Czteroliterowe wyrazy na literę "T"

Poniższa lista to wszystkie 4-literowe wyrazy i czteroliterowe słowa, czyli tak zwane czteroliterówki, na literę "T". W su­mie zna­leź­li­śmy ich 376.

Czteroliterówki na literę T

tabu

taca

tacą

tace

tacę

taco

tacy

tael

tafa

tafą

tafę

tafo

taft

tafy

taga

tagi

tagu

taić

taił

tają

taje

taję

tajg

taka

taką

takę

taki

takk

tako

taks

takt

tale

tali

talk

tall

talu

tama

tamą

tamę

tamg

tamo

tamy

tana

tang

tani

tank

tanu

tany

taon

tara

tarą

tarć

tarę

targ

tarł

tarń

taro

tart

tary

tasz

taśm

tata

tatą

tatę

tato

tatr

taty

tchu

tchy

teak

team

tece

tedy

teff

tefu

tefy

tego

teid

tein

teju

teka

teką

tekę

teki

teko

teks

teku

tell

temp

temu

tent

tera

terą

terb

tere

terę

term

tern

tero

teru

tery

test

teść

tetr

texu

texy

teza

tezą

tezę

tezo

tezy

tęcz

tędy

tęga

tęgą

tęgi

tęgo

tępa

tępą

tępe

tępi

tępo

tępy

tętn

tężą

tęże

tężę

tęży

tfuj

thai

thaj

them

thet

tiar

tice

tico

tifo

tigr

tika

tiką

tikę

tiki

tiko

tiku

tild

tint

tiol

tipi

tips

tira

tiry

titr

tiul

tkać

tkaj

tkał

tkam

tkań

tkną

tknę

tkwi

tlał

tląc

tleć

tlej

tlen

tleń

tlić

tlij

tlił

tłem

tłok

tłom

tłuc

tłuk

tłum

tmez

tnąc

tnie

tnij

tobą

toby

tocz

toea

tofu

toga

togą

togę

togi

togo

toin

toja

toją

toje

toję

tojo

toki

toku

tołp

tomi

tomu

tomy

tona

toną

tond

tonę

tonf

tong

toni

tono

tonu

tony

topi

topl

topu

topy

tora

torą

torb

torę

torf

toro

tors

tort

toru

tory

tost

toto

tour

trać

traf

trag

trak

trał

tram

tran

trap

tras

trat

traw

trąb

trąc

trąć

trąd

tref

trek

trel

trem

tren

trep

tres

tret

tria

trik

trio

trip

triu

troć

troi

trok

tron

trop

trói

trój

truć

trud

truj

truł

trup

truś

trwa

tryb

tryk

tryl

trym

tryp

tryt

trza

trze

trzy

tsub

tsug

tuan

tuba

tubą

tube

tubę

tubo

tubu

tuby

tuce

tucz

tufu

tufy

tuja

tują

tuje

tuję

tujo

tuka

tuką

tukę

tuki

tuko

tuku

tulą

tule

tulę

tuli

tulu

tuła

tumb

tumu

tumy

tung

tupi

tupu

tura

turą

turę

turf

turm

turo

tury

tuss

tusz

tuta

tutą

tutę

tuto

tutu

tuty

tuza

tuzy

twej

twoi

twój

twór

twym

tyce

tych

tyci

tycz

tyją

tyje

tyję

tyka

tyką

tykę

tyki

tyko

tyku

tykw

tyla

tylą

tyld

tyle

tyli

tylu

tyła

tyło

tyłu

tyły

tymf

tymi

tynf

tynk

tynu

tyny

typa

typu

typy

tyra

tyrp

tyrs

tyto

To już wszy­stkie czteroliterówki na T. W su­mie zna­leź­li­śmy tyle ta­kich 4-litero­wych słów za­czy­na­ją­cych się na li­te­rę "T": 376.

LITERA T

T jest dwudziestą literą alfabetu łacińskiego, dwudziestą szóstą literą alfabetu polskiego. Oznacza zwykle w danym języku spółgłoskę przedniojęzykową zwartą bezdźwięczną, np. [t].

Alfabet

Alfabet to najpopularniejszy system zapisywania mowy, którego nazwa pochodzi od starogreckich nazw pierwszych liter alfabetu: alfa i beta. Jest to fonetyczny system pisma, w którym każdy znak (zwany literą) odpowiada zasadniczo jednemu dźwiękowi – głosce (samogłosce lub spółgłosce). W tym rozumieniu alfabety są różne, gdy ich zasadnicze zestawy liter różnią się krojem pomiędzy sobą, np. alfabet grecki, alfabet łaciński i alfabet cyrylicki są różne, a alfabet polski i alfabet niemiecki są tylko wariantami alfabetu łacińskiego. To rozumienie terminu "alfabet" jest równoznaczne z terminem "pismo" (np. pismo łacińskie = alfabet łaciński). W takim rozumieniu alfabet odróżnia się zarówno od pism niefonetycznych (ideograficznych lub mieszanych), jak i od innych typów pism fonetycznych (jak: abdżad, abugida i sylabariusz). Te pozostałe rodzaje pism fonetycznych, również niekiedy bywają nazywane alfabetami, co nie jest całkiem poprawne. Alfabetem na przykład nie jest pismo ideograficzne lub pismo złożone, (np. pismo chińskie, czy też hieroglify) ani pismo sylabyczne (np. pismo japońskie).
Alfabety dzielą się na:

  • linearne (każda następna litera w słowie zapisywana jest w jednej linii z literą poprzedzającą; jak w alfabecie łacińskim),
  • nielinearne (samodzielne litery, składające się na jedną sylabę, układane są w grupy tworzące kwadraty, a dopiero sylaby zapisywane są w jednej linii, jedna po drugiej; jedynym żywym przykładem jest alfabet koreański czyli hangul).

Alfabety dzielą się też na dwuszeregowe i jednoszeregowe, ze względu na to, czy posiadają systemy małych i wielkich liter (np. alfabet łaciński, grecki, cyrylicki i ormiański) czy też tylko jeden system liter (np. alfabet gruziński, koreański, syryjski, koptyjski, gocki, runiczny i inne alfabety historyczne, dziś martwe).
Alfabet narodowy to zestaw liter i innych, uzupełniających znaków pisma, używany dla danego języka lub narodu, ułożony w tradycyjnym, ustalonym porządku. W tym rozumieniu alfabety są różne, choć stanowią warianty narodowe tego samego pisma alfabetycznego, gdy posiadają własne, odrębne znaki, np. alfabet polski różni się od alfabetu niemieckiego, gdyż (zasadniczo) nie używa liter v i q, oraz wcale nie używa liter ä, ö i ß, a za to używa liter ą, ł i ź, których nie używa alfabet niemiecki. Natomiast alfabet angielski nie różni się od poklasycznego alfabetu łacińskiego, gdyż (zasadniczo) używa tylko tych samych 26 liter. W tym sensie mówi się, że alfabety to zamknięte systemy pisma – liczba występujących w nich znaków zmienia się bardzo rzadko, a zmiany (dodanie znaków, usunięcie znaków) prowadzą do powstania nowego alfabetu. Z licznymi alfabetami narodowymi mamy do czynienia przede wszystkim w przypadku pisma łacińskiego i pisma cyrylickiego (cyrylicy).
Podobnie terminem "alfabet" określa się inne sposoby przekazywania informacji na odległość, nie będące systemami pisma:

  • flagowy,
  • semaforowy,
  • Morse'a,
  • palcowy.

Alfabet polski, zwany dawniej: abecadło to alfabet używany do zapisu języka polskiego. Oparty jest on na alfabecie łacińskim i składa się obecnie z 32 liter (dużych i małych), w tym z sześciu liter ze znakami diaktrycznymi - czyli tak zwanych "polskich liter" używanych wyłacznie w języku polskim.

a ą b c ć d e ę f g h i j k l ł m n ń o ó p r s ś t u w y z ź ż
A Ą B C Ć D E Ę F G H I J K L Ł M N Ń O Ó P R S Ś T U W Y Z Ź Ż

Oficjalnie litery z alfabetu łacińskiego: Q, V i X nie są zaliczane do liter polskiego alfabetu, gdyż w polskim słowotwórstwie nie ma potrzeby ich stosowania. Występują one tylko w wyrazach pochodzenia obcego, czyli zapożyczonych. Rada Języka Polskiego uzasadnia, iż brzmienie wszystkich, nawet nowo wymyślanych, wyrazów w języku polskim da się zapisać zgodnie z regułami polskiej ortografii tylko za pomocą 32 liter, bez użycia liter X, V i Q. Niemniej, te trzy łacińskie litery towarzyszą językowi polskiemu w wyrazach obcych i obcojęzycznych, przekształcając się zazwyczaj w litery polskiego alfabetu w miarę powszednienia stosowania wyrazów zawierających te litery.

Ciekawostka: Zdanie "Mężny bądź, chroń pułk twój i sześć flag." zawiera wszystkie litery polskiego alfabetu, każdą dokładnie raz.

Poniżej zaprezentowano statystyczną, procentową częstotliwość występowania poszczególnych liter w języku polskim:

aąbcćde
8,91%0,99%1,47%3,96%0,40%3,25%7,66%
ęfghijk
1,11%0,30%1,42%1,08%8,21%2,28%3,51%
lłmnńoó
2,10%1,82%2,80%5,52%0,20%7,75%0,85%
pqrsśtu
3,13%0,14%4,69%4,32%0,66%3,98%2,50%
vwxyzźż
0,04%4,65%0,02%3,76%5,64%0,06%0,83%

Jak widać z zestawienia, najczęściej używaną literą w języku polskim jest litera "a", natomiast najrzadszą jest litera "x".


Opracownie własne na podstawie materiałów w:
http://pl.wikipedia.org

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2022

x