MASKA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie zapy­tania. Pamię­taj, że w przy­padku ha­seł dwu- lub wielo-człono­wych spa­cje są pomi­jane przy wyszu­ki­waniu i obli­cza­niu dłu­go­ści ha­sła.

Opisy haseł pasujących do zapytania MASKA

Dla inte­resu­ją­cego Cię zapytania "MASKA" zna­leź­liśmy tyle róż­nych ha­seł krzyżówkowych: 12. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone po­ni­żej.

MASKA to:

twarz o nieruchomym wyrazie (na 5 lit.)MASKA to:

zasłona zakładana na twarz dla ozdoby; ma otwory na oczy, nos i usta, może mieć kształt np. ludzkiej twarzy, zwierzęcego pyska, głowy jakiegoś potwora (na 5 lit.)MASKA to:

preparat nakładany na skórę (najczęściej twarzy) na określony czas, po którym jest usuwany z jej powierzchni (np. zmywany wodą); jego celem jest poprawienie kondycji skóry (np. ujędrnienie albo oczyszczenie) (na 5 lit.)MASKA to:

przebrany uczestnik balu maskowego (na 5 lit.)MASKA to:

osłona twarzy, noszona dla ochrony (na 5 lit.)MASKA to:

poza, sztuczne, wystudiowane zachowanie, którego celem jest ukrycie prawdziwych intencji lub emocji (na 5 lit.)MASKA to:

odlew twarzy, najczęściej zrobiony z gipsu (na 5 lit.)MASKA to:

przylegająca szczelnie do ust i nosa pacjenta część aparatu medycznego, który służy do dostarczania tlenu lub narkozy (na 5 lit.)MASKA to:

przednia część karoserii pojazdu (np. samochodu, samolotu, czołgu) osłaniająca silnik (na 5 lit.)MASKA to:

(kineskopu) część kineskopu kolorowego w postaci przesłony z perforowanej blachy (na 5 lit.)MASKA to:

(przeciwgazowa) osłona dróg oddechowych, oczy i twarzy przed środkami trującymi, promieniotwórczymi, bakteryjnymi (na 5 lit.)MASKA to:

(silnika) część nadwozia samochodu w postaci pokrywy osłaniającej silnik (na 5 lit.)To już wszys­tkie ha­sła, któ­re zna­le­źli­śmy dla szu­ka­ne­go za­py­ta­nia: "MASKA". Je­że­li nie zna­la­złeś te­go cze­go szu­ka­łeś mo­żesz zmie­nić za­py­ta­nie w wy­szu­ki­warce po­niżej.

MASKA nie pasuje? Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MASKA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek MASKA - podsumowanie

Najlepiej pasującymi opisami w krzyżówce dla podanego hasła są:

Opisy dla hasła krzyżówkowego MASKA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MASKA twarz o nieruchomym wyrazie (na 5 lit.)
MASKA zasłona zakładana na twarz dla ozdoby; ma otwory na oczy, nos i usta, może mieć kształt np. ludzkiej twarzy, zwierzęcego pyska, głowy jakiegoś potwora (na 5 lit.)
MASKA preparat nakładany na skórę (najczęściej twarzy) na określony czas, po którym jest usuwany z jej powierzchni (np. zmywany wodą); jego celem jest poprawienie kondycji skóry (np. ujędrnienie albo oczyszczenie) (na 5 lit.)
MASKA przebrany uczestnik balu maskowego (na 5 lit.)
MASKA osłona twarzy, noszona dla ochrony (na 5 lit.)
MASKA poza, sztuczne, wystudiowane zachowanie, którego celem jest ukrycie prawdziwych intencji lub emocji (na 5 lit.)
MASKA odlew twarzy, najczęściej zrobiony z gipsu (na 5 lit.)
MASKA przylegająca szczelnie do ust i nosa pacjenta część aparatu medycznego, który służy do dostarczania tlenu lub narkozy (na 5 lit.)
MASKA przednia część karoserii pojazdu (np. samochodu, samolotu, czołgu) osłaniająca silnik (na 5 lit.)
MASKA (kineskopu) część kineskopu kolorowego w postaci przesłony z perforowanej blachy (na 5 lit.)
MASKA (przeciwgazowa) osłona dróg oddechowych, oczy i twarzy przed środkami trującymi, promieniotwórczymi, bakteryjnymi (na 5 lit.)
MASKA (silnika) część nadwozia samochodu w postaci pokrywy osłaniającej silnik (na 5 lit.)

Wszystkie hasła krzyżówkowe - MASKA

MASKA
twarz o nieruchomym wyrazie (na 5 lit.).
MASKA
zasłona zakładana na twarz dla ozdoby; ma otwory na oczy, nos i usta, może mieć kształt np. ludzkiej twarzy, zwierzęcego pyska, głowy jakiegoś potwora (na 5 lit.).
MASKA
preparat nakładany na skórę (najczęściej twarzy) na określony czas, po którym jest usuwany z jej powierzchni (np. zmywany wodą); jego celem jest poprawienie kondycji skóry (np. ujędrnienie albo oczyszczenie) (na 5 lit.).
MASKA
przebrany uczestnik balu maskowego (na 5 lit.).
MASKA
osłona twarzy, noszona dla ochrony (na 5 lit.).
MASKA
poza, sztuczne, wystudiowane zachowanie, którego celem jest ukrycie prawdziwych intencji lub emocji (na 5 lit.).
MASKA
odlew twarzy, najczęściej zrobiony z gipsu (na 5 lit.).
MASKA
przylegająca szczelnie do ust i nosa pacjenta część aparatu medycznego, który służy do dostarczania tlenu lub narkozy (na 5 lit.).
MASKA
przednia część karoserii pojazdu (np. samochodu, samolotu, czołgu) osłaniająca silnik (na 5 lit.).
MASKA
(kineskopu) część kineskopu kolorowego w postaci przesłony z perforowanej blachy (na 5 lit.).
MASKA
(przeciwgazowa) osłona dróg oddechowych, oczy i twarzy przed środkami trującymi, promieniotwórczymi, bakteryjnymi (na 5 lit.).
MASKA
(silnika) część nadwozia samochodu w postaci pokrywy osłaniającej silnik (na 5 lit.).

Oprócz MASKA sprawdź również:

Komentarze - MASKA - Hasła do krzyżówek. Dodaj komentarz

6-4 =

Poleć nas znajomym:

x