codę

codo

cody

cofa

coka

cola

colą

cole

colę

coli

colo

colt

cong

cool

copy

coro

cors

córa

córą

córć

córę

córo

córy

cred

crep

cucą

cucę

cuch

cuci

cuda

cudo

cudu

cudy

cuga

cugi

cugu

cuma

cumą

cumę

cumo

cumy

cwał

cwel

cyca

cyce

cycu

cydr

cyfr

cyga

cygą

cygę

cygi

cygo

cyja

cyją

cyje

cyję

cyjo

cyka

cykl

cyku

cyma

cymą

cymę

cymo

cymy

cyna

cyną

cynę

cynk

cyno

cyny

cyrk

cyst

cytr

czad

czai

czaj

czak

czan

czap

czar

czas

czat

czci

czek

czep

czet

czip

czka

czok

czop

czół

czub

czuć

czuh

czui

czuj

czul

czuł

czum

czyi

czyj

czym

czyn

czyń

czyż

To już wszy­stkie czteroliterówki na C. W su­mie zna­leź­li­śmy tyle ta­kich 4-litero­wych słów za­czy­na­ją­cych się na li­te­rę "C": 278.

LITERA C

C trzecia litera alfabetu łacińskiego, czwarta litera alfabetu polskiego. Wywodzi się z greckiej litery gamma (Γ). W łacinie klasycznej pierwotnie służyła do oznaczania głosek [k] i [ɡ], a od III wieku p.n.e. jedynie [k] – do oznaczania głoski [ɡ] powstała litera G.
Współcześnie używana jest do oznaczania głoski:

 • w języku polskim – [ʦ], a przed i – [ʨ]
 • w pozostałych językach słowiańskich, w językach bałtyckich i ugrofińskich oraz w języku albańskim – [ʦ]
 • w językach zachodnioeuropejskich – zazwyczaj [k], a przed e lub i:
  • w języku angielskim, francuskim i katalońskim – [s]
  • w języku irlandzkim – [c]
  • w języku walijskim – zawsze [k]
  • w języku włoskim i rumuńskim – [ʧ]
  • w języku hiszpańskim i galicyjskim – [θ]
 • w językach tureckich – zazwyczaj [ʤ]
 • w języku zhuang – [ʃ]

Alfabet

Alfabet to najpopularniejszy system zapisywania mowy, którego nazwa pochodzi od starogreckich nazw pierwszych liter alfabetu: alfa i beta. Jest to fonetyczny system pisma, w którym każdy znak (zwany literą) odpowiada zasadniczo jednemu dźwiękowi – głosce (samogłosce lub spółgłosce). W tym rozumieniu alfabety są różne, gdy ich zasadnicze zestawy liter różnią się krojem pomiędzy sobą, np. alfabet grecki, alfabet łaciński i alfabet cyrylicki są różne, a alfabet polski i alfabet niemiecki są tylko wariantami alfabetu łacińskiego. To rozumienie terminu "alfabet" jest równoznaczne z terminem "pismo" (np. pismo łacińskie = alfabet łaciński). W takim rozumieniu alfabet odróżnia się zarówno od pism niefonetycznych (ideograficznych lub mieszanych), jak i od innych typów pism fonetycznych (jak: abdżad, abugida i sylabariusz). Te pozostałe rodzaje pism fonetycznych, również niekiedy bywają nazywane alfabetami, co nie jest całkiem poprawne. Alfabetem na przykład nie jest pismo ideograficzne lub pismo złożone, (np. pismo chińskie, czy też hieroglify) ani pismo sylabyczne (np. pismo japońskie).
Alfabety dzielą się na:

 • linearne (każda następna litera w słowie zapisywana jest w jednej linii z literą poprzedzającą; jak w alfabecie łacińskim),
 • nielinearne (samodzielne litery, składające się na jedną sylabę, układane są w grupy tworzące kwadraty, a dopiero sylaby zapisywane są w jednej linii, jedna po drugiej; jedynym żywym przykładem jest alfabet koreański czyli hangul).

Alfabety dzielą się też na dwuszeregowe i jednoszeregowe, ze względu na to, czy posiadają systemy małych i wielkich liter (np. alfabet łaciński, grecki, cyrylicki i ormiański) czy też tylko jeden system liter (np. alfabet gruziński, koreański, syryjski, koptyjski, gocki, runiczny i inne alfabety historyczne, dziś martwe).
Alfabet narodowy to zestaw liter i innych, uzupełniających znaków pisma, używany dla danego języka lub narodu, ułożony w tradycyjnym, ustalonym porządku. W tym rozumieniu alfabety są różne, choć stanowią warianty narodowe tego samego pisma alfabetycznego, gdy posiadają własne, odrębne znaki, np. alfabet polski różni się od alfabetu niemieckiego, gdyż (zasadniczo) nie używa liter v i q, oraz wcale nie używa liter ä, ö i ß, a za to używa liter ą, ł i ź, których nie używa alfabet niemiecki. Natomiast alfabet angielski nie różni się od poklasycznego alfabetu łacińskiego, gdyż (zasadniczo) używa tylko tych samych 26 liter. W tym sensie mówi się, że alfabety to zamknięte systemy pisma – liczba występujących w nich znaków zmienia się bardzo rzadko, a zmiany (dodanie znaków, usunięcie znaków) prowadzą do powstania nowego alfabetu. Z licznymi alfabetami narodowymi mamy do czynienia przede wszystkim w przypadku pisma łacińskiego i pisma cyrylickiego (cyrylicy).
Podobnie terminem "alfabet" określa się inne sposoby przekazywania informacji na odległość, nie będące systemami pisma:

 • flagowy,
 • semaforowy,
 • Morse'a,
 • palcowy.

Alfabet polski, zwany dawniej: abecadło to alfabet używany do zapisu języka polskiego. Oparty jest on na alfabecie łacińskim i składa się obecnie z 32 liter (dużych i małych), w tym z sześciu liter ze znakami diaktrycznymi - czyli tak zwanych "polskich liter" używanych wyłacznie w języku polskim.

a ą b c ć d e ę f g h i j k l ł m n ń o ó p r s ś t u w y z ź ż
A Ą B C Ć D E Ę F G H I J K L Ł M N Ń O Ó P R S Ś T U W Y Z Ź Ż

Oficjalnie litery z alfabetu łacińskiego: Q, V i X nie są zaliczane do liter polskiego alfabetu, gdyż w polskim słowotwórstwie nie ma potrzeby ich stosowania. Występują one tylko w wyrazach pochodzenia obcego, czyli zapożyczonych. Rada Języka Polskiego uzasadnia, iż brzmienie wszystkich, nawet nowo wymyślanych, wyrazów w języku polskim da się zapisać zgodnie z regułami polskiej ortografii tylko za pomocą 32 liter, bez użycia liter X, V i Q. Niemniej, te trzy łacińskie litery towarzyszą językowi polskiemu w wyrazach obcych i obcojęzycznych, przekształcając się zazwyczaj w litery polskiego alfabetu w miarę powszednienia stosowania wyrazów zawierających te litery.

Ciekawostka: Zdanie "Mężny bądź, chroń pułk twój i sześć flag." zawiera wszystkie litery polskiego alfabetu, każdą dokładnie raz.

Poniżej zaprezentowano statystyczną, procentową częstotliwość występowania poszczególnych liter w języku polskim:

aąbcćde
8,91%0,99%1,47%3,96%0,40%3,25%7,66%
ęfghijk
1,11%0,30%1,42%1,08%8,21%2,28%3,51%
lłmnńoó
2,10%1,82%2,80%5,52%0,20%7,75%0,85%
pqrsśtu
3,13%0,14%4,69%4,32%0,66%3,98%2,50%
vwxyzźż
0,04%4,65%0,02%3,76%5,64%0,06%0,83%

Jak widać z zestawienia, najczęściej używaną literą w języku polskim jest litera "a", natomiast najrzadszą jest litera "x".


Opracownie własne na podstawie materiałów w:
http://pl.wikipedia.org

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x