Synonimy do słowa OSZUST

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: OSZUST.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa OSZUST

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 2 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

OSZUST
to inaczej:

aparat (pot.), bajerant (pot.), cwaniak, kanciarz, kiciarz (pot.), krętacz, kuglarz (pot.), macher, matacz, miglanc (pot.), oszukaniec (pot.), spryciarz, szachraj, szalbierz, szuler, osoba (nadrz.), podmiot (nadrz.)OSZUST
to inaczej:

szuler, łgarz, (pot.) picer, kłamca, bajerant, szantażysta, cwaniak, (pot.) miglanc, kanciarz, szachraj, (pot.) kiciarz, macher, oszukaniec, spryciarz, hochsztapler, szalbierz, blagier, (pot.) aparat, krętacz, matacz, mitoman, fantasta, kłamczuch, (pot.) kuglarzPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

OSZUST inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa oszust?", są:

1. Oszust to inaczej aparat (pot.), bajerant (pot.), cwaniak, kanciarz, kiciarz (pot.), krętacz, kuglarz (pot.), macher, matacz, miglanc (pot.), oszukaniec (pot.), spryciarz, szachraj, szalbierz, szuler, osoba (nadrz.), podmiot (nadrz.).
2. Oszust to inaczej szuler, łgarz, (pot.) picer, kłamca, bajerant, szantażysta, cwaniak, (pot.) miglanc, kanciarz, szachraj, (pot.) kiciarz, macher, oszukaniec, spryciarz, hochsztapler, szalbierz, blagier, (pot.) aparat, krętacz, matacz, mitoman, fantasta, kłamczuch, (pot.) kuglarz.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 2.

Synonimy słownikowe do słowa OSZUST

OSZUST
aparat (pot.), bajerant (pot.), cwaniak, kanciarz, kiciarz (pot.), krętacz, kuglarz (pot.), macher, matacz, miglanc (pot.), oszukaniec (pot.), spryciarz, szachraj, szalbierz, szuler, osoba (nadrz.), podmiot (nadrz.)
OSZUST
szuler, łgarz, (pot.) picer, kłamca, bajerant, szantażysta, cwaniak, (pot.) miglanc, kanciarz, szachraj, (pot.) kiciarz, macher, oszukaniec, spryciarz, hochsztapler, szalbierz, blagier, (pot.) aparat, krętacz, matacz, mitoman, fantasta, kłamczuch, (pot.) kuglarz

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok OSZUST

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

6×5 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: OSZUST

x