Synonimy do wyrażenia IDIOFON UDERZANY

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie wyrażenia: IDIOFON UDERZANY.

Wyrazy bliskoznaczne do wyrażenia IDIOFON UDERZANY

IDIOFON UDERZANY
to inaczej:

idiofon uderzany, ksylofon (podrz.), marimba (podrz.), gong (podrz.), celesta (podrz.), czelesta (podrz.), dzwony rurowe (podrz.), wibrafon (podrz.), triangel (podrz.), trójkąt (podrz.), idiofon (specjalist.) (nadrz.), instrument perkusyjny samobrzmiący (oficj.) (nadrz.)Przy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do szukanego przez Ciebie wyrażenia.

IDIOFON
to inaczej:

idiofon (specjalist.), instrument perkusyjny samobrzmiący (oficj.), idiofon dęty (podrz.), idiofon uderzany (podrz.), idiofon szarpany (specjalist.) (podrz.), idiofon pocierany (specjalist.) (podrz.), idiofon zderzany (specjalist.) (podrz.), instrument (nadrz.), instrument muzyczny (nadrz.)IDIOFON DĘTY
to inaczej:

idiofon dęty, harmonia ręczna (podrz.), fisharmonia (podrz.), idiofon (specjalist.) (nadrz.), instrument perkusyjny samobrzmiący (oficj.) (nadrz.)IDIOFON POCIERANY
to inaczej:

idiofon pocierany (specjalist.), harmonika szklana (podrz.), piła muzyczna (podrz.), idiofon (specjalist.) (nadrz.), instrument perkusyjny samobrzmiący (oficj.) (nadrz.)IDIOFON SZARPANY
to inaczej:

idiofon szarpany (specjalist.), drumla (podrz.), idiofon (specjalist.) (nadrz.), instrument perkusyjny samobrzmiący (oficj.) (nadrz.)IDIOFON ZDERZANY
to inaczej:

idiofon zderzany (specjalist.), czynele (podrz.), talerze (podrz.), żele (podrz.), kastaniety (podrz.), idiofon (specjalist.) (nadrz.), instrument perkusyjny samobrzmiący (oficj.) (nadrz.)Szukaj synonimów do słowa

IDIOFON UDERZANY inaczej

Najlepszą odpowiedzią na pytanie: "Jakie znasz synonimy do wyrażenia idiofon uderzany?", jest:

1. Idiofon uderzany to inaczej idiofon uderzany, ksylofon (podrz.), marimba (podrz.), gong (podrz.), celesta (podrz.), czelesta (podrz.), dzwony rurowe (podrz.), wibrafon (podrz.), triangel (podrz.), trójkąt (podrz.), idiofon (specjalist.) (nadrz.), instrument perkusyjny samobrzmiący (oficj.) (nadrz.).

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 1.

Synonimy słownikowe do wyrażenia IDIOFON UDERZANY

IDIOFON UDERZANY
idiofon uderzany, ksylofon (podrz.), marimba (podrz.), gong (podrz.), celesta (podrz.), czelesta (podrz.), dzwony rurowe (podrz.), wibrafon (podrz.), triangel (podrz.), trójkąt (podrz.), idiofon (specjalist.) (nadrz.), instrument perkusyjny samobrzmiący (oficj.) (nadrz.)

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do wyrażenia: IDIOFON UDERZANY

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x