Synonimy do słowa APARAT

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: APARAT.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa APARAT

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 6 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

APARAT
to inaczej:

aparat (pot.), aparat fotograficzny, kamera (pot.), kamera lustrzana (przestarz.) (podrz.), lustrzanka (podrz.), aparat kompaktowy (podrz.), kompakt (pot.) (podrz.), aparat cyfrowy (podrz.), cyfrówka (pot.) (podrz.), instrument (nadrz.), narzędzie (nadrz.), przyrząd (nadrz.), sprzęt (nadrz.), urządzenie (nadrz.)APARAT
to inaczej:

aparat (pot.), bajerant (pot.), cwaniak, kanciarz, kiciarz (pot.), krętacz, kuglarz (pot.), macher, matacz, miglanc (pot.), oszukaniec (pot.), oszust, spryciarz, szachraj, szalbierz, szuler, osoba (nadrz.), podmiot (nadrz.)APARAT
to inaczej:

instrument, narzędzie, przyrząd, sprzęt, urządzenie, absorber (podrz.), aparat absorpcyjny (podrz.), grzejnik (podrz.), kaloryfer (podrz.), bor (podrz.), świder (podrz.), wiertło (podrz.), dinks (pot.) (podrz.), dynks (pot.) (podrz.), gadżet (podrz.), ustrojstwo (podrz.), wihajster (pot.) (podrz.), hebel (podrz.), strug (podrz.), iskrownik (podrz.), magneto (podrz.), kleszcze (podrz.), obcęgi (podrz.), szczypce (podrz.), koder (podrz.), urządzenie kodujące (podrz.), koparka (podrz.), pogłębiarka (podrz.), korektor (podrz.), urządzenie korygujące (podrz.), krosno (podrz.), warsztat tkacki (podrz.), miernik (podrz.), przyrząd pomiarowy (podrz.), hektograf (przestarz.) (podrz.), kopiarka (podrz.), powielacz (podrz.), powielarka (podrz.), nożyce (podrz.), nożyczki (podrz.), pojemnik (podrz.), zasobnik (podrz.), zbiornik (podrz.), smyczek (podrz.), smyk (podrz.), środek transportu (podrz.), łapka (podrz.), matnia (podrz.), sidła (podrz.), wnyki (podrz.), klimatyzator (podrz.), wentylator (podrz.), zamrażalnik (podrz.), zamrażarka (podrz.), akcelerometr (podrz.), przyspieszeniomierz (podrz.), bezpiecznik (podrz.), bezpiecznik topikowy (podrz.), korek (podrz.), bacik (podrz.), bat (podrz.), batog (podrz.), bicz (podrz.), harap (podrz.), szpicruta (podrz.), cugle (podrz.), lejce (podrz.), wodze (podrz.), dynamo (podrz.), prądnica (podrz.), fontanna (podrz.), wodotrysk (podrz.), kielnia (podrz.), busola (przestarz.) (podrz.), kompas (podrz.), koło (podrz.), kołowrót (podrz.), chłodziarka (podrz.), lodówka (podrz.), schładzarka (podrz.), lustro (podrz.), zwierciadło (podrz.), machina (podrz.), maszyna (podrz.), urządzenie mechaniczne (podrz.), naczynie (podrz.), binokle (przestarz.) (podrz.), drugie oczy (podrz.), gogle (pot.) (podrz.), okulary (podrz.), patrzałki (żart.) (podrz.), szkła (podrz.), kilof (podrz.), oskard (specjalist.) (podrz.), myjka (podrz.), zmywak (podrz.), urządzenie peryferyjne (podrz.), urządzenie zewnętrzne (podrz.), judasz (podrz.), wizjer (podrz.), wziernik (podrz.), lupa (podrz.), szkło powiększające (podrz.), odgromnik (podrz.), piorunochron (podrz.), pilnik (podrz.), monitor (podrz.), aparat telefoniczny (podrz.), telefon (podrz.), zapalarka (podrz.), zapalniczka (podrz.), adapter (podrz.), gramofon (podrz.), patefon (przestarz.) (podrz.), diaskop (podrz.), rzutnik (podrz.), rzutnik przezroczy (podrz.), blaszak (pot.) (podrz.), elektroniczna maszyna cyfrowa (przestarz.) (podrz.), komp (pot.) (podrz.), komputer (podrz.), maszyna licząca (specjalist.) (podrz.), maszyna matematyczna (przestarz.) (podrz.), mózg elektronowy (książk.) (podrz.), pecet (pot.) (podrz.), aparat (pot.) (podrz.), aparat fotograficzny (podrz.), kamera (pot.) (podrz.), broń (podrz.), oręż (książk.) (podrz.), bagier (podrz.), bagrownica (podrz.), czerpaczka (podrz.), czerparka (podrz.), draga (podrz.), pogłębiarka (podrz.), szlamownik (podrz.), sprzęt sportowy (podrz.), sordino (podrz.), tłumik (podrz.), maglownica (podrz.), wałkownica (podrz.), dźwignia (podrz.), spinka (podrz.), mieszadło (podrz.), mieszak (podrz.), mieszałka (podrz.), mieszarka (podrz.), młot (podrz.), młotek (podrz.), wbijak (podrz.), dalekopis (podrz.), teleks (podrz.), telex (podrz.), korkociąg (podrz.), trybuszon (podrz.), francuz (podrz.), klucz francuski (podrz.), sztuciec (podrz.), wariograf (podrz.), wykrywacz kłamstw (pot.) (podrz.), odbiornik (podrz.), urządzenie odbiorcze (podrz.), środek antykoncepcyjny (podrz.), łapka (podrz.), packa (podrz.), macerator (podrz.), perkolator (podrz.), narzędzie do pisania (podrz.), pisadło (pot.) (podrz.), przybór do pisania (podrz.), haczyk (przestarz.) (podrz.), kociuba (pot.) (podrz.), pogrzebacz (podrz.), beeper (podrz.), biper (pot.) (podrz.), pager (podrz.), mieszacz (podrz.), mikser (podrz.), rozdrabniacz (podrz.), narzędzie kuchenne (podrz.), przybór kuchenny (podrz.), obrabiarka (podrz.), dźwig (podrz.), winda (podrz.), suszarka (podrz.), maselnica (podrz.), masielnica (podrz.), statek powietrzny (podrz.), dekoder (podrz.), deszyfrator (podrz.), szmata (podrz.), ściera (pot.) (podrz.), dozator (podrz.), dozownik (podrz.), urządzenie wejściowe (podrz.), narzędzie chirurgiczne (podrz.), artefakt (specjalist.) (nadrz.), sztuczny wytwór (nadrz.), twór (nadrz.)APARAT
to inaczej:

instrument, przyrząd, sprzęt, urządzenieAPARAT
to inaczej:

narządAPARAT
to inaczej:

(pot.) cwaniakPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do szukanego przez Ciebie słowa.

APARAT ABSORPCYJNY
to inaczej:

absorber, aparat (nadrz.), instrument (nadrz.), narzędzie (nadrz.), przyrząd (nadrz.), sprzęt (nadrz.), urządzenie (nadrz.)APARAT CYFROWY
to inaczej:

cyfrówka (pot.), aparat (pot.) (nadrz.), aparat fotograficzny (nadrz.), kamera (pot.) (nadrz.)APARAT FOTOGRAFICZNY
to inaczej:

aparat (pot.), kamera (pot.), kamera lustrzana (przestarz.) (podrz.), lustrzanka (podrz.), aparat kompaktowy (podrz.), kompakt (pot.) (podrz.), aparat cyfrowy (podrz.), cyfrówka (pot.) (podrz.), aparat (nadrz.), instrument (nadrz.), narzędzie (nadrz.), przyrząd (nadrz.), sprzęt (nadrz.), urządzenie (nadrz.)APARAT KOMPAKTOWY
to inaczej:

kompakt (pot.), aparat (pot.) (nadrz.), aparat fotograficzny (nadrz.), kamera (pot.) (nadrz.)APARAT KOMPAKTOWY
to inaczej:

(pot.) kompaktAPARAT TELEFONICZNY
to inaczej:

telefon, fon (pot.) (podrz.), komórka (pot.) (podrz.), telefon komórkowy (podrz.), aparat (nadrz.), instrument (nadrz.), narzędzie (nadrz.), przyrząd (nadrz.), sprzęt (nadrz.), urządzenie (nadrz.)Sprawdź też synonimy dla słów tematycznie lub słownikowo podobnych do szukanego przez Ciebie słowa.

MAGLOWNICA, BEZPIECZNIK, FONTANNA, BLASZAK, LEJCE, URZĄDZENIE KODUJĄCE, ZBIORNIK, MŁOTEK, KOCIUBA, MIKSER, TELEKS, URZĄDZENIE PERYFERYJNE, ŚRODEK TRANSPORTU, KRĘTACZ, SPRZĘT, MIESZACZ, TELEX, ARTEFAKT, MIESZAŁKA, WZIERNIK, CZERPACZKA, KOPIARKA, PRZYBÓR KUCHENNY, SIDŁA, ZAMRAŻALNIK, MIESZARKA, BEZPIECZNIK TOPIKOWY, ROZDRABNIACZ, BAT, ISKROWNIK, TWÓR, PRZYRZĄD POMIAROWY, BACIK, LODÓWKA, PISADŁO, PIORUNOCHRON, SZULER, MÓZG ELEKTRONOWY, KOMPUTER, KOMPAS, RZUTNIK PRZEZROCZY, DŹWIGNIA, PODSŁUCH, MACHER, ORĘŻ, SPRYCIARZ, KOŁO, ZMYWAK, TRYBUSZON, KAMERA, HEBEL, DEKODER, MYJKA, SUSZARKA, PRZYRZĄD, DYNAMO, OBCĘGI, ZAMRAŻARKA, BATOG, ADAPTER, ŁAPKA, BOR, MASELNICA, MIGLANC, PODMIOT, NARZĘDZIE DO PISANIA, SZCZYPCE, SPRZĘT SPORTOWY, TŁUMIK, PRZYSPIESZENIOMIERZ, APARAT CYFROWY, BROŃ, CWANIAK, DYNKS, KOPARKA, ŚWIDER, DINKS, NARZĘDZIE, APARAT ABSORPCYJNY, APARAT KOMPAKTOWY, SZMATA, USTROJSTWO, MASZYNA, MASZYNA LICZĄCA, ELEKTRONICZNA MASZYNA CYFROWA, KILOF, KLIMATYZATOR, BAGIER, KOŁOWRÓT, TELEFON KOMÓRKOWY, RENTGEN, APARAT FOTOGRAFICZNY, SMYCZEK, SORDINO, KOMÓRKA, ŚCIERA, URZĄDZENIE ZEWNĘTRZNE, FON, HACZYK, MŁOT, POGRZEBACZ, DIASKOP, KLUCZ FRANCUSKI, SZACHRAJ, NOŻYCE, URZĄDZENIE ODBIORCZE, NARZĘDZIE KUCHENNE, GOGLE, WIHAJSTER, MIESZAK, SZKŁO POWIĘKSZAJĄCE, WBIJAK, OSKARD, DOZOWNIK, KIELNIA, OBRABIARKA, HARAP, GADŻET, KALORYFER, KLESZCZE, DOZATOR, POWIELACZ, SZALBIERZ, PILNIK, HEKTOGRAF, GRZEJNIK, TELEFON, PECET, MIERNIK, WIERTŁO, CHŁODZIARKA, PATEFON, STRUG, MATNIA, BAGROWNICA, LUPA, SZPICRUTA, BICZ, APARAT TELEFONICZNY, KOREK, WAŁKOWNICA, DESZYFRATOR, FREAK, LUSTRO, BIPER, WINDA, CZERPARKA, KANCIARZ, WODZE, NARZĘDZIE CHIRURGICZNE, PATRZAŁKI, NACZYNIE, ŚRODEK ANTYKONCEPCYJNY, KUGLARZ, OSZUKANIEC, KICIARZ, BINOKLE, ODBIORNIK, BUSOLA, FRANCUZ, RZUTNIK, URZĄDZENIE, POWIELARKA, MACHINA, PACKA, SCHŁADZARKA, SMYK, WIZJER, ORTEZA, KOREKTOR, KOMPAKT, MACERATOR, MIESZADŁO, PAGER, URZĄDZENIE MECHANICZNE, SZLAMOWNIK, URZĄDZENIE KORYGUJĄCE, KROSNO, AKCELEROMETR, BAJERANT, SZTUCZNY WYTWÓR, MASZYNA MATEMATYCZNA, GRAMOFON, MATACZ, ABSORBER, WENTYLATOR, WNYKI, CUGLE, WYKRYWACZ KŁAMSTW, WODOTRYSK, PRZYBÓR DO PISANIA, DALEKOPIS, OSOBA, DŹWIG, OKULARY, MASIELNICA, PERKOLATOR, MONITOR, MAGNETO, KORKOCIĄG, WARSZTAT TKACKI, KODER, SZKŁA, LUSTRZANKA, KOMP, SPINKA, INSTRUMENT, DRAGA, STATEK POWIETRZNY, ZWIERCIADŁO, SZTUCIEC, URZĄDZENIE WEJŚCIOWE, NOŻYCZKI, WARIOGRAF, KAMERA LUSTRZANA, ZAPALARKA, OSZUST, BEEPER, ZAPALNICZKA, POJEMNIK, CYFRÓWKA, ODGROMNIK, JUDASZ, DRUGIE OCZY, ZASOBNIK, POGŁĘBIARKA, PRĄDNICA.

Szukaj synonimów do słowa

APARAT inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa aparat?", są:

1. Aparat to inaczej aparat (pot.), aparat fotograficzny, kamera (pot.), kamera lustrzana (przestarz.) (podrz.), lustrzanka (podrz.), aparat kompaktowy (podrz.), kompakt (pot.) (podrz.), aparat cyfrowy (podrz.), cyfrówka (pot.) (podrz.), instrument (nadrz.), narzędzie (nadrz.), przyrząd (nadrz.), sprzęt (nadrz.), urządzenie (nadrz.).
2. Aparat to inaczej aparat (pot.), bajerant (pot.), cwaniak, kanciarz, kiciarz (pot.), krętacz, kuglarz (pot.), macher, matacz, miglanc (pot.), oszukaniec (pot.), oszust, spryciarz, szachraj, szalbierz, szuler, osoba (nadrz.), podmiot (nadrz.).
3. Aparat to inaczej instrument, narzędzie, przyrząd, sprzęt, urządzenie, absorber (podrz.), aparat absorpcyjny (podrz.), grzejnik (podrz.), kaloryfer (podrz.), bor (podrz.), świder (podrz.), wiertło (podrz.), dinks (pot.) (podrz.), dynks (pot.) (podrz.), gadżet (podrz.), ustrojstwo (podrz.), wihajster (pot.) (podrz.), hebel (podrz.), strug (podrz.), iskrownik (podrz.), magneto (podrz.), kleszcze (podrz.), obcęgi (podrz.), szczypce (podrz.), koder (podrz.), urządzenie kodujące (podrz.), koparka (podrz.), pogłębiarka (podrz.), korektor (podrz.), urządzenie korygujące (podrz.), krosno (podrz.), warsztat tkacki (podrz.), miernik (podrz.), przyrząd pomiarowy (podrz.), hektograf (przestarz.) (podrz.), kopiarka (podrz.), powielacz (podrz.), powielarka (podrz.), nożyce (podrz.), nożyczki (podrz.), pojemnik (podrz.), zasobnik (podrz.), zbiornik (podrz.), smyczek (podrz.), smyk (podrz.), środek transportu (podrz.), łapka (podrz.), matnia (podrz.), sidła (podrz.), wnyki (podrz.), klimatyzator (podrz.), wentylator (podrz.), zamrażalnik (podrz.), zamrażarka (podrz.), akcelerometr (podrz.), przyspieszeniomierz (podrz.), bezpiecznik (podrz.), bezpiecznik topikowy (podrz.), korek (podrz.), bacik (podrz.), bat (podrz.), batog (podrz.), bicz (podrz.), harap (podrz.), szpicruta (podrz.), cugle (podrz.), lejce (podrz.), wodze (podrz.), dynamo (podrz.), prądnica (podrz.), fontanna (podrz.), wodotrysk (podrz.), kielnia (podrz.), busola (przestarz.) (podrz.), kompas (podrz.), koło (podrz.), kołowrót (podrz.), chłodziarka (podrz.), lodówka (podrz.), schładzarka (podrz.), lustro (podrz.), zwierciadło (podrz.), machina (podrz.), maszyna (podrz.), urządzenie mechaniczne (podrz.), naczynie (podrz.), binokle (przestarz.) (podrz.), drugie oczy (podrz.), gogle (pot.) (podrz.), okulary (podrz.), patrzałki (żart.) (podrz.), szkła (podrz.), kilof (podrz.), oskard (specjalist.) (podrz.), myjka (podrz.), zmywak (podrz.), urządzenie peryferyjne (podrz.), urządzenie zewnętrzne (podrz.), judasz (podrz.), wizjer (podrz.), wziernik (podrz.), lupa (podrz.), szkło powiększające (podrz.), odgromnik (podrz.), piorunochron (podrz.), pilnik (podrz.), monitor (podrz.), aparat telefoniczny (podrz.), telefon (podrz.), zapalarka (podrz.), zapalniczka (podrz.), adapter (podrz.), gramofon (podrz.), patefon (przestarz.) (podrz.), diaskop (podrz.), rzutnik (podrz.), rzutnik przezroczy (podrz.), blaszak (pot.) (podrz.), elektroniczna maszyna cyfrowa (przestarz.) (podrz.), komp (pot.) (podrz.), komputer (podrz.), maszyna licząca (specjalist.) (podrz.), maszyna matematyczna (przestarz.) (podrz.), mózg elektronowy (książk.) (podrz.), pecet (pot.) (podrz.), aparat (pot.) (podrz.), aparat fotograficzny (podrz.), kamera (pot.) (podrz.), broń (podrz.), oręż (książk.) (podrz.), bagier (podrz.), bagrownica (podrz.), czerpaczka (podrz.), czerparka (podrz.), draga (podrz.), pogłębiarka (podrz.), szlamownik (podrz.), sprzęt sportowy (podrz.), sordino (podrz.), tłumik (podrz.), maglownica (podrz.), wałkownica (podrz.), dźwignia (podrz.), spinka (podrz.), mieszadło (podrz.), mieszak (podrz.), mieszałka (podrz.), mieszarka (podrz.), młot (podrz.), młotek (podrz.), wbijak (podrz.), dalekopis (podrz.), teleks (podrz.), telex (podrz.), korkociąg (podrz.), trybuszon (podrz.), francuz (podrz.), klucz francuski (podrz.), sztuciec (podrz.), wariograf (podrz.), wykrywacz kłamstw (pot.) (podrz.), odbiornik (podrz.), urządzenie odbiorcze (podrz.), środek antykoncepcyjny (podrz.), łapka (podrz.), packa (podrz.), macerator (podrz.), perkolator (podrz.), narzędzie do pisania (podrz.), pisadło (pot.) (podrz.), przybór do pisania (podrz.), haczyk (przestarz.) (podrz.), kociuba (pot.) (podrz.), pogrzebacz (podrz.), beeper (podrz.), biper (pot.) (podrz.), pager (podrz.), mieszacz (podrz.), mikser (podrz.), rozdrabniacz (podrz.), narzędzie kuchenne (podrz.), przybór kuchenny (podrz.), obrabiarka (podrz.), dźwig (podrz.), winda (podrz.), suszarka (podrz.), maselnica (podrz.), masielnica (podrz.), statek powietrzny (podrz.), dekoder (podrz.), deszyfrator (podrz.), szmata (podrz.), ściera (pot.) (podrz.), dozator (podrz.), dozownik (podrz.), urządzenie wejściowe (podrz.), narzędzie chirurgiczne (podrz.), artefakt (specjalist.) (nadrz.), sztuczny wytwór (nadrz.), twór (nadrz.).
4. Aparat to inaczej instrument, przyrząd, sprzęt, urządzenie.
5. Aparat to inaczej narząd.
6. Aparat to inaczej (pot.) cwaniak.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 6.

Synonimy słownikowe do słowa APARAT

APARAT
aparat (pot.), aparat fotograficzny, kamera (pot.), kamera lustrzana (przestarz.) (podrz.), lustrzanka (podrz.), aparat kompaktowy (podrz.), kompakt (pot.) (podrz.), aparat cyfrowy (podrz.), cyfrówka (pot.) (podrz.), instrument (nadrz.), narzędzie (nadrz.), przyrząd (nadrz.), sprzęt (nadrz.), urządzenie (nadrz.)
APARAT
aparat (pot.), bajerant (pot.), cwaniak, kanciarz, kiciarz (pot.), krętacz, kuglarz (pot.), macher, matacz, miglanc (pot.), oszukaniec (pot.), oszust, spryciarz, szachraj, szalbierz, szuler, osoba (nadrz.), podmiot (nadrz.)
APARAT
instrument, narzędzie, przyrząd, sprzęt, urządzenie, absorber (podrz.), aparat absorpcyjny (podrz.), grzejnik (podrz.), kaloryfer (podrz.), bor (podrz.), świder (podrz.), wiertło (podrz.), dinks (pot.) (podrz.), dynks (pot.) (podrz.), gadżet (podrz.), ustrojstwo (podrz.), wihajster (pot.) (podrz.), hebel (podrz.), strug (podrz.), iskrownik (podrz.), magneto (podrz.), kleszcze (podrz.), obcęgi (podrz.), szczypce (podrz.), koder (podrz.), urządzenie kodujące (podrz.), koparka (podrz.), pogłębiarka (podrz.), korektor (podrz.), urządzenie korygujące (podrz.), krosno (podrz.), warsztat tkacki (podrz.), miernik (podrz.), przyrząd pomiarowy (podrz.), hektograf (przestarz.) (podrz.), kopiarka (podrz.), powielacz (podrz.), powielarka (podrz.), nożyce (podrz.), nożyczki (podrz.), pojemnik (podrz.), zasobnik (podrz.), zbiornik (podrz.), smyczek (podrz.), smyk (podrz.), środek transportu (podrz.), łapka (podrz.), matnia (podrz.), sidła (podrz.), wnyki (podrz.), klimatyzator (podrz.), wentylator (podrz.), zamrażalnik (podrz.), zamrażarka (podrz.), akcelerometr (podrz.), przyspieszeniomierz (podrz.), bezpiecznik (podrz.), bezpiecznik topikowy (podrz.), korek (podrz.), bacik (podrz.), bat (podrz.), batog (podrz.), bicz (podrz.), harap (podrz.), szpicruta (podrz.), cugle (podrz.), lejce (podrz.), wodze (podrz.), dynamo (podrz.), prądnica (podrz.), fontanna (podrz.), wodotrysk (podrz.), kielnia (podrz.), busola (przestarz.) (podrz.), kompas (podrz.), koło (podrz.), kołowrót (podrz.), chłodziarka (podrz.), lodówka (podrz.), schładzarka (podrz.), lustro (podrz.), zwierciadło (podrz.), machina (podrz.), maszyna (podrz.), urządzenie mechaniczne (podrz.), naczynie (podrz.), binokle (przestarz.) (podrz.), drugie oczy (podrz.), gogle (pot.) (podrz.), okulary (podrz.), patrzałki (żart.) (podrz.), szkła (podrz.), kilof (podrz.), oskard (specjalist.) (podrz.), myjka (podrz.), zmywak (podrz.), urządzenie peryferyjne (podrz.), urządzenie zewnętrzne (podrz.), judasz (podrz.), wizjer (podrz.), wziernik (podrz.), lupa (podrz.), szkło powiększające (podrz.), odgromnik (podrz.), piorunochron (podrz.), pilnik (podrz.), monitor (podrz.), aparat telefoniczny (podrz.), telefon (podrz.), zapalarka (podrz.), zapalniczka (podrz.), adapter (podrz.), gramofon (podrz.), patefon (przestarz.) (podrz.), diaskop (podrz.), rzutnik (podrz.), rzutnik przezroczy (podrz.), blaszak (pot.) (podrz.), elektroniczna maszyna cyfrowa (przestarz.) (podrz.), komp (pot.) (podrz.), komputer (podrz.), maszyna licząca (specjalist.) (podrz.), maszyna matematyczna (przestarz.) (podrz.), mózg elektronowy (książk.) (podrz.), pecet (pot.) (podrz.), aparat (pot.) (podrz.), aparat fotograficzny (podrz.), kamera (pot.) (podrz.), broń (podrz.), oręż (książk.) (podrz.), bagier (podrz.), bagrownica (podrz.), czerpaczka (podrz.), czerparka (podrz.), draga (podrz.), pogłębiarka (podrz.), szlamownik (podrz.), sprzęt sportowy (podrz.), sordino (podrz.), tłumik (podrz.), maglownica (podrz.), wałkownica (podrz.), dźwignia (podrz.), spinka (podrz.), mieszadło (podrz.), mieszak (podrz.), mieszałka (podrz.), mieszarka (podrz.), młot (podrz.), młotek (podrz.), wbijak (podrz.), dalekopis (podrz.), teleks (podrz.), telex (podrz.), korkociąg (podrz.), trybuszon (podrz.), francuz (podrz.), klucz francuski (podrz.), sztuciec (podrz.), wariograf (podrz.), wykrywacz kłamstw (pot.) (podrz.), odbiornik (podrz.), urządzenie odbiorcze (podrz.), środek antykoncepcyjny (podrz.), łapka (podrz.), packa (podrz.), macerator (podrz.), perkolator (podrz.), narzędzie do pisania (podrz.), pisadło (pot.) (podrz.), przybór do pisania (podrz.), haczyk (przestarz.) (podrz.), kociuba (pot.) (podrz.), pogrzebacz (podrz.), beeper (podrz.), biper (pot.) (podrz.), pager (podrz.), mieszacz (podrz.), mikser (podrz.), rozdrabniacz (podrz.), narzędzie kuchenne (podrz.), przybór kuchenny (podrz.), obrabiarka (podrz.), dźwig (podrz.), winda (podrz.), suszarka (podrz.), maselnica (podrz.), masielnica (podrz.), statek powietrzny (podrz.), dekoder (podrz.), deszyfrator (podrz.), szmata (podrz.), ściera (pot.) (podrz.), dozator (podrz.), dozownik (podrz.), urządzenie wejściowe (podrz.), narzędzie chirurgiczne (podrz.), artefakt (specjalist.) (nadrz.), sztuczny wytwór (nadrz.), twór (nadrz.)
APARAT
instrument, przyrząd, sprzęt, urządzenie
APARAT
narząd
APARAT
(pot.) cwaniak

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: APARAT

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x