LIS - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie zapy­tania. Pamię­taj, że w przy­padku ha­seł dwu- lub wielo-człono­wych spa­cje są pomi­jane przy wyszu­ki­waniu i obli­cza­niu dłu­go­ści ha­sła.

Opisy haseł pasujących do zapytania LIS

Dla inte­resu­ją­cego Cię zapytania "LIS" zna­leź­liśmy tyle róż­nych ha­seł krzyżówkowych: 12. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone po­ni­żej.

LIS to:

nazwa zwyczajowa oznaczająca drapieżnego ssaka z rodziny psowatych (Canidae), z rodzaju Vulpes, a także przedstawicieli innych gatunków, podobnych do lisa (na 3 lit.)LIS to:

wyprawione futro z lisa (na 3 lit.)LIS to:

lis rudy, Vulpes vulpes - gatunek drapieżnego ssaka z rodaju Vulpes, który występuje na półkuli północnej, w części Azji, w Europie, Ameryce Północnej i północnej Afryce, w Polsce powszechnie spotykany (na 3 lit.)LIS to:

element konfekcji, futrzany szal z lisa (wciąż zachowujący kształt zwierzęcia) (na 3 lit.)LIS to:

przenośnie: sprytny człowiek, ktoś, kto coś knuje (na 3 lit.)LIS to:

gwiazdozbiór nieba północnego (na 3 lit.)LIS to:

gwiazdozbiór w obrębie nieba północnego (na 3 lit.)LIS to:

drapieżnik z rodziny psów łowny: cenne futro (na 3 lit.)LIS to:

psowaty ssak z kitą (na 3 lit.)LIS to:

... rudy, ssak z kitą (na 3 lit.)LIS to:

szczwane zwierzę (na 3 lit.)LIS to:

'chytrus' z lasu (na 3 lit.)To już wszys­tkie ha­sła, któ­re zna­le­źli­śmy dla szu­ka­ne­go za­py­ta­nia: "LIS". Je­że­li nie zna­la­złeś te­go cze­go szu­ka­łeś mo­żesz zmie­nić za­py­ta­nie w wy­szu­ki­warce po­niżej.

LIS nie pasuje? Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

LIS się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek LIS - podsumowanie

Najlepiej pasującymi opisami w krzyżówce dla podanego hasła są:

Opisy dla hasła krzyżówkowego LIS
HasłoOpis hasła w krzyżówce
LIS nazwa zwyczajowa oznaczająca drapieżnego ssaka z rodziny psowatych (Canidae), z rodzaju Vulpes, a także przedstawicieli innych gatunków, podobnych do lisa (na 3 lit.)
LIS wyprawione futro z lisa (na 3 lit.)
LIS lis rudy, Vulpes vulpes - gatunek drapieżnego ssaka z rodaju Vulpes, który występuje na półkuli północnej, w części Azji, w Europie, Ameryce Północnej i północnej Afryce, w Polsce powszechnie spotykany (na 3 lit.)
LIS element konfekcji, futrzany szal z lisa (wciąż zachowujący kształt zwierzęcia) (na 3 lit.)
LIS przenośnie: sprytny człowiek, ktoś, kto coś knuje (na 3 lit.)
LIS gwiazdozbiór nieba północnego (na 3 lit.)
LIS gwiazdozbiór w obrębie nieba północnego (na 3 lit.)
LIS drapieżnik z rodziny psów łowny: cenne futro (na 3 lit.)
LIS psowaty ssak z kitą (na 3 lit.)
LIS ... rudy, ssak z kitą (na 3 lit.)
LIS szczwane zwierzę (na 3 lit.)
LIS 'chytrus' z lasu (na 3 lit.)

Wszystkie hasła krzyżówkowe - LIS

LIS
nazwa zwyczajowa oznaczająca drapieżnego ssaka z rodziny psowatych (Canidae), z rodzaju Vulpes, a także przedstawicieli innych gatunków, podobnych do lisa (na 3 lit.).
LIS
wyprawione futro z lisa (na 3 lit.).
LIS
lis rudy, Vulpes vulpes - gatunek drapieżnego ssaka z rodaju Vulpes, który występuje na półkuli północnej, w części Azji, w Europie, Ameryce Północnej i północnej Afryce, w Polsce powszechnie spotykany (na 3 lit.).
LIS
element konfekcji, futrzany szal z lisa (wciąż zachowujący kształt zwierzęcia) (na 3 lit.).
LIS
przenośnie: sprytny człowiek, ktoś, kto coś knuje (na 3 lit.).
LIS
gwiazdozbiór nieba północnego (na 3 lit.).
LIS
gwiazdozbiór w obrębie nieba północnego (na 3 lit.).
LIS
drapieżnik z rodziny psów łowny: cenne futro (na 3 lit.).
LIS
psowaty ssak z kitą (na 3 lit.).
LIS
... rudy, ssak z kitą (na 3 lit.).
LIS
szczwane zwierzę (na 3 lit.).
LIS
'chytrus' z lasu (na 3 lit.).

Oprócz LIS sprawdź również:

Komentarze - LIS - Hasła do krzyżówek. Dodaj komentarz

9+5 =

Poleć nas znajomym:

x