Synonimy do wyrażenia PORTAL WERTYKALNY

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie wyrażenia: PORTAL WERTYKALNY.

Wyrazy bliskoznaczne do wyrażenia PORTAL WERTYKALNY

PORTAL WERTYKALNY
to inaczej:

portal monotematyczny, portal wertykalny (specjalist.), portal wyspecjalizowany, wortalPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do PORTAL WERTYKALNY.

PORTAL
to inaczej:

bramaPORTAL
to inaczej:

portal horyzontalny (specjalist.), portal ogólnoinformacyjny, portal poziomy (specjalist.), wortal (antonim)PORTAL
to inaczej:

brama, wejściePORTAL
to inaczej:

serwis, strona, wortalPORTAL HORYZONTALNY
to inaczej:

portal, portal horyzontalny (specjalist.), portal ogólnoinformacyjny, portal poziomy (specjalist.)PORTAL MONOTEMATYCZNY
to inaczej:

portal wertykalny (specjalist.), portal wyspecjalizowany, wortalPORTAL OGÓLNOINFORMACYJNY
to inaczej:

portal, portal horyzontalny (specjalist.), portal poziomy (specjalist.)PORTAL POZIOMY
to inaczej:

portal, portal horyzontalny (specjalist.), portal ogólnoinformacyjny, portal poziomy (specjalist.)PORTAL WYSPECJALIZOWANY
to inaczej:

portal monotematyczny, portal wertykalny (specjalist.), wortalWERTYKALNY
to inaczej:

pionowy, wertykalny (przestarz.)WERTYKALNY
to inaczej:

pionowySzukaj synonimów do słowa

PORTAL WERTYKALNY inaczej

Najlepszą odpowiedzią na pytanie: "Jakie znasz synonimy do wyrażenia portal wertykalny?", jest:

1. Portal wertykalny to inaczej portal monotematyczny, portal wertykalny (specjalist.), portal wyspecjalizowany, wortal.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 1.

Synonimy słownikowe do wyrażenia PORTAL WERTYKALNY

PORTAL WERTYKALNY
portal monotematyczny, portal wertykalny (specjalist.), portal wyspecjalizowany, wortal

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok PORTAL WERTYKALNY

Komentarze - wyrażenia - synonim. Dodaj komentarz

2×3 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do wyrażenia: PORTAL WERTYKALNY

Quantcast