Synonimy do wyrażenia POLICJA OBYCZAJOWA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie wyrażenia: POLICJA OBYCZAJOWA.

Wyrazy bliskoznaczne do wyrażenia POLICJA OBYCZAJOWA

POLICJA OBYCZAJOWA
to inaczej:

obyczajówka (pot.), policja (nadrz.), psy (pot.) (nadrz.)Przy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do POLICJA OBYCZAJOWA.

GRANATOWA POLICJA
to inaczej:

granatowa policja, policja (nadrz.), psy (pot.) (nadrz.)POLICJA
to inaczej:

psy (pot.), tajna policja (podrz.), drogówka (pot.) (podrz.), policja drogowa (podrz.), dochodzeniówka (pot.) (podrz.), policja dochodzeniowa (podrz.), obyczajówka (pot.) (podrz.), policja obyczajowa (podrz.), granatowa policja (podrz.), służba mundurowa (nadrz.)POLICJA
to inaczej:

(pot.) gliny, funkcjonariusze, (pot.) niebiescy, (pot.) gliniarze, funkcjonariusze mundurowi, funkcjonariusze ochrony bezpieczeństwa, policjanci, (pot.) miśki, (obraźl.) psyPOLICJA DOCHODZENIOWA
to inaczej:

dochodzeniówka (pot.), policja (nadrz.), psy (pot.) (nadrz.)POLICJA DROGOWA
to inaczej:

drogówka (pot.), policja (nadrz.), psy (pot.) (nadrz.)POLICJA POLITYCZNA
to inaczej:

defensywa, kontrwywiad, służba (nadrz.)TAJNA POLICJA
to inaczej:

tajna policja, ochrana (podrz.), bezpieka (pot.) (podrz.), policja (nadrz.), psy (pot.) (nadrz.)Szukaj synonimów do słowa

POLICJA OBYCZAJOWA inaczej

Najlepszą odpowiedzią na pytanie: "Jakie znasz synonimy do wyrażenia policja obyczajowa?", jest:

1. Policja obyczajowa to inaczej obyczajówka (pot.), policja (nadrz.), psy (pot.) (nadrz.).

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 1.

Synonimy słownikowe do wyrażenia POLICJA OBYCZAJOWA

POLICJA OBYCZAJOWA
obyczajówka (pot.), policja (nadrz.), psy (pot.) (nadrz.)

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok POLICJA OBYCZAJOWA

Komentarze - wyrażenia - synonim. Dodaj komentarz

6+9 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do wyrażenia: POLICJA OBYCZAJOWA

Quantcast