Synonimy do słowa IGNORANT

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: IGNORANT.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa IGNORANT

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 3 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

IGNORANT
to inaczej:

abderyta (książk.), głupek (pot.), głupi, głupiec, głuptas (pot.), kiep (przestarz.), laik, niemądry, pacan (pot.), przygłup, przygłupek (euf.), ciemniak (obraźl.) (podrz.), głupol (obraźl.) (podrz.), idiota (obraźl.) (podrz.), kałmuk (obraźl.) (podrz.), kołtun (obraźl.) (podrz.), kretyn (obraźl.) (podrz.), matoł (obraźl.) (podrz.), nieuk (obraźl.) (podrz.), patafian (obraźl.) (podrz.), prostak (obraźl.) (podrz.), tępak (obraźl.) (podrz.), tuman (obraźl.) (podrz.), zjeb (obraźl.) (podrz.), bałwan (podrz.), baran (pot.) (podrz.), bęcwał (podrz.), błazen (podrz.), cep (pot.) (podrz.), ciećwierz (żart.) (podrz.), ciołek (pot.) (podrz.), ciul (żart.) (podrz.), cymbał (podrz.), debil (podrz.), idiota (podrz.), kapuściana głowa (pot.) (podrz.), matoł (podrz.), półgłówek (podrz.), tępak (podrz.), tłuk (podrz.), bałwan (podrz.), ćwok (podrz.), debil (podrz.), dureń (podrz.), fajansiarz (pot.) (podrz.), głąb (pot.) (podrz.), głupek (podrz.), idiota (podrz.), imbecyl (podrz.), jełop (podrz.), kretyn (podrz.), matołek (podrz.), młot (pot.) (podrz.), osioł (podrz.), palant (podrz.), tuman (podrz.), osoba (nadrz.), podmiot (nadrz.)IGNORANT
to inaczej:

amator, dyletant, laik, profan, osoba (nadrz.), podmiot (nadrz.)IGNORANT
to inaczej:

amator, dyletant, laik, profanPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

IGNORANT inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa ignorant?", są:

1. Ignorant to inaczej abderyta (książk.), głupek (pot.), głupi, głupiec, głuptas (pot.), kiep (przestarz.), laik, niemądry, pacan (pot.), przygłup, przygłupek (euf.), ciemniak (obraźl.) (podrz.), głupol (obraźl.) (podrz.), idiota (obraźl.) (podrz.), kałmuk (obraźl.) (podrz.), kołtun (obraźl.) (podrz.), kretyn (obraźl.) (podrz.), matoł (obraźl.) (podrz.), nieuk (obraźl.) (podrz.), patafian (obraźl.) (podrz.), prostak (obraźl.) (podrz.), tępak (obraźl.) (podrz.), tuman (obraźl.) (podrz.), zjeb (obraźl.) (podrz.), bałwan (podrz.), baran (pot.) (podrz.), bęcwał (podrz.), błazen (podrz.), cep (pot.) (podrz.), ciećwierz (żart.) (podrz.), ciołek (pot.) (podrz.), ciul (żart.) (podrz.), cymbał (podrz.), debil (podrz.), idiota (podrz.), kapuściana głowa (pot.) (podrz.), matoł (podrz.), półgłówek (podrz.), tępak (podrz.), tłuk (podrz.), bałwan (podrz.), ćwok (podrz.), debil (podrz.), dureń (podrz.), fajansiarz (pot.) (podrz.), głąb (pot.) (podrz.), głupek (podrz.), idiota (podrz.), imbecyl (podrz.), jełop (podrz.), kretyn (podrz.), matołek (podrz.), młot (pot.) (podrz.), osioł (podrz.), palant (podrz.), tuman (podrz.), osoba (nadrz.), podmiot (nadrz.).
2. Ignorant to inaczej amator, dyletant, laik, profan, osoba (nadrz.), podmiot (nadrz.).
3. Ignorant to inaczej amator, dyletant, laik, profan.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 3.

Synonimy słownikowe do słowa IGNORANT

IGNORANT
abderyta (książk.), głupek (pot.), głupi, głupiec, głuptas (pot.), kiep (przestarz.), laik, niemądry, pacan (pot.), przygłup, przygłupek (euf.), ciemniak (obraźl.) (podrz.), głupol (obraźl.) (podrz.), idiota (obraźl.) (podrz.), kałmuk (obraźl.) (podrz.), kołtun (obraźl.) (podrz.), kretyn (obraźl.) (podrz.), matoł (obraźl.) (podrz.), nieuk (obraźl.) (podrz.), patafian (obraźl.) (podrz.), prostak (obraźl.) (podrz.), tępak (obraźl.) (podrz.), tuman (obraźl.) (podrz.), zjeb (obraźl.) (podrz.), bałwan (podrz.), baran (pot.) (podrz.), bęcwał (podrz.), błazen (podrz.), cep (pot.) (podrz.), ciećwierz (żart.) (podrz.), ciołek (pot.) (podrz.), ciul (żart.) (podrz.), cymbał (podrz.), debil (podrz.), idiota (podrz.), kapuściana głowa (pot.) (podrz.), matoł (podrz.), półgłówek (podrz.), tępak (podrz.), tłuk (podrz.), bałwan (podrz.), ćwok (podrz.), debil (podrz.), dureń (podrz.), fajansiarz (pot.) (podrz.), głąb (pot.) (podrz.), głupek (podrz.), idiota (podrz.), imbecyl (podrz.), jełop (podrz.), kretyn (podrz.), matołek (podrz.), młot (pot.) (podrz.), osioł (podrz.), palant (podrz.), tuman (podrz.), osoba (nadrz.), podmiot (nadrz.)
IGNORANT
amator, dyletant, laik, profan, osoba (nadrz.), podmiot (nadrz.)
IGNORANT
amator, dyletant, laik, profan

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: IGNORANT

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2022

x