Synonimy do wyrażenia FAUX PAS

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie wyrażenia: FAUX PAS.

Wyrazy bliskoznaczne do wyrażenia FAUX PAS

Dla inte­resu­ją­cego Cię wyrażenia zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 2 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

FAUX PAS
to inaczej:

byk (pot.), gafa, nietakt, niezgrabność, niezręczność, potknięcie, przeoczenie, skucha (pot.), uchybienie, wpadka (pot.) (podrz.)FAUX PAS
to inaczej:

niezgrabność, nietakt, (pot.) wtopa, gafa, niezręczność, uchybienie, potknięcie, błąd, (pot.) skucha, (pot.) byk, plamaPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do szukanego przez Ciebie wyrażenia.

BOCZNY PAS
to inaczej:

pobocze, skraj drogi, droga (nadrz.), szlak komunikacyjny (nadrz.)BRAĆ NOGI ZA PAS
to inaczej:

brać nogi za pas (żart.), czmychać, dawać dyla (żart.), pierzchać, pryskać (pot.), rejterować (książk.), spierdalać (wulg.), uchodzić (przestarz.), uciekać, ulatniać się (żart.), umykać, wiać, wyrywać (pot.), zabierać się, zmykać, zwiewaćPAS
to inaczej:

pasek, pasmo, prążek, pręga, smugaPAS
to inaczej:

region, strefaPAS
to inaczej:

rzemień, sznur, trokPAS
to inaczej:

strefa, zonaPAS
to inaczej:

pasek, rzemień, sznur, taśma, wstęgaPAS
to inaczej:

pręga, prążek, pasmo, smuga, linia, tor, trasa, wstęgaPAS
to inaczej:

taliaPAS
to inaczej:

wcięcie, biodra, tułówPAS
to inaczej:

aleja, bieżnia, droga, dróżka, jezdnia, pasmo, przegroda, region, strefa, ścieżka, zonaPAS CNOTY
to inaczej:

(żart.) żelazne majtkiPAS STARTOWY
to inaczej:

pas startowy, droga (nadrz.), szlak komunikacyjny (nadrz.)WZIĄĆ NOGI ZA PAS
to inaczej:

czmychnąć, dać drapaka (pot.), dać nogę (pot.), pierzchnąć, prysnąć, spadać (pot.), uciec, ulotnić się (pot.), urwać się (pot.), wymknąć się, wyrwać się (pot.), zemknąć (pot.), zmyć się (pot.), zrejterować (żart.), zwiaćWZIĄĆ NOGI ZA PAS
to inaczej:

dać drapaka, dać dyla, dać nogę, ulotnić się, zmyć sięWZIĄĆ NOGI ZA PAS
to inaczej:

wymknąć się, (pot.) wyrwać się, (pot.) urwać sięSzukaj synonimów do słowa

FAUX PAS inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do wyrażenia faux pas?", są:

1. Faux pas to inaczej byk (pot.), gafa, nietakt, niezgrabność, niezręczność, potknięcie, przeoczenie, skucha (pot.), uchybienie, wpadka (pot.) (podrz.).
2. Faux pas to inaczej niezgrabność, nietakt, (pot.) wtopa, gafa, niezręczność, uchybienie, potknięcie, błąd, (pot.) skucha, (pot.) byk, plama.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 2.

Synonimy słownikowe do wyrażenia FAUX PAS

FAUX PAS
byk (pot.), gafa, nietakt, niezgrabność, niezręczność, potknięcie, przeoczenie, skucha (pot.), uchybienie, wpadka (pot.) (podrz.)
FAUX PAS
niezgrabność, nietakt, (pot.) wtopa, gafa, niezręczność, uchybienie, potknięcie, błąd, (pot.) skucha, (pot.) byk, plama

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do wyrażenia: FAUX PAS

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x