Synonimy do wyrażenia POLITYK ZACHOWAWCZY

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie wyrażenia: POLITYK ZACHOWAWCZY.

Wyrazy bliskoznaczne do wyrażenia POLITYK ZACHOWAWCZY

POLITYK ZACHOWAWCZY
to inaczej:

moderant (przestarz.), moderantysta (przestarz.), polityk umiarkowany, działacz polityczny (nadrz.), gracz polityczny (nadrz.), polityk (nadrz.)Przy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do POLITYK ZACHOWAWCZY.

POLITYK
to inaczej:

działacz polityczny, gracz polityczny, rewolucjonista (podrz.), wywrotowiec (podrz.), członek opozycji (podrz.), opozycjonista (podrz.), członek partii (podrz.), działacz (podrz.), partyjny (podrz.), mąż stanu (podrz.), państwowiec (książk.) (podrz.), statysta (przestarz.) (podrz.), członek parlamentu (podrz.), parlamentarzysta (podrz.), przedstawiciel władz samorządowych (oficj.) (podrz.), samorządowiec (podrz.), dyplomata (podrz.), demagog (podrz.), populista (podrz.), moderant (przestarz.) (podrz.), moderantysta (przestarz.) (podrz.), polityk umiarkowany (podrz.), polityk zachowawczy (podrz.), hunwejbin (obraźl.) (podrz.), rewolucjonista chiński (podrz.), osoba (nadrz.), podmiot (nadrz.)POLITYK
to inaczej:

działacz, mąż stanu, dyplomata, prezydent, premier, poseł, senator, ministerPOLITYK UMIARKOWANY
to inaczej:

moderant (przestarz.), moderantysta (przestarz.), polityk zachowawczy, działacz polityczny (nadrz.), gracz polityczny (nadrz.), polityk (nadrz.)ZACHOWAWCZY
to inaczej:

konsekwentny, niewzruszony, niezachwiany, niezłomny, niezmienny, stały, trwały, zaprzysięgły, zatwardziałyZACHOWAWCZY
to inaczej:

konserwatywny, zacofany, zakrzepły, zasklepiały, zastygłyZACHOWAWCZY
to inaczej:

konsekwentny, zakrzepły, zaprzysięgły, zasklepiały, niezmienny, zacofany, stały, konserwatywny, tradycyjny, systematyczny, trwały, zatwardziały, niezłomny, zdeklarowany, zastygłySzukaj synonimów do słowa

POLITYK ZACHOWAWCZY inaczej

Najlepszą odpowiedzią na pytanie: "Jakie znasz synonimy do wyrażenia polityk zachowawczy?", jest:

1. Polityk zachowawczy to inaczej moderant (przestarz.), moderantysta (przestarz.), polityk umiarkowany, działacz polityczny (nadrz.), gracz polityczny (nadrz.), polityk (nadrz.).

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 1.

Synonimy słownikowe do wyrażenia POLITYK ZACHOWAWCZY

POLITYK ZACHOWAWCZY
moderant (przestarz.), moderantysta (przestarz.), polityk umiarkowany, działacz polityczny (nadrz.), gracz polityczny (nadrz.), polityk (nadrz.)

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok POLITYK ZACHOWAWCZY

Komentarze - wyrażenia - synonim. Dodaj komentarz

2+7 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do wyrażenia: POLITYK ZACHOWAWCZY

Quantcast