Synonimy do wyrażenia MNISZEK LEKARSKI

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie wyrażenia: MNISZEK LEKARSKI.

Wyrazy bliskoznaczne do wyrażenia MNISZEK LEKARSKI

MNISZEK LEKARSKI
to inaczej:

dmuchawiec, mlecz (pot.), mniszek, mniszek lekarski (pot.), mniszek pospolity (oficj.), warzywo liściowe (nadrz.)Przy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do szukanego przez Ciebie wyrażenia.

DRAPACZ LEKARSKI
to inaczej:

(pot.) oset lekarskiLEKARSKI
to inaczej:

leczniczy, medycznyMNISZEK
to inaczej:

dmuchawiec, mlecz (pot.), mniszek lekarski (pot.), mniszek pospolity (oficj.), warzywo liściowe (nadrz.)MNISZEK POSPOLITY
to inaczej:

dmuchawiec, mlecz (pot.), mniszek, mniszek lekarski (pot.), mniszek pospolity (oficj.), warzywo liściowe (nadrz.)Sprawdź też synonimy dla słów tematycznie lub słownikowo podobnych do szukanego przez Ciebie wyrażenia.

Szukaj synonimów do słowa

MNISZEK LEKARSKI inaczej

Najlepszą odpowiedzią na pytanie: "Jakie znasz synonimy do wyrażenia mniszek lekarski?", jest:

1. Mniszek lekarski to inaczej dmuchawiec, mlecz (pot.), mniszek, mniszek lekarski (pot.), mniszek pospolity (oficj.), warzywo liściowe (nadrz.).

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 1.

Synonimy słownikowe do wyrażenia MNISZEK LEKARSKI

MNISZEK LEKARSKI
dmuchawiec, mlecz (pot.), mniszek, mniszek lekarski (pot.), mniszek pospolity (oficj.), warzywo liściowe (nadrz.)

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do wyrażenia: MNISZEK LEKARSKI

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x