Synonimy do wyrażenia BOCZNY PAS

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie wyrażenia: BOCZNY PAS.

Wyrazy bliskoznaczne do wyrażenia BOCZNY PAS

BOCZNY PAS
to inaczej:

pobocze, skraj drogi, droga (nadrz.), szlak komunikacyjny (nadrz.)Przy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do szukanego przez Ciebie wyrażenia.

BOCZNY
to inaczej:

poprzecznyBOCZNY TOR
to inaczej:

bocznicaBRAĆ NOGI ZA PAS
to inaczej:

brać nogi za pas (żart.), czmychać, dawać dyla (żart.), pierzchać, pryskać (pot.), rejterować (książk.), spierdalać (wulg.), uchodzić (przestarz.), uciekać, ulatniać się (żart.), umykać, wiać, wyrywać (pot.), zabierać się, zmykać, zwiewaćFAUX PAS
to inaczej:

byk (pot.), gafa, nietakt, niezgrabność, niezręczność, potknięcie, przeoczenie, skucha (pot.), uchybienie, wpadka (pot.) (podrz.)FAUX PAS
to inaczej:

niezgrabność, nietakt, (pot.) wtopa, gafa, niezręczność, uchybienie, potknięcie, błąd, (pot.) skucha, (pot.) byk, plamaPAS
to inaczej:

pasek, pasmo, prążek, pręga, smugaPAS
to inaczej:

region, strefaPAS
to inaczej:

rzemień, sznur, trokPAS
to inaczej:

strefa, zonaPAS
to inaczej:

pasek, rzemień, sznur, taśma, wstęgaPAS
to inaczej:

pręga, prążek, pasmo, smuga, linia, tor, trasa, wstęgaPAS
to inaczej:

taliaPAS
to inaczej:

wcięcie, biodra, tułówPAS
to inaczej:

aleja, bieżnia, droga, dróżka, jezdnia, pasmo, przegroda, region, strefa, ścieżka, zonaPAS CNOTY
to inaczej:

(żart.) żelazne majtkiPAS STARTOWY
to inaczej:

pas startowy, droga (nadrz.), szlak komunikacyjny (nadrz.)WZIĄĆ NOGI ZA PAS
to inaczej:

czmychnąć, dać drapaka (pot.), dać nogę (pot.), pierzchnąć, prysnąć, spadać (pot.), uciec, ulotnić się (pot.), urwać się (pot.), wymknąć się, wyrwać się (pot.), zemknąć (pot.), zmyć się (pot.), zrejterować (żart.), zwiaćWZIĄĆ NOGI ZA PAS
to inaczej:

dać drapaka, dać dyla, dać nogę, ulotnić się, zmyć sięWZIĄĆ NOGI ZA PAS
to inaczej:

wymknąć się, (pot.) wyrwać się, (pot.) urwać sięSzukaj synonimów do słowa

BOCZNY PAS inaczej

Najlepszą odpowiedzią na pytanie: "Jakie znasz synonimy do wyrażenia boczny pas?", jest:

1. Boczny pas to inaczej pobocze, skraj drogi, droga (nadrz.), szlak komunikacyjny (nadrz.).

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 1.

Synonimy słownikowe do wyrażenia BOCZNY PAS

BOCZNY PAS
pobocze, skraj drogi, droga (nadrz.), szlak komunikacyjny (nadrz.)

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do wyrażenia: BOCZNY PAS

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x