Synonimy do słowa AWANTURNIK

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: AWANTURNIK.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa AWANTURNIK

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 7 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

AWANTURNIK
to inaczej:

andrus (przestarz.), apasz (przestarz.), baciar (przestarz.), batiar (przestarz.), chuligan, łobuz, łotr, opryszek, rzezimieszek, ulicznik, zakapior (pot.), chuligan (podrz.), luj (pot.) (podrz.), lump (podrz.), margines społeczny (podrz.), menel (pot.) (podrz.), męt (podrz.), obwieś (podrz.), żul (podrz.), osoba (nadrz.), podmiot (nadrz.)AWANTURNIK
to inaczej:

awanturnik (przestarz.), poszukiwacz przygód, ryzykant, osoba (nadrz.), podmiot (nadrz.)AWANTURNIK
to inaczej:

choleryk, furiat, pasjonat, piekielnik, sangwinik, złośnik, osoba (nadrz.), podmiot (nadrz.)AWANTURNIK
to inaczej:

hałaburda (przestarz.), krzykacz, zabijaka, zawadiaka, osoba (nadrz.), podmiot (nadrz.)AWANTURNIK
to inaczej:

mąciciel, mąciwoda, podżegacz, warchoł, wichrzyciel, osoba (nadrz.), podmiot (nadrz.)AWANTURNIK
to inaczej:

zabijaka, zawadiaka, (pot.) narwaniec, miłośnik przygód, zuch, chwatAWANTURNIK
to inaczej:

choleryk, chuligan, furiat, (pot.) krzykacz, pieniacz, podżegacz, (pot.) szczekacz, (książk.) wichrzyciel, (pot.) narwaniecPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

AWANTURNIK inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa awanturnik?", są:

1. Awanturnik to inaczej andrus (przestarz.), apasz (przestarz.), baciar (przestarz.), batiar (przestarz.), chuligan, łobuz, łotr, opryszek, rzezimieszek, ulicznik, zakapior (pot.), chuligan (podrz.), luj (pot.) (podrz.), lump (podrz.), margines społeczny (podrz.), menel (pot.) (podrz.), męt (podrz.), obwieś (podrz.), żul (podrz.), osoba (nadrz.), podmiot (nadrz.).
2. Awanturnik to inaczej awanturnik (przestarz.), poszukiwacz przygód, ryzykant, osoba (nadrz.), podmiot (nadrz.).
3. Awanturnik to inaczej choleryk, furiat, pasjonat, piekielnik, sangwinik, złośnik, osoba (nadrz.), podmiot (nadrz.).
4. Awanturnik to inaczej hałaburda (przestarz.), krzykacz, zabijaka, zawadiaka, osoba (nadrz.), podmiot (nadrz.).
5. Awanturnik to inaczej mąciciel, mąciwoda, podżegacz, warchoł, wichrzyciel, osoba (nadrz.), podmiot (nadrz.).
6. Awanturnik to inaczej zabijaka, zawadiaka, (pot.) narwaniec, miłośnik przygód, zuch, chwat.
7. Awanturnik to inaczej choleryk, chuligan, furiat, (pot.) krzykacz, pieniacz, podżegacz, (pot.) szczekacz, (książk.) wichrzyciel, (pot.) narwaniec.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 7.

Synonimy słownikowe do słowa AWANTURNIK

AWANTURNIK
andrus (przestarz.), apasz (przestarz.), baciar (przestarz.), batiar (przestarz.), chuligan, łobuz, łotr, opryszek, rzezimieszek, ulicznik, zakapior (pot.), chuligan (podrz.), luj (pot.) (podrz.), lump (podrz.), margines społeczny (podrz.), menel (pot.) (podrz.), męt (podrz.), obwieś (podrz.), żul (podrz.), osoba (nadrz.), podmiot (nadrz.)
AWANTURNIK
awanturnik (przestarz.), poszukiwacz przygód, ryzykant, osoba (nadrz.), podmiot (nadrz.)
AWANTURNIK
choleryk, furiat, pasjonat, piekielnik, sangwinik, złośnik, osoba (nadrz.), podmiot (nadrz.)
AWANTURNIK
hałaburda (przestarz.), krzykacz, zabijaka, zawadiaka, osoba (nadrz.), podmiot (nadrz.)
AWANTURNIK
mąciciel, mąciwoda, podżegacz, warchoł, wichrzyciel, osoba (nadrz.), podmiot (nadrz.)
AWANTURNIK
zabijaka, zawadiaka, (pot.) narwaniec, miłośnik przygód, zuch, chwat
AWANTURNIK
choleryk, chuligan, furiat, (pot.) krzykacz, pieniacz, podżegacz, (pot.) szczekacz, (książk.) wichrzyciel, (pot.) narwaniec

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok AWANTURNIK

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

5×7 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: AWANTURNIK

Quantcast