Synonimy do słowa ANDRUS

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: ANDRUS.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa ANDRUS

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 2 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

ANDRUS
to inaczej:

andrus (przestarz.), apasz (przestarz.), awanturnik, baciar (przestarz.), batiar (przestarz.), chuligan, łobuz, łotr, opryszek, rzezimieszek, ulicznik, zakapior (pot.), chuligan (podrz.), luj (pot.) (podrz.), lump (podrz.), margines społeczny (podrz.), menel (pot.) (podrz.), męt (podrz.), obwieś (podrz.), żul (podrz.), osoba (nadrz.), podmiot (nadrz.)ANDRUS
to inaczej:

opryszek, łobuz, zakapior, chuligan, apasz, antek, urwis, rzezimieszek, łajdak, łotr, łobuziak, awanturnik, ulicznik, psotnikPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

ANDRUS inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa andrus?", są:

1. Andrus to inaczej andrus (przestarz.), apasz (przestarz.), awanturnik, baciar (przestarz.), batiar (przestarz.), chuligan, łobuz, łotr, opryszek, rzezimieszek, ulicznik, zakapior (pot.), chuligan (podrz.), luj (pot.) (podrz.), lump (podrz.), margines społeczny (podrz.), menel (pot.) (podrz.), męt (podrz.), obwieś (podrz.), żul (podrz.), osoba (nadrz.), podmiot (nadrz.).
2. Andrus to inaczej opryszek, łobuz, zakapior, chuligan, apasz, antek, urwis, rzezimieszek, łajdak, łotr, łobuziak, awanturnik, ulicznik, psotnik.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 2.

Synonimy słownikowe do słowa ANDRUS

ANDRUS
andrus (przestarz.), apasz (przestarz.), awanturnik, baciar (przestarz.), batiar (przestarz.), chuligan, łobuz, łotr, opryszek, rzezimieszek, ulicznik, zakapior (pot.), chuligan (podrz.), luj (pot.) (podrz.), lump (podrz.), margines społeczny (podrz.), menel (pot.) (podrz.), męt (podrz.), obwieś (podrz.), żul (podrz.), osoba (nadrz.), podmiot (nadrz.)
ANDRUS
opryszek, łobuz, zakapior, chuligan, apasz, antek, urwis, rzezimieszek, łajdak, łotr, łobuziak, awanturnik, ulicznik, psotnik

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok ANDRUS

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

1+9 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: ANDRUS

Quantcast