Synonimy do słowa CHULIGAN

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: CHULIGAN.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa CHULIGAN

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 4 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

CHULIGAN
to inaczej:

andrus (przestarz.), apasz (przestarz.), awanturnik, baciar (przestarz.), batiar (przestarz.), łobuz, łotr, opryszek, rzezimieszek, ulicznik, zakapior (pot.), luj (pot.) (podrz.), lump (podrz.), margines społeczny (podrz.), menel (pot.) (podrz.), męt (podrz.), obwieś (podrz.), żul (podrz.), osoba (nadrz.), podmiot (nadrz.)CHULIGAN
to inaczej:

luj (pot.), lump, margines społeczny, menel (pot.), męt, obwieś, żul, andrus (przestarz.) (nadrz.), apasz (przestarz.) (nadrz.), awanturnik (nadrz.), baciar (przestarz.) (nadrz.), batiar (przestarz.) (nadrz.), łobuz (nadrz.), łotr (nadrz.), opryszek (nadrz.), rzezimieszek (nadrz.), ulicznik (nadrz.), zakapior (pot.) (nadrz.)CHULIGAN
to inaczej:

wandal, barbarzyńca (nadrz.), grubianin (nadrz.), prostak (nadrz.), prymityw (nadrz.)CHULIGAN
to inaczej:

opryszek, łobuz, wandal, zakapior, apasz, antek, andrus, urwis, rzezimieszek, łajdak, łotr, awanturnik, wisus, ulicznik, psotnikPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

CHULIGAN inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa chuligan?", są:

1. Chuligan to inaczej andrus (przestarz.), apasz (przestarz.), awanturnik, baciar (przestarz.), batiar (przestarz.), łobuz, łotr, opryszek, rzezimieszek, ulicznik, zakapior (pot.), luj (pot.) (podrz.), lump (podrz.), margines społeczny (podrz.), menel (pot.) (podrz.), męt (podrz.), obwieś (podrz.), żul (podrz.), osoba (nadrz.), podmiot (nadrz.).
2. Chuligan to inaczej luj (pot.), lump, margines społeczny, menel (pot.), męt, obwieś, żul, andrus (przestarz.) (nadrz.), apasz (przestarz.) (nadrz.), awanturnik (nadrz.), baciar (przestarz.) (nadrz.), batiar (przestarz.) (nadrz.), łobuz (nadrz.), łotr (nadrz.), opryszek (nadrz.), rzezimieszek (nadrz.), ulicznik (nadrz.), zakapior (pot.) (nadrz.).
3. Chuligan to inaczej wandal, barbarzyńca (nadrz.), grubianin (nadrz.), prostak (nadrz.), prymityw (nadrz.).
4. Chuligan to inaczej opryszek, łobuz, wandal, zakapior, apasz, antek, andrus, urwis, rzezimieszek, łajdak, łotr, awanturnik, wisus, ulicznik, psotnik.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 4.

Synonimy słownikowe do słowa CHULIGAN

CHULIGAN
andrus (przestarz.), apasz (przestarz.), awanturnik, baciar (przestarz.), batiar (przestarz.), łobuz, łotr, opryszek, rzezimieszek, ulicznik, zakapior (pot.), luj (pot.) (podrz.), lump (podrz.), margines społeczny (podrz.), menel (pot.) (podrz.), męt (podrz.), obwieś (podrz.), żul (podrz.), osoba (nadrz.), podmiot (nadrz.)
CHULIGAN
luj (pot.), lump, margines społeczny, menel (pot.), męt, obwieś, żul, andrus (przestarz.) (nadrz.), apasz (przestarz.) (nadrz.), awanturnik (nadrz.), baciar (przestarz.) (nadrz.), batiar (przestarz.) (nadrz.), łobuz (nadrz.), łotr (nadrz.), opryszek (nadrz.), rzezimieszek (nadrz.), ulicznik (nadrz.), zakapior (pot.) (nadrz.)
CHULIGAN
wandal, barbarzyńca (nadrz.), grubianin (nadrz.), prostak (nadrz.), prymityw (nadrz.)
CHULIGAN
opryszek, łobuz, wandal, zakapior, apasz, antek, andrus, urwis, rzezimieszek, łajdak, łotr, awanturnik, wisus, ulicznik, psotnik

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok CHULIGAN

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

7×2 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: CHULIGAN

Quantcast