Synonimy do słowa DROGA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: DROGA.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa DROGA

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 4 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

DROGA
to inaczej:

fortel (przestarz.), podejście, rozwiązanie, sposób, wybieg, wyjścieDROGA
to inaczej:

szlak komunikacyjny, arteria komunikacyjna (podrz.), pas startowy (podrz.), boczny pas (podrz.), pobocze (podrz.), skraj drogi (podrz.), bulwar (podrz.), chodnik (podrz.), deptak (podrz.), droga spacerowa (podrz.), promenada (podrz.), trotuar (podrz.), ulica (podrz.), droga żelazna (podrz.), szyny (podrz.), tor (podrz.), tory (podrz.), objazd miasta (podrz.), obwodnica (podrz.), droga dla pieszych (podrz.), drożyna (podrz.), dróżka (podrz.), ścieżka (podrz.), gościniec (podrz.), szlak (podrz.), trakt (podrz.), droga lotnicza (podrz.), droga wodna (podrz.), droga kołowa (oficj.) (podrz.), szosa (podrz.), rów (podrz.), objazd (podrz.), okrężna droga (podrz.), artefakt (specjalist.) (nadrz.), sztuczny wytwór (nadrz.), twór (nadrz.)DROGA
to inaczej:

aleja, szosa, ulica, gościniec, trakt, jezdnia, pas, szlak, ścieżka, szlak komunikacyjny, tor, trasaDROGA
to inaczej:

procedura, sposób, tryb, metodaPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do szukanego przez Ciebie słowa.

DROGA CIERNIOWA
to inaczej:

droga krzyżowa, droga przez mękę, gehenna, golgota, hades (pot.), inferno (książk.), mordęga, piekło, miejsce (nadrz.)DROGA DLA PIESZYCH
to inaczej:

drożyna, dróżka, ścieżka, droga polna (podrz.), alejka (podrz.), droga (nadrz.), szlak komunikacyjny (nadrz.)DROGA DOJAZDOWA
to inaczej:

podjazdDROGA KOŁOWA
to inaczej:

droga kołowa (oficj.), szosa, autostrada (podrz.), highway (książk.) (podrz.), jezdnia (podrz.), droga rowerowa (oficj.) (podrz.), ścieżka rowerowa (podrz.), serpentyna (podrz.), droga (nadrz.), szlak komunikacyjny (nadrz.)DROGA KRZYŻOWA
to inaczej:

droga cierniowa, droga przez mękę, gehenna, golgota, hades (pot.), inferno (książk.), mordęga, piekło, miejsce (nadrz.)DROGA KRZYŻOWA
to inaczej:

droga krzyżowa, nabożeństwo pasyjne (nadrz.)DROGA LOTNICZA
to inaczej:

droga lotnicza, korytarz powietrzny (podrz.), droga (nadrz.), szlak komunikacyjny (nadrz.)DROGA POLNA
to inaczej:

droga polna, droga dla pieszych (nadrz.), drożyna (nadrz.), dróżka (nadrz.), ścieżka (nadrz.)DROGA PRZELOTOWA
to inaczej:

magistralaDROGA PRZEZ MĘKĘ
to inaczej:

droga cierniowa, droga krzyżowa, gehenna, golgota, hades (pot.), inferno (książk.), mordęga, piekło, miejsce (nadrz.)DROGA ROWEROWA
to inaczej:

droga rowerowa (oficj.), ścieżka rowerowa, droga kołowa (oficj.) (nadrz.), szosa (nadrz.)DROGA SPACEROWA
to inaczej:

bulwar, chodnik, deptak, promenada, trotuar, droga (nadrz.), szlak komunikacyjny (nadrz.)DROGA WODNA
to inaczej:

droga wodna, farwater (podrz.), tor wodny (podrz.), droga (nadrz.), szlak komunikacyjny (nadrz.)DROGA WOLNA
to inaczej:

przejazdDROGA ŻELAZNA
to inaczej:

droga żelazna (książk.), kolej, stalowy szlak (książk.), transport kolejowy, transport szynowy (nadrz.)DROGA ŻELAZNA
to inaczej:

szyny, tor, tory, droga (nadrz.), szlak komunikacyjny (nadrz.)OKRĘŻNA DROGA
to inaczej:

objazd, droga (nadrz.), szlak komunikacyjny (nadrz.)POCHYŁA DROGA
to inaczej:

pochyłość, podjazd w góręSzukaj synonimów do słowa

DROGA inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa droga?", są:

1. Droga to inaczej fortel (przestarz.), podejście, rozwiązanie, sposób, wybieg, wyjście.
2. Droga to inaczej szlak komunikacyjny, arteria komunikacyjna (podrz.), pas startowy (podrz.), boczny pas (podrz.), pobocze (podrz.), skraj drogi (podrz.), bulwar (podrz.), chodnik (podrz.), deptak (podrz.), droga spacerowa (podrz.), promenada (podrz.), trotuar (podrz.), ulica (podrz.), droga żelazna (podrz.), szyny (podrz.), tor (podrz.), tory (podrz.), objazd miasta (podrz.), obwodnica (podrz.), droga dla pieszych (podrz.), drożyna (podrz.), dróżka (podrz.), ścieżka (podrz.), gościniec (podrz.), szlak (podrz.), trakt (podrz.), droga lotnicza (podrz.), droga wodna (podrz.), droga kołowa (oficj.) (podrz.), szosa (podrz.), rów (podrz.), objazd (podrz.), okrężna droga (podrz.), artefakt (specjalist.) (nadrz.), sztuczny wytwór (nadrz.), twór (nadrz.).
3. Droga to inaczej aleja, szosa, ulica, gościniec, trakt, jezdnia, pas, szlak, ścieżka, szlak komunikacyjny, tor, trasa.
4. Droga to inaczej procedura, sposób, tryb, metoda.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 4.

Synonimy słownikowe do słowa DROGA

DROGA
fortel (przestarz.), podejście, rozwiązanie, sposób, wybieg, wyjście
DROGA
szlak komunikacyjny, arteria komunikacyjna (podrz.), pas startowy (podrz.), boczny pas (podrz.), pobocze (podrz.), skraj drogi (podrz.), bulwar (podrz.), chodnik (podrz.), deptak (podrz.), droga spacerowa (podrz.), promenada (podrz.), trotuar (podrz.), ulica (podrz.), droga żelazna (podrz.), szyny (podrz.), tor (podrz.), tory (podrz.), objazd miasta (podrz.), obwodnica (podrz.), droga dla pieszych (podrz.), drożyna (podrz.), dróżka (podrz.), ścieżka (podrz.), gościniec (podrz.), szlak (podrz.), trakt (podrz.), droga lotnicza (podrz.), droga wodna (podrz.), droga kołowa (oficj.) (podrz.), szosa (podrz.), rów (podrz.), objazd (podrz.), okrężna droga (podrz.), artefakt (specjalist.) (nadrz.), sztuczny wytwór (nadrz.), twór (nadrz.)
DROGA
aleja, szosa, ulica, gościniec, trakt, jezdnia, pas, szlak, ścieżka, szlak komunikacyjny, tor, trasa
DROGA
procedura, sposób, tryb, metoda

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: DROGA

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x