Synonimy do słowa POTYCZKA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: POTYCZKA.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa POTYCZKA

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 4 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

POTYCZKA
to inaczej:

batalia (przestarz.), bitwa, bój, konfrontacja, okazja (przestarz.), starcie, okazja (przestarz.) (podrz.), starcie (podrz.), utarczka (podrz.), batalia (podrz.)POTYCZKA
to inaczej:

nieporozumienie, niesnaski, niezgoda, poróżnienie, scysja, sprzeczka, starcie, utarczka, waśń, zatarg, zwada, konflikt (nadrz.), konfrontacja (nadrz.), spięcie (nadrz.), spór (nadrz.)POTYCZKA
to inaczej:

okazja (przestarz.), starcie, utarczkaPOTYCZKA
to inaczej:

niesnaski, kłótnia, starcie, scysja, ostra wymiana zdań, bój, sprzeczka, przygoda, okazja, zawierucha, jatka, walka, zatarg, harce, utarczka, konfrontacja, bitwa, waśń, niezgoda, pojedynek, zwada, batalia, poróżnienie, zgrzyt, nieporozumieniePrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

POTYCZKA inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa potyczka?", są:

1. Potyczka to inaczej batalia (przestarz.), bitwa, bój, konfrontacja, okazja (przestarz.), starcie, okazja (przestarz.) (podrz.), starcie (podrz.), utarczka (podrz.), batalia (podrz.).
2. Potyczka to inaczej nieporozumienie, niesnaski, niezgoda, poróżnienie, scysja, sprzeczka, starcie, utarczka, waśń, zatarg, zwada, konflikt (nadrz.), konfrontacja (nadrz.), spięcie (nadrz.), spór (nadrz.).
3. Potyczka to inaczej okazja (przestarz.), starcie, utarczka.
4. Potyczka to inaczej niesnaski, kłótnia, starcie, scysja, ostra wymiana zdań, bój, sprzeczka, przygoda, okazja, zawierucha, jatka, walka, zatarg, harce, utarczka, konfrontacja, bitwa, waśń, niezgoda, pojedynek, zwada, batalia, poróżnienie, zgrzyt, nieporozumienie.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 4.

Synonimy słownikowe do słowa POTYCZKA

POTYCZKA
batalia (przestarz.), bitwa, bój, konfrontacja, okazja (przestarz.), starcie, okazja (przestarz.) (podrz.), starcie (podrz.), utarczka (podrz.), batalia (podrz.)
POTYCZKA
nieporozumienie, niesnaski, niezgoda, poróżnienie, scysja, sprzeczka, starcie, utarczka, waśń, zatarg, zwada, konflikt (nadrz.), konfrontacja (nadrz.), spięcie (nadrz.), spór (nadrz.)
POTYCZKA
okazja (przestarz.), starcie, utarczka
POTYCZKA
niesnaski, kłótnia, starcie, scysja, ostra wymiana zdań, bój, sprzeczka, przygoda, okazja, zawierucha, jatka, walka, zatarg, harce, utarczka, konfrontacja, bitwa, waśń, niezgoda, pojedynek, zwada, batalia, poróżnienie, zgrzyt, nieporozumienie

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok POTYCZKA

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

9+2 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: POTYCZKA

Quantcast