Synonimy do wyrażenia ORGANIZM PASOŻYTNICZY

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie wyrażenia: ORGANIZM PASOŻYTNICZY.

Wyrazy bliskoznaczne do wyrażenia ORGANIZM PASOŻYTNICZY

ORGANIZM PASOŻYTNICZY
to inaczej:

parazyt (przestarz.), pasożyt, askaryda (podrz.), glista (podrz.), biont (specjalist.) (nadrz.), forma życia (nadrz.), istota (nadrz.), istota żywa (nadrz.), organizm (nadrz.), organizm żywy (nadrz.), stworzenie (nadrz.), twór (nadrz.)Przy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do ORGANIZM PASOŻYTNICZY.

ORGANIZM
to inaczej:

biont (specjalist.), forma życia, istota, istota żywa, organizm żywy, stworzenie, twór, osoba (podrz.), podmiot (podrz.), jednostka (podrz.), osobnik (podrz.), zwierzak (podrz.), zwierzę (podrz.), flora (podrz.), roślina (podrz.), organizm pasożytniczy (podrz.), parazyt (przestarz.) (podrz.), pasożyt (podrz.), endemit (podrz.), relikt (podrz.), żywa skamielina (podrz.), żywa skamieniałość (podrz.), ciało (nadrz.), konkret (nadrz.), materia (nadrz.)ORGANIZM
to inaczej:

system, układ, ustrójORGANIZM
to inaczej:

system, twór, układ, ustrójORGANIZM
to inaczej:

ciałoORGANIZM
to inaczej:

(specjalist.) biont, forma życia, istota, stworzenieORGANIZM CYBERNETYCZNY
to inaczej:

cyborg, organizm cybernetyczny (specjalist.), automat (pot.) (nadrz.), robot (nadrz.)ORGANIZM ŻYWY
to inaczej:

biont (specjalist.), forma życia, istota, istota żywa, organizm, stworzenie, twór, osoba (podrz.), podmiot (podrz.), jednostka (podrz.), osobnik (podrz.), zwierzak (podrz.), zwierzę (podrz.), flora (podrz.), roślina (podrz.), organizm pasożytniczy (podrz.), parazyt (przestarz.) (podrz.), pasożyt (podrz.), endemit (podrz.), relikt (podrz.), żywa skamielina (podrz.), żywa skamieniałość (podrz.), ciało (nadrz.), konkret (nadrz.), materia (nadrz.)Szukaj synonimów do słowa

ORGANIZM PASOŻYTNICZY inaczej

Najlepszą odpowiedzią na pytanie: "Jakie znasz synonimy do wyrażenia organizm pasożytniczy?", jest:

1. Organizm pasożytniczy to inaczej parazyt (przestarz.), pasożyt, askaryda (podrz.), glista (podrz.), biont (specjalist.) (nadrz.), forma życia (nadrz.), istota (nadrz.), istota żywa (nadrz.), organizm (nadrz.), organizm żywy (nadrz.), stworzenie (nadrz.), twór (nadrz.).

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 1.

Synonimy słownikowe do wyrażenia ORGANIZM PASOŻYTNICZY

ORGANIZM PASOŻYTNICZY
parazyt (przestarz.), pasożyt, askaryda (podrz.), glista (podrz.), biont (specjalist.) (nadrz.), forma życia (nadrz.), istota (nadrz.), istota żywa (nadrz.), organizm (nadrz.), organizm żywy (nadrz.), stworzenie (nadrz.), twór (nadrz.)

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok ORGANIZM PASOŻYTNICZY

Komentarze - wyrażenia - synonim. Dodaj komentarz

4×6 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do wyrażenia: ORGANIZM PASOŻYTNICZY

Quantcast