Pięcioliterowe wyrazy na literę "I"

Poniższa lista to wszystkie 5-literowe wyrazy i pięcioliterowe słowa, czyli tak zwane pięcioliterówki, na literę "I". W su­mie zna­leź­li­śmy ich 268.

Pięcioliterówki na literę I

ibisa

ibisy

iblis

ichni

ichor

ickom

icków

ictus

idach

idami

idąca

idącą

idące

idący

ideał

ideat

idein

ideom

idiom

idisa

idisą

idisę

idiso

idisy

idola

idole

idoli

idolu

idowi

idyll

idzie

idźmy

idźże

ifryt

igieł

iglak

iglic

igloo

igław

igłom

igłuj

ignam

igrać

igraj

igrał

igram

igrań

igrce

igrcy

igrek

igrom

igrze

iguan

ihram

ikcie

ikona

ikoną

ikonę

ikono

ikonu

ikony

ikosu

ikosy

ikrom

ikrzą

ikrze

ikrzę

ikrzy

iksem

iksie

iksom

iksor

iksów

iksta

ikstą

ikste

iksty

ikści

iktem

iktom

iktów

iktus

ileus

illit

iloci

iloma

ilość

ilota

ilotą

ilotę

iloto

iloty

iłach

iłami

iłowa

iłową

iłowe

iłowi

iłowy

iłują

iłuje

iłuję

iłżan

imacz

imaga

image

imago

imagu

imają

imaka

imaki

imaku

imali

imała

imało

imały

imama

imamy

imana

imaną

imane

imani

imano

imany

imasz

imaże

imażu

imaży

imbir

imbus

iment

imhof

imidu

imidy

imina

iminą

iminę

imino

iminy

imion

impal

impas

impet

inbus

indem

inden

indol

indom

indor

indos

indów

induj

indyg

indyk

indyt

inert

infim

infuł

ingot

iniom

inkas

inker

inkom

inków

inkub

inlet

inmet

innej

innym

inrem

inrom

inrze

inset

insza

inszą

insze

inszy

intel

intro

intyn

inula

inulą

inule

inulę

inuli

inulo

inwar

inwit

ińscy

ińska

ińską

iński

ińsku

ippon

irbis

ircha

irchą

irchę

ircho

irchy

ircuj

irdze

irgom

ironu

irony

irsze

irydu

irydy

irysa

irysy

iskać

iskaj

iskał

iskam

iskań

iskom

isków

iskra

iskrą

iskrę

iskro

iskry

iskrz

islam

ismen

istmu

istmy

istna

istną

istne

istni

istny

istot

iszcz

iścić

iście

iścił

iśćmy

iśćże

iterb

itrem

itrom

itrów

itrze

iwach

iwami

iwana

iwanu

iwany

iwasi

iwina

iwiną

iwinę

iwino

iwiny

izali

izanu

izany

izbic

izbie

izbin

izbom

izmem

izmie

izmom

izmów

iżbym

iżbyś

To już wszy­stkie pięcioliterówki na I. W su­mie zna­leź­li­śmy tyle ta­kich 5-litero­wych słów za­czy­na­ją­cych się na li­te­rę "I": 268.

LITERA I

I to dziewiąta litera alfabetu łacińskiego, dwunasta litera alfabetu polskiego. Oznacza zwykle w danym języku samogłoskę przednią wysoką, np. [i] lub [ɪ].
W języku polskim litera "i" jest spójnikiem łączącym zdania i inne wyrażenia. Przed spójnikiem "i" z reguły nie stawia się przecinka. Wyjątek stanowią wyliczenia, np. Jadł i pił, i śpiewał czy przeciwstawienia, np. i ładna, i mądra. Stawiamy w nich przecinek przed drugim i kolejnymi spójnikami "i".

Alfabet

Alfabet to najpopularniejszy system zapisywania mowy, którego nazwa pochodzi od starogreckich nazw pierwszych liter alfabetu: alfa i beta. Jest to fonetyczny system pisma, w którym każdy znak (zwany literą) odpowiada zasadniczo jednemu dźwiękowi – głosce (samogłosce lub spółgłosce). W tym rozumieniu alfabety są różne, gdy ich zasadnicze zestawy liter różnią się krojem pomiędzy sobą, np. alfabet grecki, alfabet łaciński i alfabet cyrylicki są różne, a alfabet polski i alfabet niemiecki są tylko wariantami alfabetu łacińskiego. To rozumienie terminu "alfabet" jest równoznaczne z terminem "pismo" (np. pismo łacińskie = alfabet łaciński). W takim rozumieniu alfabet odróżnia się zarówno od pism niefonetycznych (ideograficznych lub mieszanych), jak i od innych typów pism fonetycznych (jak: abdżad, abugida i sylabariusz). Te pozostałe rodzaje pism fonetycznych, również niekiedy bywają nazywane alfabetami, co nie jest całkiem poprawne. Alfabetem na przykład nie jest pismo ideograficzne lub pismo złożone, (np. pismo chińskie, czy też hieroglify) ani pismo sylabyczne (np. pismo japońskie).
Alfabety dzielą się na:

  • linearne (każda następna litera w słowie zapisywana jest w jednej linii z literą poprzedzającą; jak w alfabecie łacińskim),
  • nielinearne (samodzielne litery, składające się na jedną sylabę, układane są w grupy tworzące kwadraty, a dopiero sylaby zapisywane są w jednej linii, jedna po drugiej; jedynym żywym przykładem jest alfabet koreański czyli hangul).

Alfabety dzielą się też na dwuszeregowe i jednoszeregowe, ze względu na to, czy posiadają systemy małych i wielkich liter (np. alfabet łaciński, grecki, cyrylicki i ormiański) czy też tylko jeden system liter (np. alfabet gruziński, koreański, syryjski, koptyjski, gocki, runiczny i inne alfabety historyczne, dziś martwe).
Alfabet narodowy to zestaw liter i innych, uzupełniających znaków pisma, używany dla danego języka lub narodu, ułożony w tradycyjnym, ustalonym porządku. W tym rozumieniu alfabety są różne, choć stanowią warianty narodowe tego samego pisma alfabetycznego, gdy posiadają własne, odrębne znaki, np. alfabet polski różni się od alfabetu niemieckiego, gdyż (zasadniczo) nie używa liter v i q, oraz wcale nie używa liter ä, ö i ß, a za to używa liter ą, ł i ź, których nie używa alfabet niemiecki. Natomiast alfabet angielski nie różni się od poklasycznego alfabetu łacińskiego, gdyż (zasadniczo) używa tylko tych samych 26 liter. W tym sensie mówi się, że alfabety to zamknięte systemy pisma – liczba występujących w nich znaków zmienia się bardzo rzadko, a zmiany (dodanie znaków, usunięcie znaków) prowadzą do powstania nowego alfabetu. Z licznymi alfabetami narodowymi mamy do czynienia przede wszystkim w przypadku pisma łacińskiego i pisma cyrylickiego (cyrylicy).
Podobnie terminem "alfabet" określa się inne sposoby przekazywania informacji na odległość, nie będące systemami pisma:

  • flagowy,
  • semaforowy,
  • Morse'a,
  • palcowy.

Alfabet polski, zwany dawniej: abecadło to alfabet używany do zapisu języka polskiego. Oparty jest on na alfabecie łacińskim i składa się obecnie z 32 liter (dużych i małych), w tym z sześciu liter ze znakami diaktrycznymi - czyli tak zwanych "polskich liter" używanych wyłacznie w języku polskim.

a ą b c ć d e ę f g h i j k l ł m n ń o ó p r s ś t u w y z ź ż
A Ą B C Ć D E Ę F G H I J K L Ł M N Ń O Ó P R S Ś T U W Y Z Ź Ż

Oficjalnie litery z alfabetu łacińskiego: Q, V i X nie są zaliczane do liter polskiego alfabetu, gdyż w polskim słowotwórstwie nie ma potrzeby ich stosowania. Występują one tylko w wyrazach pochodzenia obcego, czyli zapożyczonych. Rada Języka Polskiego uzasadnia, iż brzmienie wszystkich, nawet nowo wymyślanych, wyrazów w języku polskim da się zapisać zgodnie z regułami polskiej ortografii tylko za pomocą 32 liter, bez użycia liter X, V i Q. Niemniej, te trzy łacińskie litery towarzyszą językowi polskiemu w wyrazach obcych i obcojęzycznych, przekształcając się zazwyczaj w litery polskiego alfabetu w miarę powszednienia stosowania wyrazów zawierających te litery.

Ciekawostka: Zdanie "Mężny bądź, chroń pułk twój i sześć flag." zawiera wszystkie litery polskiego alfabetu, każdą dokładnie raz.

Poniżej zaprezentowano statystyczną, procentową częstotliwość występowania poszczególnych liter w języku polskim:

aąbcćde
8,91%0,99%1,47%3,96%0,40%3,25%7,66%
ęfghijk
1,11%0,30%1,42%1,08%8,21%2,28%3,51%
lłmnńoó
2,10%1,82%2,80%5,52%0,20%7,75%0,85%
pqrsśtu
3,13%0,14%4,69%4,32%0,66%3,98%2,50%
vwxyzźż
0,04%4,65%0,02%3,76%5,64%0,06%0,83%

Jak widać z zestawienia, najczęściej używaną literą w języku polskim jest litera "a", natomiast najrzadszą jest litera "x".


Opracownie własne na podstawie materiałów w:
http://pl.wikipedia.org

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x