Synonimy do słowa UCHYBIENIE

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: UCHYBIENIE.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa UCHYBIENIE

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 5 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

UCHYBIENIE
to inaczej:

afront, despekt (przestarz.), dyshonor, obraza, ubliżenie, ujma, zniewaga, krzywda (podrz.), ochrzan (pot.) (podrz.), ubliżenie (podrz.), zwymyślanie (pot.) (podrz.), zwyzywanie (pot.) (podrz.)UCHYBIENIE
to inaczej:

błąd, nieporozumienie, omyłka, pomyłka, byk (pot.) (podrz.), faux pas (podrz.), gafa (podrz.), nietakt (podrz.), niezgrabność (podrz.), niezręczność (podrz.), potknięcie (podrz.), przeoczenie (podrz.), skucha (pot.) (podrz.), lapsus (podrz.), przejęzyczenie się (podrz.)UCHYBIENIE
to inaczej:

byk (pot.), faux pas, gafa, nietakt, niezgrabność, niezręczność, potknięcie, przeoczenie, skucha (pot.), wpadka (pot.) (podrz.)UCHYBIENIE
to inaczej:

czyn zabroniony, naruszenie przepisów, obraza, pogwałcenie, przekroczenie, przestępstwo, przewinienie, wykroczenie, występek, chuligański czyn (podrz.), rozbój (podrz.), gwałt (podrz.), przemoc (podrz.), kontrabanda (podrz.), przemyt (podrz.), szmugiel (pot.) (podrz.), nadużycie (podrz.), kradzież (podrz.), przywłaszczenie (euf.) (podrz.), złodziejstwo (podrz.), ludobójstwo (podrz.), masakra (podrz.), masowy mord (podrz.), rzeź (podrz.), afera (podrz.), kant (pot.) (podrz.), kombinacja (podrz.), machlojka (podrz.), matactwo (podrz.), okpienie (podrz.), oszukaństwo (podrz.), oszustwo (podrz.), przekręt (pot.) (podrz.), szachrajstwo (przestarz.) (podrz.), szalbierstwo (podrz.), szwindel (podrz.), fałszerstwo (podrz.), imitacja (podrz.), podróbka (pot.) (podrz.), porwanie (podrz.), uprowadzenie (podrz.), gwałt (podrz.), zgwałcenie (podrz.), zbrodnia (podrz.), karygodny postępek (nadrz.), przewina (nadrz.), występek (pot.) (nadrz.)UCHYBIENIE
to inaczej:

niedociągnięcie, przewinienie, nietaktPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

UCHYBIENIE inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa uchybienie?", są:

1. Uchybienie to inaczej afront, despekt (przestarz.), dyshonor, obraza, ubliżenie, ujma, zniewaga, krzywda (podrz.), ochrzan (pot.) (podrz.), ubliżenie (podrz.), zwymyślanie (pot.) (podrz.), zwyzywanie (pot.) (podrz.).
2. Uchybienie to inaczej błąd, nieporozumienie, omyłka, pomyłka, byk (pot.) (podrz.), faux pas (podrz.), gafa (podrz.), nietakt (podrz.), niezgrabność (podrz.), niezręczność (podrz.), potknięcie (podrz.), przeoczenie (podrz.), skucha (pot.) (podrz.), lapsus (podrz.), przejęzyczenie się (podrz.).
3. Uchybienie to inaczej byk (pot.), faux pas, gafa, nietakt, niezgrabność, niezręczność, potknięcie, przeoczenie, skucha (pot.), wpadka (pot.) (podrz.).
4. Uchybienie to inaczej czyn zabroniony, naruszenie przepisów, obraza, pogwałcenie, przekroczenie, przestępstwo, przewinienie, wykroczenie, występek, chuligański czyn (podrz.), rozbój (podrz.), gwałt (podrz.), przemoc (podrz.), kontrabanda (podrz.), przemyt (podrz.), szmugiel (pot.) (podrz.), nadużycie (podrz.), kradzież (podrz.), przywłaszczenie (euf.) (podrz.), złodziejstwo (podrz.), ludobójstwo (podrz.), masakra (podrz.), masowy mord (podrz.), rzeź (podrz.), afera (podrz.), kant (pot.) (podrz.), kombinacja (podrz.), machlojka (podrz.), matactwo (podrz.), okpienie (podrz.), oszukaństwo (podrz.), oszustwo (podrz.), przekręt (pot.) (podrz.), szachrajstwo (przestarz.) (podrz.), szalbierstwo (podrz.), szwindel (podrz.), fałszerstwo (podrz.), imitacja (podrz.), podróbka (pot.) (podrz.), porwanie (podrz.), uprowadzenie (podrz.), gwałt (podrz.), zgwałcenie (podrz.), zbrodnia (podrz.), karygodny postępek (nadrz.), przewina (nadrz.), występek (pot.) (nadrz.).
5. Uchybienie to inaczej niedociągnięcie, przewinienie, nietakt.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 5.

Synonimy słownikowe do słowa UCHYBIENIE

UCHYBIENIE
afront, despekt (przestarz.), dyshonor, obraza, ubliżenie, ujma, zniewaga, krzywda (podrz.), ochrzan (pot.) (podrz.), ubliżenie (podrz.), zwymyślanie (pot.) (podrz.), zwyzywanie (pot.) (podrz.)
UCHYBIENIE
błąd, nieporozumienie, omyłka, pomyłka, byk (pot.) (podrz.), faux pas (podrz.), gafa (podrz.), nietakt (podrz.), niezgrabność (podrz.), niezręczność (podrz.), potknięcie (podrz.), przeoczenie (podrz.), skucha (pot.) (podrz.), lapsus (podrz.), przejęzyczenie się (podrz.)
UCHYBIENIE
byk (pot.), faux pas, gafa, nietakt, niezgrabność, niezręczność, potknięcie, przeoczenie, skucha (pot.), wpadka (pot.) (podrz.)
UCHYBIENIE
czyn zabroniony, naruszenie przepisów, obraza, pogwałcenie, przekroczenie, przestępstwo, przewinienie, wykroczenie, występek, chuligański czyn (podrz.), rozbój (podrz.), gwałt (podrz.), przemoc (podrz.), kontrabanda (podrz.), przemyt (podrz.), szmugiel (pot.) (podrz.), nadużycie (podrz.), kradzież (podrz.), przywłaszczenie (euf.) (podrz.), złodziejstwo (podrz.), ludobójstwo (podrz.), masakra (podrz.), masowy mord (podrz.), rzeź (podrz.), afera (podrz.), kant (pot.) (podrz.), kombinacja (podrz.), machlojka (podrz.), matactwo (podrz.), okpienie (podrz.), oszukaństwo (podrz.), oszustwo (podrz.), przekręt (pot.) (podrz.), szachrajstwo (przestarz.) (podrz.), szalbierstwo (podrz.), szwindel (podrz.), fałszerstwo (podrz.), imitacja (podrz.), podróbka (pot.) (podrz.), porwanie (podrz.), uprowadzenie (podrz.), gwałt (podrz.), zgwałcenie (podrz.), zbrodnia (podrz.), karygodny postępek (nadrz.), przewina (nadrz.), występek (pot.) (nadrz.)
UCHYBIENIE
niedociągnięcie, przewinienie, nietakt

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: UCHYBIENIE

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x