Synonimy do słowa KARTKA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: KARTKA.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa KARTKA

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 7 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

KARTKA
to inaczej:

bon, kartka (pot.)KARTKA
to inaczej:

druczek, listekKARTKA
to inaczej:

etykieta, etykietka, naklejka, nalepkaKARTKA
to inaczej:

(książk.) stronica, strona, (książk.) paginaKARTKA
to inaczej:

arkusz, blankiet, druczek, świstekKARTKA
to inaczej:

bon, kupon, blankiet, bloczekKARTKA
to inaczej:

widokówka, karta pocztowa, pocztówkaPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do KARTKA.

CZERWONA KARTKA
to inaczej:

odrzucićKARTKA POCZTOWA
to inaczej:

karta pocztowa, pocztówka, widokówka, karta (nadrz.)PRZYCZEPIONA KARTKA
to inaczej:

etykietka, nalepkaSzukaj synonimów do słowa

KARTKA inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa kartka?", są:

1. Kartka to inaczej bon, kartka (pot.).
2. Kartka to inaczej druczek, listek.
3. Kartka to inaczej etykieta, etykietka, naklejka, nalepka.
4. Kartka to inaczej (książk.) stronica, strona, (książk.) pagina.
5. Kartka to inaczej arkusz, blankiet, druczek, świstek.
6. Kartka to inaczej bon, kupon, blankiet, bloczek.
7. Kartka to inaczej widokówka, karta pocztowa, pocztówka.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 7.

Synonimy słownikowe do słowa KARTKA

KARTKA
bon, kartka (pot.)
KARTKA
druczek, listek
KARTKA
etykieta, etykietka, naklejka, nalepka
KARTKA
(książk.) stronica, strona, (książk.) pagina
KARTKA
arkusz, blankiet, druczek, świstek
KARTKA
bon, kupon, blankiet, bloczek
KARTKA
widokówka, karta pocztowa, pocztówka

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok KARTKA

KARTKA - synonim. Dodaj komentarz (0)

      4 + 5 = ?    

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: KARTKA

x