Synonimy do wyrażenia PORTAL POZIOMY

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie wyrażenia: PORTAL POZIOMY.

Wyrazy bliskoznaczne do wyrażenia PORTAL POZIOMY

PORTAL POZIOMY
to inaczej:

portal, portal horyzontalny (specjalist.), portal ogólnoinformacyjny, portal poziomy (specjalist.)Przy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do PORTAL POZIOMY.

PORTAL
to inaczej:

bramaPORTAL
to inaczej:

portal horyzontalny (specjalist.), portal ogólnoinformacyjny, portal poziomy (specjalist.), wortal (antonim)PORTAL
to inaczej:

brama, wejściePORTAL
to inaczej:

serwis, strona, wortalPORTAL HORYZONTALNY
to inaczej:

portal, portal horyzontalny (specjalist.), portal ogólnoinformacyjny, portal poziomy (specjalist.)PORTAL MONOTEMATYCZNY
to inaczej:

portal wertykalny (specjalist.), portal wyspecjalizowany, wortalPORTAL OGÓLNOINFORMACYJNY
to inaczej:

portal, portal horyzontalny (specjalist.), portal poziomy (specjalist.)PORTAL WERTYKALNY
to inaczej:

portal monotematyczny, portal wertykalny (specjalist.), portal wyspecjalizowany, wortalPORTAL WYSPECJALIZOWANY
to inaczej:

portal monotematyczny, portal wertykalny (specjalist.), wortalPOZIOMY
to inaczej:

horyzontalnyPOZIOMY
to inaczej:

leżącyPOZIOMY
to inaczej:

leżący, horyzontalnySzukaj synonimów do słowa

PORTAL POZIOMY inaczej

Najlepszą odpowiedzią na pytanie: "Jakie znasz synonimy do wyrażenia portal poziomy?", jest:

1. Portal poziomy to inaczej portal, portal horyzontalny (specjalist.), portal ogólnoinformacyjny, portal poziomy (specjalist.).

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 1.

Synonimy słownikowe do wyrażenia PORTAL POZIOMY

PORTAL POZIOMY
portal, portal horyzontalny (specjalist.), portal ogólnoinformacyjny, portal poziomy (specjalist.)

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok PORTAL POZIOMY

Komentarze - wyrażenia - synonim. Dodaj komentarz

7-3 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do wyrażenia: PORTAL POZIOMY

Quantcast