Synonimy do słowa LUJ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: LUJ.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa LUJ

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 2 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

LUJ
to inaczej:

chuligan, luj (pot.), lump, margines społeczny, menel (pot.), męt, obwieś, żul, andrus (przestarz.) (nadrz.), apasz (przestarz.) (nadrz.), awanturnik (nadrz.), baciar (przestarz.) (nadrz.), batiar (przestarz.) (nadrz.), chuligan (nadrz.), łobuz (nadrz.), łotr (nadrz.), opryszek (nadrz.), rzezimieszek (nadrz.), ulicznik (nadrz.), zakapior (pot.) (nadrz.)LUJ
to inaczej:

margines społeczny, menel, obwieś, żul, lump, mętPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

LUJ inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa luj?", są:

1. Luj to inaczej chuligan, luj (pot.), lump, margines społeczny, menel (pot.), męt, obwieś, żul, andrus (przestarz.) (nadrz.), apasz (przestarz.) (nadrz.), awanturnik (nadrz.), baciar (przestarz.) (nadrz.), batiar (przestarz.) (nadrz.), chuligan (nadrz.), łobuz (nadrz.), łotr (nadrz.), opryszek (nadrz.), rzezimieszek (nadrz.), ulicznik (nadrz.), zakapior (pot.) (nadrz.).
2. Luj to inaczej margines społeczny, menel, obwieś, żul, lump, męt.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 2.

Synonimy słownikowe do słowa LUJ

LUJ
chuligan, luj (pot.), lump, margines społeczny, menel (pot.), męt, obwieś, żul, andrus (przestarz.) (nadrz.), apasz (przestarz.) (nadrz.), awanturnik (nadrz.), baciar (przestarz.) (nadrz.), batiar (przestarz.) (nadrz.), chuligan (nadrz.), łobuz (nadrz.), łotr (nadrz.), opryszek (nadrz.), rzezimieszek (nadrz.), ulicznik (nadrz.), zakapior (pot.) (nadrz.)
LUJ
margines społeczny, menel, obwieś, żul, lump, męt

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok LUJ

LUJ - synonim. Dodaj komentarz (0)

      3 + 5 = ?    

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: LUJ

x