Synonimy do wyrażenia ODPORNY NA WODĘ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie wyrażenia: ODPORNY NA WODĘ.

Wyrazy bliskoznaczne do wyrażenia ODPORNY NA WODĘ

ODPORNY NA WODĘ
to inaczej:

nieprzemakalny, wodoszczelnyPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do ODPORNY NA WODĘ.

ODPORNY
to inaczej:

dzielny, niestrudzony, nieugięty, niezłomny, niezrażony, wytrwałyODPORNY
to inaczej:

fest (pot.), mocny, niezmienny, solidny, stały, trwałyODPORNY
to inaczej:

hartowny, mało podatny, mocny, niepodatny, słabo podatny, sztywny, wytrzymały, żelaznyODPORNY
to inaczej:

mocny, silny, trwałyODPORNY
to inaczej:

nie poddający się, nieczułyODPORNY
to inaczej:

dzielny, zahartowany, mocny, niezłomny, niezmordowany, silny, wytrwały, wytrzymałyODPORNY
to inaczej:

mało podatny, nieczuły, niepodatny, nieugięty, trwałyPRZEPUSZCZAĆ WODĘ
to inaczej:

ciec, przeciekać, sączyć sięROBIĆ WODĘ Z MÓZGU
to inaczej:

bałamucić, czynić głupim, kantować, kiwać, mamić, mącić w głowie, nabierać, okpiwać, oszukiwać, robić w balona (przestarz.), robić w bambuko (pot.), robić w konia (pot.), szachrować, wprowadzać w błąd, wpuszczać w maliny (pot.)SKOK W WODĘ
to inaczej:

zanurzenie sięSzukaj synonimów do słowa

ODPORNY NA WODĘ inaczej

Najlepszą odpowiedzią na pytanie: "Jakie znasz synonimy do wyrażenia odporny na wodę?", jest:

1. Odporny na wodę to inaczej nieprzemakalny, wodoszczelny.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 1.

Synonimy słownikowe do wyrażenia ODPORNY NA WODĘ

ODPORNY NA WODĘ
nieprzemakalny, wodoszczelny

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok ODPORNY NA WODĘ

Komentarze - wyrażenia - synonim. Dodaj komentarz

3×2 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do wyrażenia: ODPORNY NA WODĘ

Quantcast