Synonimy do słowa PAUPER

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: PAUPER.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa PAUPER

PAUPER
to inaczej:

biedak, golas (pot.), hołysz (książk.), kapcan (przestarz.), łachmyta (wulg.), łazarz (książk.), nędzarz, pauper (przestarz.), ubogi, żebrak (podrz.), kloszard (podrz.), lump (wulg.) (podrz.), lumpenproletariusz (podrz.), łachmaniarz (podrz.), łapserdak (podrz.), osoba (nadrz.), podmiot (nadrz.)Przy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

PAUPER inaczej

Najlepszą odpowiedzią na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa pauper?", jest:

1. Pauper to inaczej biedak, golas (pot.), hołysz (książk.), kapcan (przestarz.), łachmyta (wulg.), łazarz (książk.), nędzarz, pauper (przestarz.), ubogi, żebrak (podrz.), kloszard (podrz.), lump (wulg.) (podrz.), lumpenproletariusz (podrz.), łachmaniarz (podrz.), łapserdak (podrz.), osoba (nadrz.), podmiot (nadrz.).

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 1.

Synonimy słownikowe do słowa PAUPER

PAUPER
biedak, golas (pot.), hołysz (książk.), kapcan (przestarz.), łachmyta (wulg.), łazarz (książk.), nędzarz, pauper (przestarz.), ubogi, żebrak (podrz.), kloszard (podrz.), lump (wulg.) (podrz.), lumpenproletariusz (podrz.), łachmaniarz (podrz.), łapserdak (podrz.), osoba (nadrz.), podmiot (nadrz.)

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok PAUPER

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

8+6 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: PAUPER

Quantcast