Synonimy do słowa INSTRUMENT

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: INSTRUMENT.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa INSTRUMENT

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 4 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

INSTRUMENT
to inaczej:

aparat, narzędzie, przyrząd, sprzęt, urządzenie, absorber (podrz.), aparat absorpcyjny (podrz.), grzejnik (podrz.), kaloryfer (podrz.), bor (podrz.), świder (podrz.), wiertło (podrz.), dinks (pot.) (podrz.), dynks (pot.) (podrz.), gadżet (podrz.), ustrojstwo (podrz.), wihajster (pot.) (podrz.), hebel (podrz.), strug (podrz.), iskrownik (podrz.), magneto (podrz.), kleszcze (podrz.), obcęgi (podrz.), szczypce (podrz.), koder (podrz.), urządzenie kodujące (podrz.), koparka (podrz.), pogłębiarka (podrz.), korektor (podrz.), urządzenie korygujące (podrz.), krosno (podrz.), warsztat tkacki (podrz.), miernik (podrz.), przyrząd pomiarowy (podrz.), hektograf (przestarz.) (podrz.), kopiarka (podrz.), powielacz (podrz.), powielarka (podrz.), nożyce (podrz.), nożyczki (podrz.), pojemnik (podrz.), zasobnik (podrz.), zbiornik (podrz.), smyczek (podrz.), smyk (podrz.), środek transportu (podrz.), łapka (podrz.), matnia (podrz.), sidła (podrz.), wnyki (podrz.), klimatyzator (podrz.), wentylator (podrz.), zamrażalnik (podrz.), zamrażarka (podrz.), akcelerometr (podrz.), przyspieszeniomierz (podrz.), bezpiecznik (podrz.), bezpiecznik topikowy (podrz.), korek (podrz.), bacik (podrz.), bat (podrz.), batog (podrz.), bicz (podrz.), harap (podrz.), szpicruta (podrz.), cugle (podrz.), lejce (podrz.), wodze (podrz.), dynamo (podrz.), prądnica (podrz.), fontanna (podrz.), wodotrysk (podrz.), kielnia (podrz.), busola (przestarz.) (podrz.), kompas (podrz.), koło (podrz.), kołowrót (podrz.), chłodziarka (podrz.), lodówka (podrz.), schładzarka (podrz.), lustro (podrz.), zwierciadło (podrz.), machina (podrz.), maszyna (podrz.), urządzenie mechaniczne (podrz.), naczynie (podrz.), binokle (przestarz.) (podrz.), drugie oczy (podrz.), gogle (pot.) (podrz.), okulary (podrz.), patrzałki (żart.) (podrz.), szkła (podrz.), kilof (podrz.), oskard (specjalist.) (podrz.), myjka (podrz.), zmywak (podrz.), urządzenie peryferyjne (podrz.), urządzenie zewnętrzne (podrz.), judasz (podrz.), wizjer (podrz.), wziernik (podrz.), lupa (podrz.), szkło powiększające (podrz.), odgromnik (podrz.), piorunochron (podrz.), pilnik (podrz.), monitor (podrz.), aparat telefoniczny (podrz.), telefon (podrz.), zapalarka (podrz.), zapalniczka (podrz.), adapter (podrz.), gramofon (podrz.), patefon (przestarz.) (podrz.), diaskop (podrz.), rzutnik (podrz.), rzutnik przezroczy (podrz.), blaszak (pot.) (podrz.), elektroniczna maszyna cyfrowa (przestarz.) (podrz.), komp (pot.) (podrz.), komputer (podrz.), maszyna licząca (specjalist.) (podrz.), maszyna matematyczna (przestarz.) (podrz.), mózg elektronowy (książk.) (podrz.), pecet (pot.) (podrz.), aparat (pot.) (podrz.), aparat fotograficzny (podrz.), kamera (pot.) (podrz.), broń (podrz.), oręż (książk.) (podrz.), bagier (podrz.), bagrownica (podrz.), czerpaczka (podrz.), czerparka (podrz.), draga (podrz.), pogłębiarka (podrz.), szlamownik (podrz.), sprzęt sportowy (podrz.), sordino (podrz.), tłumik (podrz.), maglownica (podrz.), wałkownica (podrz.), dźwignia (podrz.), spinka (podrz.), mieszadło (podrz.), mieszak (podrz.), mieszałka (podrz.), mieszarka (podrz.), młot (podrz.), młotek (podrz.), wbijak (podrz.), dalekopis (podrz.), teleks (podrz.), telex (podrz.), korkociąg (podrz.), trybuszon (podrz.), francuz (podrz.), klucz francuski (podrz.), sztuciec (podrz.), wariograf (podrz.), wykrywacz kłamstw (pot.) (podrz.), odbiornik (podrz.), urządzenie odbiorcze (podrz.), środek antykoncepcyjny (podrz.), łapka (podrz.), packa (podrz.), macerator (podrz.), perkolator (podrz.), narzędzie do pisania (podrz.), pisadło (pot.) (podrz.), przybór do pisania (podrz.), haczyk (przestarz.) (podrz.), kociuba (pot.) (podrz.), pogrzebacz (podrz.), beeper (podrz.), biper (pot.) (podrz.), pager (podrz.), mieszacz (podrz.), mikser (podrz.), rozdrabniacz (podrz.), narzędzie kuchenne (podrz.), przybór kuchenny (podrz.), obrabiarka (podrz.), dźwig (podrz.), winda (podrz.), suszarka (podrz.), maselnica (podrz.), masielnica (podrz.), statek powietrzny (podrz.), dekoder (podrz.), deszyfrator (podrz.), szmata (podrz.), ściera (pot.) (podrz.), dozator (podrz.), dozownik (podrz.), urządzenie wejściowe (podrz.), narzędzie chirurgiczne (podrz.), artefakt (specjalist.) (nadrz.), sztuczny wytwór (nadrz.), twór (nadrz.)INSTRUMENT
to inaczej:

instrument muzyczny, szałamaja (podrz.), bębny (pot.) (podrz.), gary (pot.) (podrz.), perkusja (podrz.), idiofon (specjalist.) (podrz.), instrument perkusyjny samobrzmiący (oficj.) (podrz.), aerofon (podrz.), dęciak (pot.) (podrz.), instrument dęty (podrz.), altówka (podrz.), amorka (podrz.), viola (podrz.), wiola (podrz.), gitara (podrz.), wiosło (pot.) (podrz.), produkt (nadrz.), wyrób (nadrz.)INSTRUMENT
to inaczej:

aparat, narzędzie, przyrząd, sprzęt, urządzenieINSTRUMENT
to inaczej:

środek, metodaPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do szukanego przez Ciebie słowa.

INSTRUMENT DĘTY
to inaczej:

aerofon, dęciak (pot.), aerofon klawiszowy (podrz.), aerofon stroikowy (podrz.), aerofon ustnikowy (podrz.), instrument dęty blaszany (podrz.), aerofon wargowy (podrz.), instrument (nadrz.), instrument muzyczny (nadrz.)INSTRUMENT DĘTY BLASZANY
to inaczej:

aerofon ustnikowy, trąbka (podrz.), róg (podrz.), waltornia (podrz.), aerofon (nadrz.), dęciak (pot.) (nadrz.), instrument dęty (nadrz.)INSTRUMENT MUZYCZNY
to inaczej:

instrument, szałamaja (podrz.), bębny (pot.) (podrz.), gary (pot.) (podrz.), perkusja (podrz.), idiofon (specjalist.) (podrz.), instrument perkusyjny samobrzmiący (oficj.) (podrz.), aerofon (podrz.), dęciak (pot.) (podrz.), instrument dęty (podrz.), altówka (podrz.), amorka (podrz.), viola (podrz.), wiola (podrz.), gitara (podrz.), wiosło (pot.) (podrz.), produkt (nadrz.), wyrób (nadrz.)INSTRUMENT PERKUSYJNY SAMOBRZMIĄCY
to inaczej:

idiofon (specjalist.), instrument perkusyjny samobrzmiący (oficj.), idiofon dęty (podrz.), idiofon uderzany (podrz.), idiofon szarpany (specjalist.) (podrz.), idiofon pocierany (specjalist.) (podrz.), idiofon zderzany (specjalist.) (podrz.), instrument (nadrz.), instrument muzyczny (nadrz.)Sprawdź też synonimy dla słów tematycznie lub słownikowo podobnych do szukanego przez Ciebie słowa.

OKULARY, SORDINO, ZMYWAK, DIASKOP, SUSZARKA, WYKRYWACZ KŁAMSTW, ISKROWNIK, NARZĘDZIE KUCHENNE, KOŁO, RZUTNIK PRZEZROCZY, IDIOFON SZARPANY, PAGER, SMYCZEK, INSTRUMENT DĘTY BLASZANY, HACZYK, ŁAPKA, TELEFON, AKCELEROMETR, URZĄDZENIE ZEWNĘTRZNE, PACKA, SZCZYPCE, SZTUCZNY WYTWÓR, URZĄDZENIE ODBIORCZE, WNYKI, NARZĘDZIE, PRZYRZĄD, URZĄDZENIE PERYFERYJNE, KOREKTOR, KOPARKA, OSKARD, WENTYLATOR, MACERATOR, KLUCZ FRANCUSKI, ŚCIERA, PERKUSJA, BIPER, ELEKTRONICZNA MASZYNA CYFROWA, GARY, NACZYNIE, PIORUNOCHRON, WIOSŁO, BUSOLA, IDIOFON, ZAPALARKA, HARAP, SCHŁADZARKA, WBIJAK, CHŁODZIARKA, ODBIORNIK, CZERPARKA, PECET, ZWIERCIADŁO, IDIOFON DĘTY, BACIK, SZPICRUTA, MASZYNA LICZĄCA, KOREK, AEROFON USTNIKOWY, DALEKOPIS, ZBIORNIK, MASZYNA, WALTORNIA, URZĄDZENIE WEJŚCIOWE, ADAPTER, ABSORBER, RZUTNIK, NOŻYCE, WIHAJSTER, WIZJER, AEROFON, SZKŁA, PRZYSPIESZENIOMIERZ, WIOLA, MASIELNICA, URZĄDZENIE KORYGUJĄCE, KOŁOWRÓT, BEEPER, DESZYFRATOR, SZLAMOWNIK, SPRZĘT SPORTOWY, ŚRODEK ANTYKONCEPCYJNY, BLASZAK, LUSTRO, MATNIA, PILNIK, WODOTRYSK, MIESZACZ, MACHINA, SMYK, GOGLE, MASZYNA MATEMATYCZNA, DŹWIGNIA, ZAMRAŻALNIK, MIESZAŁKA, INSTRUMENT MUZYCZNY, URZĄDZENIE MECHANICZNE, BATOG, BINOKLE, MIESZAK, SZAŁAMAJA, FONTANNA, MÓZG ELEKTRONOWY, SZMATA, SZKŁO POWIĘKSZAJĄCE, KLESZCZE, USTROJSTWO, WZIERNIK, ŚRODEK, AEROFON KLAWISZOWY, APARAT ABSORPCYJNY, TRĄBKA, APARAT TELEFONICZNY, MŁOTEK, CUGLE, DOZATOR, PRZYBÓR KUCHENNY, IDIOFON UDERZANY, HEKTOGRAF, POGRZEBACZ, VIOLA, TWÓR, IDIOFON POCIERANY, POWIELARKA, BOR, BEZPIECZNIK, APARAT, BROŃ, KIELNIA, NOŻYCZKI, PRODUKT, AEROFON WARGOWY, NARZĘDZIE DO PISANIA, ŚRODEK TRANSPORTU, MŁOT, IDIOFON ZDERZANY, APARAT FOTOGRAFICZNY, BAT, AEROFON STROIKOWY, TRYBUSZON, PERKOLATOR, POWIELACZ, KROSNO, PISADŁO, DĘCIAK, DEKODER, POGŁĘBIARKA, WARSZTAT TKACKI, MAGNETO, STRUG, WARIOGRAF, DŹWIG, KAMERA, BEZPIECZNIK TOPIKOWY, BĘBNY, GRZEJNIK, BICZ, ZAMRAŻARKA, GITARA, ALTÓWKA, KOPIARKA, MIERNIK, SPRZĘT, ODGROMNIK, DYNAMO, LEJCE, SPINKA, ARTEFAKT, SZTUCIEC, AMORKA, ŚWIDER, WYRÓB, STATEK POWIETRZNY, INSTRUMENT DĘTY, ZASOBNIK, GADŻET, OBRABIARKA, MAGLOWNICA, KORKOCIĄG, TELEX, DERYWAT, GRAMOFON, KOMP, MONITOR, URZĄDZENIE KODUJĄCE, MIKSER, ORĘŻ, MIESZARKA, HEBEL, FRANCUZ, KILOF, LODÓWKA, PATRZAŁKI, PRZYBÓR DO PISANIA, POJEMNIK, RÓG, KOCIUBA, WODZE, MASELNICA, WINDA, KOMPAS, BAGROWNICA, ZAPALNICZKA, URZĄDZENIE, DRUGIE OCZY, WAŁKOWNICA, PRĄDNICA, DOZOWNIK, OBCĘGI, INSTRUMENT PERKUSYJNY SAMOBRZMIĄCY, MYJKA, DINKS, BAGIER, KLIMATYZATOR, KODER, DRAGA, KALORYFER, SIDŁA, WIERTŁO, PRZYRZĄD POMIAROWY, KOMPUTER, MIESZADŁO, CZERPACZKA, NARZĘDZIE CHIRURGICZNE, DYNKS, TŁUMIK, ROZDRABNIACZ, LUPA, TELEKS, PATEFON, JUDASZ.

Szukaj synonimów do słowa

INSTRUMENT inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa instrument?", są:

1. Instrument to inaczej aparat, narzędzie, przyrząd, sprzęt, urządzenie, absorber (podrz.), aparat absorpcyjny (podrz.), grzejnik (podrz.), kaloryfer (podrz.), bor (podrz.), świder (podrz.), wiertło (podrz.), dinks (pot.) (podrz.), dynks (pot.) (podrz.), gadżet (podrz.), ustrojstwo (podrz.), wihajster (pot.) (podrz.), hebel (podrz.), strug (podrz.), iskrownik (podrz.), magneto (podrz.), kleszcze (podrz.), obcęgi (podrz.), szczypce (podrz.), koder (podrz.), urządzenie kodujące (podrz.), koparka (podrz.), pogłębiarka (podrz.), korektor (podrz.), urządzenie korygujące (podrz.), krosno (podrz.), warsztat tkacki (podrz.), miernik (podrz.), przyrząd pomiarowy (podrz.), hektograf (przestarz.) (podrz.), kopiarka (podrz.), powielacz (podrz.), powielarka (podrz.), nożyce (podrz.), nożyczki (podrz.), pojemnik (podrz.), zasobnik (podrz.), zbiornik (podrz.), smyczek (podrz.), smyk (podrz.), środek transportu (podrz.), łapka (podrz.), matnia (podrz.), sidła (podrz.), wnyki (podrz.), klimatyzator (podrz.), wentylator (podrz.), zamrażalnik (podrz.), zamrażarka (podrz.), akcelerometr (podrz.), przyspieszeniomierz (podrz.), bezpiecznik (podrz.), bezpiecznik topikowy (podrz.), korek (podrz.), bacik (podrz.), bat (podrz.), batog (podrz.), bicz (podrz.), harap (podrz.), szpicruta (podrz.), cugle (podrz.), lejce (podrz.), wodze (podrz.), dynamo (podrz.), prądnica (podrz.), fontanna (podrz.), wodotrysk (podrz.), kielnia (podrz.), busola (przestarz.) (podrz.), kompas (podrz.), koło (podrz.), kołowrót (podrz.), chłodziarka (podrz.), lodówka (podrz.), schładzarka (podrz.), lustro (podrz.), zwierciadło (podrz.), machina (podrz.), maszyna (podrz.), urządzenie mechaniczne (podrz.), naczynie (podrz.), binokle (przestarz.) (podrz.), drugie oczy (podrz.), gogle (pot.) (podrz.), okulary (podrz.), patrzałki (żart.) (podrz.), szkła (podrz.), kilof (podrz.), oskard (specjalist.) (podrz.), myjka (podrz.), zmywak (podrz.), urządzenie peryferyjne (podrz.), urządzenie zewnętrzne (podrz.), judasz (podrz.), wizjer (podrz.), wziernik (podrz.), lupa (podrz.), szkło powiększające (podrz.), odgromnik (podrz.), piorunochron (podrz.), pilnik (podrz.), monitor (podrz.), aparat telefoniczny (podrz.), telefon (podrz.), zapalarka (podrz.), zapalniczka (podrz.), adapter (podrz.), gramofon (podrz.), patefon (przestarz.) (podrz.), diaskop (podrz.), rzutnik (podrz.), rzutnik przezroczy (podrz.), blaszak (pot.) (podrz.), elektroniczna maszyna cyfrowa (przestarz.) (podrz.), komp (pot.) (podrz.), komputer (podrz.), maszyna licząca (specjalist.) (podrz.), maszyna matematyczna (przestarz.) (podrz.), mózg elektronowy (książk.) (podrz.), pecet (pot.) (podrz.), aparat (pot.) (podrz.), aparat fotograficzny (podrz.), kamera (pot.) (podrz.), broń (podrz.), oręż (książk.) (podrz.), bagier (podrz.), bagrownica (podrz.), czerpaczka (podrz.), czerparka (podrz.), draga (podrz.), pogłębiarka (podrz.), szlamownik (podrz.), sprzęt sportowy (podrz.), sordino (podrz.), tłumik (podrz.), maglownica (podrz.), wałkownica (podrz.), dźwignia (podrz.), spinka (podrz.), mieszadło (podrz.), mieszak (podrz.), mieszałka (podrz.), mieszarka (podrz.), młot (podrz.), młotek (podrz.), wbijak (podrz.), dalekopis (podrz.), teleks (podrz.), telex (podrz.), korkociąg (podrz.), trybuszon (podrz.), francuz (podrz.), klucz francuski (podrz.), sztuciec (podrz.), wariograf (podrz.), wykrywacz kłamstw (pot.) (podrz.), odbiornik (podrz.), urządzenie odbiorcze (podrz.), środek antykoncepcyjny (podrz.), łapka (podrz.), packa (podrz.), macerator (podrz.), perkolator (podrz.), narzędzie do pisania (podrz.), pisadło (pot.) (podrz.), przybór do pisania (podrz.), haczyk (przestarz.) (podrz.), kociuba (pot.) (podrz.), pogrzebacz (podrz.), beeper (podrz.), biper (pot.) (podrz.), pager (podrz.), mieszacz (podrz.), mikser (podrz.), rozdrabniacz (podrz.), narzędzie kuchenne (podrz.), przybór kuchenny (podrz.), obrabiarka (podrz.), dźwig (podrz.), winda (podrz.), suszarka (podrz.), maselnica (podrz.), masielnica (podrz.), statek powietrzny (podrz.), dekoder (podrz.), deszyfrator (podrz.), szmata (podrz.), ściera (pot.) (podrz.), dozator (podrz.), dozownik (podrz.), urządzenie wejściowe (podrz.), narzędzie chirurgiczne (podrz.), artefakt (specjalist.) (nadrz.), sztuczny wytwór (nadrz.), twór (nadrz.).
2. Instrument to inaczej instrument muzyczny, szałamaja (podrz.), bębny (pot.) (podrz.), gary (pot.) (podrz.), perkusja (podrz.), idiofon (specjalist.) (podrz.), instrument perkusyjny samobrzmiący (oficj.) (podrz.), aerofon (podrz.), dęciak (pot.) (podrz.), instrument dęty (podrz.), altówka (podrz.), amorka (podrz.), viola (podrz.), wiola (podrz.), gitara (podrz.), wiosło (pot.) (podrz.), produkt (nadrz.), wyrób (nadrz.).
3. Instrument to inaczej aparat, narzędzie, przyrząd, sprzęt, urządzenie.
4. Instrument to inaczej środek, metoda.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 4.

Synonimy słownikowe do słowa INSTRUMENT

INSTRUMENT
aparat, narzędzie, przyrząd, sprzęt, urządzenie, absorber (podrz.), aparat absorpcyjny (podrz.), grzejnik (podrz.), kaloryfer (podrz.), bor (podrz.), świder (podrz.), wiertło (podrz.), dinks (pot.) (podrz.), dynks (pot.) (podrz.), gadżet (podrz.), ustrojstwo (podrz.), wihajster (pot.) (podrz.), hebel (podrz.), strug (podrz.), iskrownik (podrz.), magneto (podrz.), kleszcze (podrz.), obcęgi (podrz.), szczypce (podrz.), koder (podrz.), urządzenie kodujące (podrz.), koparka (podrz.), pogłębiarka (podrz.), korektor (podrz.), urządzenie korygujące (podrz.), krosno (podrz.), warsztat tkacki (podrz.), miernik (podrz.), przyrząd pomiarowy (podrz.), hektograf (przestarz.) (podrz.), kopiarka (podrz.), powielacz (podrz.), powielarka (podrz.), nożyce (podrz.), nożyczki (podrz.), pojemnik (podrz.), zasobnik (podrz.), zbiornik (podrz.), smyczek (podrz.), smyk (podrz.), środek transportu (podrz.), łapka (podrz.), matnia (podrz.), sidła (podrz.), wnyki (podrz.), klimatyzator (podrz.), wentylator (podrz.), zamrażalnik (podrz.), zamrażarka (podrz.), akcelerometr (podrz.), przyspieszeniomierz (podrz.), bezpiecznik (podrz.), bezpiecznik topikowy (podrz.), korek (podrz.), bacik (podrz.), bat (podrz.), batog (podrz.), bicz (podrz.), harap (podrz.), szpicruta (podrz.), cugle (podrz.), lejce (podrz.), wodze (podrz.), dynamo (podrz.), prądnica (podrz.), fontanna (podrz.), wodotrysk (podrz.), kielnia (podrz.), busola (przestarz.) (podrz.), kompas (podrz.), koło (podrz.), kołowrót (podrz.), chłodziarka (podrz.), lodówka (podrz.), schładzarka (podrz.), lustro (podrz.), zwierciadło (podrz.), machina (podrz.), maszyna (podrz.), urządzenie mechaniczne (podrz.), naczynie (podrz.), binokle (przestarz.) (podrz.), drugie oczy (podrz.), gogle (pot.) (podrz.), okulary (podrz.), patrzałki (żart.) (podrz.), szkła (podrz.), kilof (podrz.), oskard (specjalist.) (podrz.), myjka (podrz.), zmywak (podrz.), urządzenie peryferyjne (podrz.), urządzenie zewnętrzne (podrz.), judasz (podrz.), wizjer (podrz.), wziernik (podrz.), lupa (podrz.), szkło powiększające (podrz.), odgromnik (podrz.), piorunochron (podrz.), pilnik (podrz.), monitor (podrz.), aparat telefoniczny (podrz.), telefon (podrz.), zapalarka (podrz.), zapalniczka (podrz.), adapter (podrz.), gramofon (podrz.), patefon (przestarz.) (podrz.), diaskop (podrz.), rzutnik (podrz.), rzutnik przezroczy (podrz.), blaszak (pot.) (podrz.), elektroniczna maszyna cyfrowa (przestarz.) (podrz.), komp (pot.) (podrz.), komputer (podrz.), maszyna licząca (specjalist.) (podrz.), maszyna matematyczna (przestarz.) (podrz.), mózg elektronowy (książk.) (podrz.), pecet (pot.) (podrz.), aparat (pot.) (podrz.), aparat fotograficzny (podrz.), kamera (pot.) (podrz.), broń (podrz.), oręż (książk.) (podrz.), bagier (podrz.), bagrownica (podrz.), czerpaczka (podrz.), czerparka (podrz.), draga (podrz.), pogłębiarka (podrz.), szlamownik (podrz.), sprzęt sportowy (podrz.), sordino (podrz.), tłumik (podrz.), maglownica (podrz.), wałkownica (podrz.), dźwignia (podrz.), spinka (podrz.), mieszadło (podrz.), mieszak (podrz.), mieszałka (podrz.), mieszarka (podrz.), młot (podrz.), młotek (podrz.), wbijak (podrz.), dalekopis (podrz.), teleks (podrz.), telex (podrz.), korkociąg (podrz.), trybuszon (podrz.), francuz (podrz.), klucz francuski (podrz.), sztuciec (podrz.), wariograf (podrz.), wykrywacz kłamstw (pot.) (podrz.), odbiornik (podrz.), urządzenie odbiorcze (podrz.), środek antykoncepcyjny (podrz.), łapka (podrz.), packa (podrz.), macerator (podrz.), perkolator (podrz.), narzędzie do pisania (podrz.), pisadło (pot.) (podrz.), przybór do pisania (podrz.), haczyk (przestarz.) (podrz.), kociuba (pot.) (podrz.), pogrzebacz (podrz.), beeper (podrz.), biper (pot.) (podrz.), pager (podrz.), mieszacz (podrz.), mikser (podrz.), rozdrabniacz (podrz.), narzędzie kuchenne (podrz.), przybór kuchenny (podrz.), obrabiarka (podrz.), dźwig (podrz.), winda (podrz.), suszarka (podrz.), maselnica (podrz.), masielnica (podrz.), statek powietrzny (podrz.), dekoder (podrz.), deszyfrator (podrz.), szmata (podrz.), ściera (pot.) (podrz.), dozator (podrz.), dozownik (podrz.), urządzenie wejściowe (podrz.), narzędzie chirurgiczne (podrz.), artefakt (specjalist.) (nadrz.), sztuczny wytwór (nadrz.), twór (nadrz.)
INSTRUMENT
instrument muzyczny, szałamaja (podrz.), bębny (pot.) (podrz.), gary (pot.) (podrz.), perkusja (podrz.), idiofon (specjalist.) (podrz.), instrument perkusyjny samobrzmiący (oficj.) (podrz.), aerofon (podrz.), dęciak (pot.) (podrz.), instrument dęty (podrz.), altówka (podrz.), amorka (podrz.), viola (podrz.), wiola (podrz.), gitara (podrz.), wiosło (pot.) (podrz.), produkt (nadrz.), wyrób (nadrz.)
INSTRUMENT
aparat, narzędzie, przyrząd, sprzęt, urządzenie
INSTRUMENT
środek, metoda

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: INSTRUMENT

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x