Synonimy do słowa POCIECHA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: POCIECHA.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa POCIECHA

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 4 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

POCIECHA
to inaczej:

członek rodu, dziecko, latorośl, maluch, milusiński (książk.), potomek (oficj.), bąk (podrz.), berbeć (podrz.), brzdąc (podrz.), chłopczyk (podrz.), dziecina (podrz.), dzieciuch (podrz.), fąfel (żart.) (podrz.), malec (podrz.), maluch (podrz.), mały chłopiec (podrz.), pędrak (podrz.), smyk (podrz.), szkrab (podrz.), bobas (podrz.), dzidzia (pot.) (podrz.), dzidziuś (pot.) (podrz.), niemowlak (podrz.), niemowlę (podrz.), noworodek (podrz.), osesek (podrz.), bastard (przestarz.) (podrz.), bękart (podrz.), potomek męski (podrz.), syn (podrz.), córa (przestarz.) (podrz.), córeczka (podrz.), córka (podrz.), potomek żeński (książk.) (podrz.), chłopczyna (poet.) (podrz.), chłopiec (podrz.), młodzik (przestarz.) (podrz.), podrostek (podrz.), synek (podrz.), podrzutek (podrz.), znajda (podrz.), człek (pot.) (nadrz.), człowiek (nadrz.), gość (pot.) (nadrz.), homo sapiens (książk.) (nadrz.), istota ludzka (książk.) (nadrz.)POCIECHA
to inaczej:

pocieszeniePOCIECHA
to inaczej:

pocieszeniePOCIECHA
to inaczej:

(pot.) bachor, bobas, brzdąc, (pot.) dzidzia, (pot.) dzidziuś, dziecko, (książk.) latorośl, maluch, milusiński, (książk.) potomekPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

POCIECHA inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa pociecha?", są:

1. Pociecha to inaczej członek rodu, dziecko, latorośl, maluch, milusiński (książk.), potomek (oficj.), bąk (podrz.), berbeć (podrz.), brzdąc (podrz.), chłopczyk (podrz.), dziecina (podrz.), dzieciuch (podrz.), fąfel (żart.) (podrz.), malec (podrz.), maluch (podrz.), mały chłopiec (podrz.), pędrak (podrz.), smyk (podrz.), szkrab (podrz.), bobas (podrz.), dzidzia (pot.) (podrz.), dzidziuś (pot.) (podrz.), niemowlak (podrz.), niemowlę (podrz.), noworodek (podrz.), osesek (podrz.), bastard (przestarz.) (podrz.), bękart (podrz.), potomek męski (podrz.), syn (podrz.), córa (przestarz.) (podrz.), córeczka (podrz.), córka (podrz.), potomek żeński (książk.) (podrz.), chłopczyna (poet.) (podrz.), chłopiec (podrz.), młodzik (przestarz.) (podrz.), podrostek (podrz.), synek (podrz.), podrzutek (podrz.), znajda (podrz.), człek (pot.) (nadrz.), człowiek (nadrz.), gość (pot.) (nadrz.), homo sapiens (książk.) (nadrz.), istota ludzka (książk.) (nadrz.).
2. Pociecha to inaczej pocieszenie.
3. Pociecha to inaczej pocieszenie.
4. Pociecha to inaczej (pot.) bachor, bobas, brzdąc, (pot.) dzidzia, (pot.) dzidziuś, dziecko, (książk.) latorośl, maluch, milusiński, (książk.) potomek.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 4.

Synonimy słownikowe do słowa POCIECHA

POCIECHA
członek rodu, dziecko, latorośl, maluch, milusiński (książk.), potomek (oficj.), bąk (podrz.), berbeć (podrz.), brzdąc (podrz.), chłopczyk (podrz.), dziecina (podrz.), dzieciuch (podrz.), fąfel (żart.) (podrz.), malec (podrz.), maluch (podrz.), mały chłopiec (podrz.), pędrak (podrz.), smyk (podrz.), szkrab (podrz.), bobas (podrz.), dzidzia (pot.) (podrz.), dzidziuś (pot.) (podrz.), niemowlak (podrz.), niemowlę (podrz.), noworodek (podrz.), osesek (podrz.), bastard (przestarz.) (podrz.), bękart (podrz.), potomek męski (podrz.), syn (podrz.), córa (przestarz.) (podrz.), córeczka (podrz.), córka (podrz.), potomek żeński (książk.) (podrz.), chłopczyna (poet.) (podrz.), chłopiec (podrz.), młodzik (przestarz.) (podrz.), podrostek (podrz.), synek (podrz.), podrzutek (podrz.), znajda (podrz.), człek (pot.) (nadrz.), człowiek (nadrz.), gość (pot.) (nadrz.), homo sapiens (książk.) (nadrz.), istota ludzka (książk.) (nadrz.)
POCIECHA
pocieszenie
POCIECHA
pocieszenie
POCIECHA
(pot.) bachor, bobas, brzdąc, (pot.) dzidzia, (pot.) dzidziuś, dziecko, (książk.) latorośl, maluch, milusiński, (książk.) potomek

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: POCIECHA

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x