Synonimy do słowa PORTKI

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: PORTKI.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa PORTKI

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 2 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

PORTKI
to inaczej:

ineksprymable (przestarz.), pantalony (przestarz.), portki (żart.), spodnie, sztany (pot.), bryczesy (podrz.), krótkie spodnie (podrz.), szorty (podrz.), dżinsy (podrz.), farmerki (podrz.), jeansy (podrz.), szorty (podrz.), teksasy (podrz.), ciuchy (pot.) (nadrz.), fatałaszki (żart.) (nadrz.), garderoba (nadrz.), konfekcja (nadrz.), kostium (nadrz.), kreacja (nadrz.), łachy (wulg.) (nadrz.), odzienie (nadrz.), odzież (nadrz.), okrycie (nadrz.), strój (nadrz.), szata (nadrz.), szmatki (żart.) (nadrz.), ubiór (nadrz.), ubranie (nadrz.)PORTKI
to inaczej:

pantalony, spodnie, ineksprymable, sztanyPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

PORTKI inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa portki?", są:

1. Portki to inaczej ineksprymable (przestarz.), pantalony (przestarz.), portki (żart.), spodnie, sztany (pot.), bryczesy (podrz.), krótkie spodnie (podrz.), szorty (podrz.), dżinsy (podrz.), farmerki (podrz.), jeansy (podrz.), szorty (podrz.), teksasy (podrz.), ciuchy (pot.) (nadrz.), fatałaszki (żart.) (nadrz.), garderoba (nadrz.), konfekcja (nadrz.), kostium (nadrz.), kreacja (nadrz.), łachy (wulg.) (nadrz.), odzienie (nadrz.), odzież (nadrz.), okrycie (nadrz.), strój (nadrz.), szata (nadrz.), szmatki (żart.) (nadrz.), ubiór (nadrz.), ubranie (nadrz.).
2. Portki to inaczej pantalony, spodnie, ineksprymable, sztany.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 2.

Synonimy słownikowe do słowa PORTKI

PORTKI
ineksprymable (przestarz.), pantalony (przestarz.), portki (żart.), spodnie, sztany (pot.), bryczesy (podrz.), krótkie spodnie (podrz.), szorty (podrz.), dżinsy (podrz.), farmerki (podrz.), jeansy (podrz.), szorty (podrz.), teksasy (podrz.), ciuchy (pot.) (nadrz.), fatałaszki (żart.) (nadrz.), garderoba (nadrz.), konfekcja (nadrz.), kostium (nadrz.), kreacja (nadrz.), łachy (wulg.) (nadrz.), odzienie (nadrz.), odzież (nadrz.), okrycie (nadrz.), strój (nadrz.), szata (nadrz.), szmatki (żart.) (nadrz.), ubiór (nadrz.), ubranie (nadrz.)
PORTKI
pantalony, spodnie, ineksprymable, sztany

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok PORTKI

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

3+3 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: PORTKI

Quantcast