Synonimy do wyrażenia ULICZNIK PARYSKI

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie wyrażenia: ULICZNIK PARYSKI.

Wyrazy bliskoznaczne do wyrażenia ULICZNIK PARYSKI

ULICZNIK PARYSKI
to inaczej:

gawrosz, kloszard (nadrz.), lump (wulg.) (nadrz.), lumpenproletariusz (nadrz.), łachmaniarz (nadrz.), łapserdak (nadrz.)Przy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do szukanego przez Ciebie wyrażenia.

ULICZNIK
to inaczej:

andrus (przestarz.), apasz (przestarz.), awanturnik, baciar (przestarz.), batiar (przestarz.), chuligan, łobuz, łotr, opryszek, rzezimieszek, zakapior (pot.), chuligan (podrz.), luj (pot.) (podrz.), lump (podrz.), margines społeczny (podrz.), menel (pot.) (podrz.), męt (podrz.), obwieś (podrz.), żul (podrz.), osoba (nadrz.), podmiot (nadrz.)ULICZNIK
to inaczej:

opryszek, łobuz, zakapior, chuligan, apasz, antek, andrus, urwis, rzezimieszek, łajdak, łotr, awanturnik, psotnikSzukaj synonimów do słowa

ULICZNIK PARYSKI inaczej

Najlepszą odpowiedzią na pytanie: "Jakie znasz synonimy do wyrażenia ulicznik paryski?", jest:

1. Ulicznik paryski to inaczej gawrosz, kloszard (nadrz.), lump (wulg.) (nadrz.), lumpenproletariusz (nadrz.), łachmaniarz (nadrz.), łapserdak (nadrz.).

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 1.

Synonimy słownikowe do wyrażenia ULICZNIK PARYSKI

ULICZNIK PARYSKI
gawrosz, kloszard (nadrz.), lump (wulg.) (nadrz.), lumpenproletariusz (nadrz.), łachmaniarz (nadrz.), łapserdak (nadrz.)

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do wyrażenia: ULICZNIK PARYSKI

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x