Synonimy do słowa LUMP

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: LUMP.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa LUMP

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 4 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

LUMP
to inaczej:

chuligan, luj (pot.), margines społeczny, menel (pot.), męt, obwieś, żul, andrus (przestarz.) (nadrz.), apasz (przestarz.) (nadrz.), awanturnik (nadrz.), baciar (przestarz.) (nadrz.), batiar (przestarz.) (nadrz.), chuligan (nadrz.), łobuz (nadrz.), łotr (nadrz.), opryszek (nadrz.), rzezimieszek (nadrz.), ulicznik (nadrz.), zakapior (pot.) (nadrz.)LUMP
to inaczej:

kloszard, lump (wulg.), lumpenproletariusz, łachmaniarz, łapserdak, gawrosz (podrz.), ulicznik paryski (podrz.), biedak (nadrz.), golas (pot.) (nadrz.), hołysz (książk.) (nadrz.), kapcan (przestarz.) (nadrz.), łachmyta (wulg.) (nadrz.), łazarz (książk.) (nadrz.), nędzarz (nadrz.), pauper (przestarz.) (nadrz.), ubogi (nadrz.)LUMP
to inaczej:

(pot.) menel, (pot.) sztajmesLUMP
to inaczej:

pijanica, margines społeczny, alkoholik, moczygęba, ochlaptus, opijus, opój, opilec, bibosz, luj, pijus, ochlapus, pijaczyna, męt, pijaczysko, moczymorda, pijak, obwieś, (pot.) żul, kloszard, łachmaniarz, łapserdakPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

LUMP inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa lump?", są:

1. Lump to inaczej chuligan, luj (pot.), margines społeczny, menel (pot.), męt, obwieś, żul, andrus (przestarz.) (nadrz.), apasz (przestarz.) (nadrz.), awanturnik (nadrz.), baciar (przestarz.) (nadrz.), batiar (przestarz.) (nadrz.), chuligan (nadrz.), łobuz (nadrz.), łotr (nadrz.), opryszek (nadrz.), rzezimieszek (nadrz.), ulicznik (nadrz.), zakapior (pot.) (nadrz.).
2. Lump to inaczej kloszard, lump (wulg.), lumpenproletariusz, łachmaniarz, łapserdak, gawrosz (podrz.), ulicznik paryski (podrz.), biedak (nadrz.), golas (pot.) (nadrz.), hołysz (książk.) (nadrz.), kapcan (przestarz.) (nadrz.), łachmyta (wulg.) (nadrz.), łazarz (książk.) (nadrz.), nędzarz (nadrz.), pauper (przestarz.) (nadrz.), ubogi (nadrz.).
3. Lump to inaczej (pot.) menel, (pot.) sztajmes.
4. Lump to inaczej pijanica, margines społeczny, alkoholik, moczygęba, ochlaptus, opijus, opój, opilec, bibosz, luj, pijus, ochlapus, pijaczyna, męt, pijaczysko, moczymorda, pijak, obwieś, (pot.) żul, kloszard, łachmaniarz, łapserdak.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 4.

Synonimy słownikowe do słowa LUMP

LUMP
chuligan, luj (pot.), margines społeczny, menel (pot.), męt, obwieś, żul, andrus (przestarz.) (nadrz.), apasz (przestarz.) (nadrz.), awanturnik (nadrz.), baciar (przestarz.) (nadrz.), batiar (przestarz.) (nadrz.), chuligan (nadrz.), łobuz (nadrz.), łotr (nadrz.), opryszek (nadrz.), rzezimieszek (nadrz.), ulicznik (nadrz.), zakapior (pot.) (nadrz.)
LUMP
kloszard, lump (wulg.), lumpenproletariusz, łachmaniarz, łapserdak, gawrosz (podrz.), ulicznik paryski (podrz.), biedak (nadrz.), golas (pot.) (nadrz.), hołysz (książk.) (nadrz.), kapcan (przestarz.) (nadrz.), łachmyta (wulg.) (nadrz.), łazarz (książk.) (nadrz.), nędzarz (nadrz.), pauper (przestarz.) (nadrz.), ubogi (nadrz.)
LUMP
(pot.) menel, (pot.) sztajmes
LUMP
pijanica, margines społeczny, alkoholik, moczygęba, ochlaptus, opijus, opój, opilec, bibosz, luj, pijus, ochlapus, pijaczyna, męt, pijaczysko, moczymorda, pijak, obwieś, (pot.) żul, kloszard, łachmaniarz, łapserdak

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok LUMP

LUMP - synonim. Dodaj komentarz (0)

      4 + 2 = ?    

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: LUMP

x