Synonimy do słowa NIEPOROZUMIENIE

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: NIEPOROZUMIENIE.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa NIEPOROZUMIENIE

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 4 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

NIEPOROZUMIENIE
to inaczej:

błąd, omyłka, pomyłka, uchybienie, byk (pot.) (podrz.), faux pas (podrz.), gafa (podrz.), nietakt (podrz.), niezgrabność (podrz.), niezręczność (podrz.), potknięcie (podrz.), przeoczenie (podrz.), skucha (pot.) (podrz.), uchybienie (podrz.), lapsus (podrz.), przejęzyczenie się (podrz.)NIEPOROZUMIENIE
to inaczej:

niesnaski, niezgoda, poróżnienie, potyczka, scysja, sprzeczka, starcie, utarczka, waśń, zatarg, zwada, konflikt (nadrz.), konfrontacja (nadrz.), spięcie (nadrz.), spór (nadrz.)NIEPOROZUMIENIE
to inaczej:

(pot.) babol, błąd, omyłka, pomyłka, uchybienie, niejasnośćNIEPOROZUMIENIE
to inaczej:

kłótnia, (pot.) kwas, niesnaski, niezgoda, (euf.) ostra wymiana zdań, poróżnienie, scysja, sprzeczka, starcie, (książk.) waśń, zatarg, zgrzyt, zwada, awanturaPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

NIEPOROZUMIENIE inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa nieporozumienie?", są:

1. Nieporozumienie to inaczej błąd, omyłka, pomyłka, uchybienie, byk (pot.) (podrz.), faux pas (podrz.), gafa (podrz.), nietakt (podrz.), niezgrabność (podrz.), niezręczność (podrz.), potknięcie (podrz.), przeoczenie (podrz.), skucha (pot.) (podrz.), uchybienie (podrz.), lapsus (podrz.), przejęzyczenie się (podrz.).
2. Nieporozumienie to inaczej niesnaski, niezgoda, poróżnienie, potyczka, scysja, sprzeczka, starcie, utarczka, waśń, zatarg, zwada, konflikt (nadrz.), konfrontacja (nadrz.), spięcie (nadrz.), spór (nadrz.).
3. Nieporozumienie to inaczej (pot.) babol, błąd, omyłka, pomyłka, uchybienie, niejasność.
4. Nieporozumienie to inaczej kłótnia, (pot.) kwas, niesnaski, niezgoda, (euf.) ostra wymiana zdań, poróżnienie, scysja, sprzeczka, starcie, (książk.) waśń, zatarg, zgrzyt, zwada, awantura.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 4.

Synonimy słownikowe do słowa NIEPOROZUMIENIE

NIEPOROZUMIENIE
błąd, omyłka, pomyłka, uchybienie, byk (pot.) (podrz.), faux pas (podrz.), gafa (podrz.), nietakt (podrz.), niezgrabność (podrz.), niezręczność (podrz.), potknięcie (podrz.), przeoczenie (podrz.), skucha (pot.) (podrz.), uchybienie (podrz.), lapsus (podrz.), przejęzyczenie się (podrz.)
NIEPOROZUMIENIE
niesnaski, niezgoda, poróżnienie, potyczka, scysja, sprzeczka, starcie, utarczka, waśń, zatarg, zwada, konflikt (nadrz.), konfrontacja (nadrz.), spięcie (nadrz.), spór (nadrz.)
NIEPOROZUMIENIE
(pot.) babol, błąd, omyłka, pomyłka, uchybienie, niejasność
NIEPOROZUMIENIE
kłótnia, (pot.) kwas, niesnaski, niezgoda, (euf.) ostra wymiana zdań, poróżnienie, scysja, sprzeczka, starcie, (książk.) waśń, zatarg, zgrzyt, zwada, awantura

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: NIEPOROZUMIENIE

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x