Synonimy do wyrażenia FORMA RZĄDÓW

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie wyrażenia: FORMA RZĄDÓW.

Wyrazy bliskoznaczne do wyrażenia FORMA RZĄDÓW

FORMA RZĄDÓW
to inaczej:

reżim, ustrój, ustrój polityczny, despotyzm (podrz.), tyrania (książk.) (podrz.), autokracja (podrz.), jedynowładztwo (podrz.), samodzierżawie (podrz.), samowładztwo (podrz.), republika (podrz.), rzeczpospolita (podrz.), demokracja (podrz.), ludowładztwo (książk.) (podrz.), władza ludu (oficj.) (podrz.), monarchia (podrz.), ustrój monarchiczny (podrz.), oligarchia (podrz.), ustrój oligarchiczny (podrz.), dyktatura (podrz.), teokracja (podrz.), totalitaryzm (podrz.), totalizm (podrz.), ustrój totalitarny (podrz.), ustrój totalny (podrz.)Przy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do FORMA RZĄDÓW.

FORMA
to inaczej:

gatunek, odmiana, rodzajFORMA
to inaczej:

jakość, postać, stan, kalejdoskop (podrz.), rozmaitość (podrz.), rozpiętość (podrz.), różnorodność (podrz.), spectrum (podrz.), spektrum (podrz.), wachlarz (podrz.), wielorakość (podrz.), zróżnicowanie (podrz.), odczucie (podrz.), uczucie (podrz.), stan prawny (podrz.), status (podrz.), patologia (podrz.), stan chorobowy (podrz.), stan patologiczny (podrz.), stan fizjologiczny (podrz.), stan organizmu (podrz.), podatność (podrz.), skłonność (podrz.), stan duchowy (podrz.), stan psychiczny (podrz.), stan umysłowy (podrz.), tryb (podrz.), stan majątkowy (podrz.), stan materialny (podrz.)FORMA
to inaczej:

kondycja, krzepa, sprawność fizyczna, tężyznaFORMA
to inaczej:

krój, modła, styl, sznyt (przestarz.), wzórFORMA
to inaczej:

krój, model, szablon, wzornik, wzórFORMA
to inaczej:

kształt, postać, figura (podrz.), figura geometryczna (podrz.), charakter (podrz.), istota (podrz.), natura (podrz.), abstrakcja (nadrz.), abstrakt (nadrz.), pojęcie oderwane (nadrz.)FORMA
to inaczej:

modłaFORMA
to inaczej:

wygląd, kształt, postaćFORMA
to inaczej:

fason, szablon, wzornik, wzorzec, wzór, model, (książk.) modłaFORMA
to inaczej:

kondycja, krzepa, tężyzna, sprawność fizyczna, charakter, stan, usposobienie, wydolność, (pot.) sznyt, wyglądFORMA ŻYCIA
to inaczej:

biont (specjalist.), istota, istota żywa, organizm, organizm żywy, stworzenie, twór, osoba (podrz.), podmiot (podrz.), jednostka (podrz.), osobnik (podrz.), zwierzak (podrz.), zwierzę (podrz.), flora (podrz.), roślina (podrz.), organizm pasożytniczy (podrz.), parazyt (przestarz.) (podrz.), pasożyt (podrz.), endemit (podrz.), relikt (podrz.), żywa skamielina (podrz.), żywa skamieniałość (podrz.), ciało (nadrz.), konkret (nadrz.), materia (nadrz.)PRO FORMA
to inaczej:

dla przyzwoitościSzukaj synonimów do słowa

FORMA RZĄDÓW inaczej

Najlepszą odpowiedzią na pytanie: "Jakie znasz synonimy do wyrażenia forma rządów?", jest:

1. Forma rządów to inaczej reżim, ustrój, ustrój polityczny, despotyzm (podrz.), tyrania (książk.) (podrz.), autokracja (podrz.), jedynowładztwo (podrz.), samodzierżawie (podrz.), samowładztwo (podrz.), republika (podrz.), rzeczpospolita (podrz.), demokracja (podrz.), ludowładztwo (książk.) (podrz.), władza ludu (oficj.) (podrz.), monarchia (podrz.), ustrój monarchiczny (podrz.), oligarchia (podrz.), ustrój oligarchiczny (podrz.), dyktatura (podrz.), teokracja (podrz.), totalitaryzm (podrz.), totalizm (podrz.), ustrój totalitarny (podrz.), ustrój totalny (podrz.).

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 1.

Synonimy słownikowe do wyrażenia FORMA RZĄDÓW

FORMA RZĄDÓW
reżim, ustrój, ustrój polityczny, despotyzm (podrz.), tyrania (książk.) (podrz.), autokracja (podrz.), jedynowładztwo (podrz.), samodzierżawie (podrz.), samowładztwo (podrz.), republika (podrz.), rzeczpospolita (podrz.), demokracja (podrz.), ludowładztwo (książk.) (podrz.), władza ludu (oficj.) (podrz.), monarchia (podrz.), ustrój monarchiczny (podrz.), oligarchia (podrz.), ustrój oligarchiczny (podrz.), dyktatura (podrz.), teokracja (podrz.), totalitaryzm (podrz.), totalizm (podrz.), ustrój totalitarny (podrz.), ustrój totalny (podrz.)

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok FORMA RZĄDÓW

FORMA RZĄDÓW - synonim. Dodaj komentarz (0)

      2 + 2 = ?    

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do wyrażenia: FORMA RZĄDÓW

x