Synonimy do słowa POŻĄDANY

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: POŻĄDANY.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa POŻĄDANY

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 4 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

POŻĄDANY
to inaczej:

będący na rękę, korzystny, pomyślny, sprzyjający, dochodowy (podrz.), intratny (podrz.), lukratywny (podrz.), opłacający się (podrz.), opłacalny (podrz.), pokupny (podrz.), popłatny (podrz.), przynoszący zysk (podrz.), rentowny (podrz.), zyskowny (podrz.)POŻĄDANY
to inaczej:

celowy, korzystny, na miejscu, należyty, owocny, pomocny, potrzebny, pozytywny, przydatny, wartościowy, wskazany, wspierający, zalecany, zasadny, zbawienny, będący na rękę (podrz.), korzystny (podrz.), pomyślny (podrz.), sprzyjający (podrz.), akcesoryjny (podrz.), dodatkowy (podrz.), dopływowy (podrz.), poboczny (podrz.), pomocniczy (podrz.), pomocny (przestarz.) (podrz.), posiłkowy (podrz.), subsydialny (specjalist.) (podrz.), subsydiarny (specjalist.) (podrz.), uzupełniający (podrz.), wspierający (podrz.), wspomagający (podrz.)POŻĄDANY
to inaczej:

oczekiwany, spodziewany, upragniony (podrz.), wytęskniony (podrz.)POŻĄDANY
to inaczej:

będący na rękę, korzystny, oczekiwany, pomyślny, potrzebny, pozytywny, spodziewany, sprzyjający, wartościowy, zalecany, zbawienny, właściwyPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do POŻĄDANY.

POŻĄDANY NA RYNKU
to inaczej:

cieszący się popytemSzukaj synonimów do słowa

POŻĄDANY inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa pożądany?", są:

1. Pożądany to inaczej będący na rękę, korzystny, pomyślny, sprzyjający, dochodowy (podrz.), intratny (podrz.), lukratywny (podrz.), opłacający się (podrz.), opłacalny (podrz.), pokupny (podrz.), popłatny (podrz.), przynoszący zysk (podrz.), rentowny (podrz.), zyskowny (podrz.).
2. Pożądany to inaczej celowy, korzystny, na miejscu, należyty, owocny, pomocny, potrzebny, pozytywny, przydatny, wartościowy, wskazany, wspierający, zalecany, zasadny, zbawienny, będący na rękę (podrz.), korzystny (podrz.), pomyślny (podrz.), sprzyjający (podrz.), akcesoryjny (podrz.), dodatkowy (podrz.), dopływowy (podrz.), poboczny (podrz.), pomocniczy (podrz.), pomocny (przestarz.) (podrz.), posiłkowy (podrz.), subsydialny (specjalist.) (podrz.), subsydiarny (specjalist.) (podrz.), uzupełniający (podrz.), wspierający (podrz.), wspomagający (podrz.).
3. Pożądany to inaczej oczekiwany, spodziewany, upragniony (podrz.), wytęskniony (podrz.).
4. Pożądany to inaczej będący na rękę, korzystny, oczekiwany, pomyślny, potrzebny, pozytywny, spodziewany, sprzyjający, wartościowy, zalecany, zbawienny, właściwy.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 4.

Synonimy słownikowe do słowa POŻĄDANY

POŻĄDANY
będący na rękę, korzystny, pomyślny, sprzyjający, dochodowy (podrz.), intratny (podrz.), lukratywny (podrz.), opłacający się (podrz.), opłacalny (podrz.), pokupny (podrz.), popłatny (podrz.), przynoszący zysk (podrz.), rentowny (podrz.), zyskowny (podrz.)
POŻĄDANY
celowy, korzystny, na miejscu, należyty, owocny, pomocny, potrzebny, pozytywny, przydatny, wartościowy, wskazany, wspierający, zalecany, zasadny, zbawienny, będący na rękę (podrz.), korzystny (podrz.), pomyślny (podrz.), sprzyjający (podrz.), akcesoryjny (podrz.), dodatkowy (podrz.), dopływowy (podrz.), poboczny (podrz.), pomocniczy (podrz.), pomocny (przestarz.) (podrz.), posiłkowy (podrz.), subsydialny (specjalist.) (podrz.), subsydiarny (specjalist.) (podrz.), uzupełniający (podrz.), wspierający (podrz.), wspomagający (podrz.)
POŻĄDANY
oczekiwany, spodziewany, upragniony (podrz.), wytęskniony (podrz.)
POŻĄDANY
będący na rękę, korzystny, oczekiwany, pomyślny, potrzebny, pozytywny, spodziewany, sprzyjający, wartościowy, zalecany, zbawienny, właściwy

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok POŻĄDANY

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

6×1 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: POŻĄDANY

Quantcast