Synonimy do wyrażenia FORMOWAĆ SZEREG

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie wyrażenia: FORMOWAĆ SZEREG.

Wyrazy bliskoznaczne do wyrażenia FORMOWAĆ SZEREG

FORMOWAĆ SZEREG
to inaczej:

porządkować, szeregować, ustawiać szeregPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do FORMOWAĆ SZEREG.

FORMOWAĆ
to inaczej:

kształtować, modelować, nadawać kształt, nadawać postaćFORMOWAĆ
to inaczej:

kształtować, nadawać kształty, odlewaćFORMOWAĆ
to inaczej:

modelować, odwzorowaćFORMOWAĆ
to inaczej:

kształtować, modelować, tworzyć, ustawiać, sporządzać, przyrządzać, powstawać, organizowaćSZEREG
to inaczej:

ciąg, cykl, etap, kolejność, łańcuch, następstwo, porządek, sekwencjaSZEREG
to inaczej:

ciąg, sekwencja, seria, passa (podrz.)SZEREG
to inaczej:

kolej, kolejka, kolumna, rządSZEREG
to inaczej:

bogactwo, chmara, co niemiara, dużo, dziesiątki, fura, gąszcz, huk, kupa, masę, moc, mnóstwo, morze, multum, niemało, od groma, pełno, rzesza, sporo, wiele, chmuraSZEREG
to inaczej:

wąż, fala, sznur, ława, porządek, korowód, układ, ogonek, szpaler, potok, ciąg, kordon, kolumna, łańcuch, szyk, strumień, kolejka, rząd, linia, rzekaSZEREG
to inaczej:

łańcuszek, kolej, seria, cykl, następstwo, porządek, układ, drabina, ciąg, chronologia, łańcuch, szyk, pasmo, sekwencja, kolejnośćSZEREG LUDZI
to inaczej:

kolejkaUSTAWIAĆ SZEREG
to inaczej:

formować szereg, porządkować, szeregowaćSzukaj synonimów do słowa

FORMOWAĆ SZEREG inaczej

Najlepszą odpowiedzią na pytanie: "Jakie znasz synonimy do wyrażenia formować szereg?", jest:

1. Formować szereg to inaczej porządkować, szeregować, ustawiać szereg.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 1.

Synonimy słownikowe do wyrażenia FORMOWAĆ SZEREG

FORMOWAĆ SZEREG
porządkować, szeregować, ustawiać szereg

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok FORMOWAĆ SZEREG

FORMOWAĆ SZEREG - synonim. Dodaj komentarz (0)

      1 + 4 = ?    

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do wyrażenia: FORMOWAĆ SZEREG

x