Synonimy do wyrażenia SZLAK KOMUNIKACYJNY

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie wyrażenia: SZLAK KOMUNIKACYJNY.

Wyrazy bliskoznaczne do wyrażenia SZLAK KOMUNIKACYJNY

SZLAK KOMUNIKACYJNY
to inaczej:

droga, arteria komunikacyjna (podrz.), pas startowy (podrz.), boczny pas (podrz.), pobocze (podrz.), skraj drogi (podrz.), bulwar (podrz.), chodnik (podrz.), deptak (podrz.), droga spacerowa (podrz.), promenada (podrz.), trotuar (podrz.), ulica (podrz.), droga żelazna (podrz.), szyny (podrz.), tor (podrz.), tory (podrz.), objazd miasta (podrz.), obwodnica (podrz.), droga dla pieszych (podrz.), drożyna (podrz.), dróżka (podrz.), ścieżka (podrz.), gościniec (podrz.), szlak (podrz.), trakt (podrz.), droga lotnicza (podrz.), droga wodna (podrz.), droga kołowa (oficj.) (podrz.), szosa (podrz.), rów (podrz.), objazd (podrz.), okrężna droga (podrz.), artefakt (specjalist.) (nadrz.), sztuczny wytwór (nadrz.), twór (nadrz.)Przy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do szukanego przez Ciebie wyrażenia.

KOMUNIKACYJNY
to inaczej:

łącznościowyKOMUNIKACYJNY
to inaczej:

transportowyKOMUNIKACYJNY
to inaczej:

łącznościowy, transportowyPRZECIERAĆ SZLAK
to inaczej:

torować drogę, wykonywać pionierską pracęSTALOWY SZLAK
to inaczej:

droga żelazna (książk.), kolej, stalowy szlak (książk.), transport kolejowy, transport szynowy (nadrz.)SZLAK
to inaczej:

ślad, trop, wątek, objaw (nadrz.), oznaka (nadrz.), poszlaka (nadrz.), przejaw (nadrz.), symptom (nadrz.), ślad (nadrz.), wykładnik (nadrz.), wyraz (nadrz.), znamię (specjalist.) (nadrz.), zwiastun (nadrz.)SZLAK
to inaczej:

gościniec, trakt, droga (nadrz.), szlak komunikacyjny (nadrz.)SZLAK
to inaczej:

marszruta, trasaSZLAK
to inaczej:

kierunekSZLAK
to inaczej:

droga, gościniec, kurs, marszruta, ścieżka, tor, trakt, trasaSZLAK
to inaczej:

śladSZLAK
to inaczej:

tropSZLAK
to inaczej:

drogaSZLAK
to inaczej:

linia postępowania, sposób, ścieżkaSzukaj synonimów do słowa

SZLAK KOMUNIKACYJNY inaczej

Najlepszą odpowiedzią na pytanie: "Jakie znasz synonimy do wyrażenia szlak komunikacyjny?", jest:

1. Szlak komunikacyjny to inaczej droga, arteria komunikacyjna (podrz.), pas startowy (podrz.), boczny pas (podrz.), pobocze (podrz.), skraj drogi (podrz.), bulwar (podrz.), chodnik (podrz.), deptak (podrz.), droga spacerowa (podrz.), promenada (podrz.), trotuar (podrz.), ulica (podrz.), droga żelazna (podrz.), szyny (podrz.), tor (podrz.), tory (podrz.), objazd miasta (podrz.), obwodnica (podrz.), droga dla pieszych (podrz.), drożyna (podrz.), dróżka (podrz.), ścieżka (podrz.), gościniec (podrz.), szlak (podrz.), trakt (podrz.), droga lotnicza (podrz.), droga wodna (podrz.), droga kołowa (oficj.) (podrz.), szosa (podrz.), rów (podrz.), objazd (podrz.), okrężna droga (podrz.), artefakt (specjalist.) (nadrz.), sztuczny wytwór (nadrz.), twór (nadrz.).

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 1.

Synonimy słownikowe do wyrażenia SZLAK KOMUNIKACYJNY

SZLAK KOMUNIKACYJNY
droga, arteria komunikacyjna (podrz.), pas startowy (podrz.), boczny pas (podrz.), pobocze (podrz.), skraj drogi (podrz.), bulwar (podrz.), chodnik (podrz.), deptak (podrz.), droga spacerowa (podrz.), promenada (podrz.), trotuar (podrz.), ulica (podrz.), droga żelazna (podrz.), szyny (podrz.), tor (podrz.), tory (podrz.), objazd miasta (podrz.), obwodnica (podrz.), droga dla pieszych (podrz.), drożyna (podrz.), dróżka (podrz.), ścieżka (podrz.), gościniec (podrz.), szlak (podrz.), trakt (podrz.), droga lotnicza (podrz.), droga wodna (podrz.), droga kołowa (oficj.) (podrz.), szosa (podrz.), rów (podrz.), objazd (podrz.), okrężna droga (podrz.), artefakt (specjalist.) (nadrz.), sztuczny wytwór (nadrz.), twór (nadrz.)

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do wyrażenia: SZLAK KOMUNIKACYJNY

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x