Synonimy do słowa PATRZEĆ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: PATRZEĆ.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa PATRZEĆ

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 3 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

PATRZEĆ
to inaczej:

dosięgać wzrokiem, obserwować, oglądać, przyglądać się, spoglądać, spostrzegać, spozierać, gapić się (pot.) (podrz.), patrzeć bezmyślnie (podrz.), wybałuszać gały (pot.) (podrz.), wytrzeszczać oczy (podrz.), patrzeć ukradkiem (podrz.), zerkać (podrz.), podglądać (podrz.), podpatrywać (podrz.), zaglądać z ciekawością (podrz.), dostrzec (podrz.), odnotować (podrz.), spostrzec (podrz.), uświadomić sobie (podrz.), zanotować (podrz.), zauważyć (podrz.), pożerać wzrokiem (podrz.), szukać wzrokiem (podrz.), wypatrywać (podrz.), wytężać wzrok (podrz.)PATRZEĆ
to inaczej:

(rzadziej) patrzeć się, (rzadziej) patrzyć, (rzadziej) patrzyć sięPATRZEĆ
to inaczej:

zezować, (pot.) wybałuszać oczy, dosięgać wzrokiem, biegać wzrokiem, oglądać, łypać, zerkać, obserwować, spozierać, nie spuszczać oka, nie odrywać wzroku, mierzyć wzrokiem, przyglądać się, przypatrywać się, (pot.) rzucać okiem, wypatrywać, spoglądać, wyglądać, kierować wzrok, ślepić, zaglądać, (pot.) gapić sięPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do szukanego przez Ciebie słowa.

PATRZEĆ BEZMYŚLNIE
to inaczej:

gapić się (pot.), wybałuszać gały (pot.), wytrzeszczać oczy, dosięgać wzrokiem (nadrz.), obserwować (nadrz.), oglądać (nadrz.), patrzeć (nadrz.), przyglądać się (nadrz.), spoglądać (nadrz.), spostrzegać (nadrz.), spozierać (nadrz.)PATRZEĆ PRZEZ PALCE
to inaczej:

folgować (przestarz.), pobłażać, przyzwalaćPATRZEĆ UKRADKIEM
to inaczej:

zerkać, dosięgać wzrokiem (nadrz.), obserwować (nadrz.), oglądać (nadrz.), patrzeć (nadrz.), przyglądać się (nadrz.), spoglądać (nadrz.), spostrzegać (nadrz.), spozierać (nadrz.)PATRZEĆ W PRZYSZŁOŚĆ
to inaczej:

planować, snuć planyPATRZEĆ W SIEBIE
to inaczej:

obserwować samego siebiePATRZEĆ ZEZEM
to inaczej:

zezowaćSzukaj synonimów do słowa

PATRZEĆ inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa patrzeć?", są:

1. Patrzeć to inaczej dosięgać wzrokiem, obserwować, oglądać, przyglądać się, spoglądać, spostrzegać, spozierać, gapić się (pot.) (podrz.), patrzeć bezmyślnie (podrz.), wybałuszać gały (pot.) (podrz.), wytrzeszczać oczy (podrz.), patrzeć ukradkiem (podrz.), zerkać (podrz.), podglądać (podrz.), podpatrywać (podrz.), zaglądać z ciekawością (podrz.), dostrzec (podrz.), odnotować (podrz.), spostrzec (podrz.), uświadomić sobie (podrz.), zanotować (podrz.), zauważyć (podrz.), pożerać wzrokiem (podrz.), szukać wzrokiem (podrz.), wypatrywać (podrz.), wytężać wzrok (podrz.).
2. Patrzeć to inaczej (rzadziej) patrzeć się, (rzadziej) patrzyć, (rzadziej) patrzyć się.
3. Patrzeć to inaczej zezować, (pot.) wybałuszać oczy, dosięgać wzrokiem, biegać wzrokiem, oglądać, łypać, zerkać, obserwować, spozierać, nie spuszczać oka, nie odrywać wzroku, mierzyć wzrokiem, przyglądać się, przypatrywać się, (pot.) rzucać okiem, wypatrywać, spoglądać, wyglądać, kierować wzrok, ślepić, zaglądać, (pot.) gapić się.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 3.

Synonimy słownikowe do słowa PATRZEĆ

PATRZEĆ
dosięgać wzrokiem, obserwować, oglądać, przyglądać się, spoglądać, spostrzegać, spozierać, gapić się (pot.) (podrz.), patrzeć bezmyślnie (podrz.), wybałuszać gały (pot.) (podrz.), wytrzeszczać oczy (podrz.), patrzeć ukradkiem (podrz.), zerkać (podrz.), podglądać (podrz.), podpatrywać (podrz.), zaglądać z ciekawością (podrz.), dostrzec (podrz.), odnotować (podrz.), spostrzec (podrz.), uświadomić sobie (podrz.), zanotować (podrz.), zauważyć (podrz.), pożerać wzrokiem (podrz.), szukać wzrokiem (podrz.), wypatrywać (podrz.), wytężać wzrok (podrz.)
PATRZEĆ
(rzadziej) patrzeć się, (rzadziej) patrzyć, (rzadziej) patrzyć się
PATRZEĆ
zezować, (pot.) wybałuszać oczy, dosięgać wzrokiem, biegać wzrokiem, oglądać, łypać, zerkać, obserwować, spozierać, nie spuszczać oka, nie odrywać wzroku, mierzyć wzrokiem, przyglądać się, przypatrywać się, (pot.) rzucać okiem, wypatrywać, spoglądać, wyglądać, kierować wzrok, ślepić, zaglądać, (pot.) gapić się

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: PATRZEĆ

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x