Synonimy do słowa BAWIDAMEK

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: BAWIDAMEK.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa BAWIDAMEK

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 2 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

BAWIDAMEK
to inaczej:

amant, kochaś, lowelas, podrywacz, uwodziciel, babiarz (pot.) (nadrz.), bałamut (przestarz.) (nadrz.), casanowa (nadrz.), donżuan (nadrz.), erotoman (pot.) (nadrz.), flirciarz (nadrz.), jebaka (wulg.) (nadrz.), kobieciarz (nadrz.), kogut (przestarz.) (nadrz.), ogier (nadrz.), pies na baby (pot.) (nadrz.), pies na kobiety (nadrz.), playboy (nadrz.)BAWIDAMEK
to inaczej:

zalotnik, fatygant, uwodziciel, adorator, absztyfikant, podrywacz, (książk.) epuzer, lowelas, miłośnik, konkurent, admirator, wielbiciel, amant, kochaś, kochanekPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

BAWIDAMEK inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa bawidamek?", są:

1. Bawidamek to inaczej amant, kochaś, lowelas, podrywacz, uwodziciel, babiarz (pot.) (nadrz.), bałamut (przestarz.) (nadrz.), casanowa (nadrz.), donżuan (nadrz.), erotoman (pot.) (nadrz.), flirciarz (nadrz.), jebaka (wulg.) (nadrz.), kobieciarz (nadrz.), kogut (przestarz.) (nadrz.), ogier (nadrz.), pies na baby (pot.) (nadrz.), pies na kobiety (nadrz.), playboy (nadrz.).
2. Bawidamek to inaczej zalotnik, fatygant, uwodziciel, adorator, absztyfikant, podrywacz, (książk.) epuzer, lowelas, miłośnik, konkurent, admirator, wielbiciel, amant, kochaś, kochanek.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 2.

Synonimy słownikowe do słowa BAWIDAMEK

BAWIDAMEK
amant, kochaś, lowelas, podrywacz, uwodziciel, babiarz (pot.) (nadrz.), bałamut (przestarz.) (nadrz.), casanowa (nadrz.), donżuan (nadrz.), erotoman (pot.) (nadrz.), flirciarz (nadrz.), jebaka (wulg.) (nadrz.), kobieciarz (nadrz.), kogut (przestarz.) (nadrz.), ogier (nadrz.), pies na baby (pot.) (nadrz.), pies na kobiety (nadrz.), playboy (nadrz.)
BAWIDAMEK
zalotnik, fatygant, uwodziciel, adorator, absztyfikant, podrywacz, (książk.) epuzer, lowelas, miłośnik, konkurent, admirator, wielbiciel, amant, kochaś, kochanek

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: BAWIDAMEK

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x