Synonimy do wyrażenia POWSZECHNIE ZNANY

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie wyrażenia: POWSZECHNIE ZNANY.

Wyrazy bliskoznaczne do wyrażenia POWSZECHNIE ZNANY

POWSZECHNIE ZNANY
to inaczej:

słynny, uznanyPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do POWSZECHNIE ZNANY.

POWSZECHNIE
to inaczej:

uniwersalniePOWSZECHNIE
to inaczej:

ogólnie, generalnie, szeroko, nagminnie, pospolicie, masowo, uniwersalnieZNANY
to inaczej:

atrakcyjny, cieszący się popularnością, kultowy (nadużyw.), legendarny (nadużyw.), modny, popularny, słynny, uznany, wzięty, będący w modzie (podrz.), cool (nadużyw.) (podrz.), modny (podrz.), na czasie (podrz.), na topie (pot.) (podrz.), trendy (podrz.), w modzie (podrz.), chętnie kupowany (podrz.), chodliwy (podrz.), pokupny (podrz.), popłatny (podrz.), chętnie czytany (podrz.), poczytny (podrz.), okrzyczany (podrz.), przereklamowany (podrz.)ZNANY
to inaczej:

ekskluzywny, głośny, niepośledni, poczesny, prestiżowy, renomowany, sławetny (poet.), sławny, świetny, wspaniały, wybitny, zaszczytny, znakomity, znamienityZNANY
to inaczej:

familiarny, poufały, znajomyZNANY
to inaczej:

godny uwagi, prominentny, przodujący, sławny, wielkiego formatu, wybitny, wyróżniający sięZNANY
to inaczej:

słynny, popularny, cieszący się popularnością, sławny, wzięty, głośny, godny uwagi, (pot.) kultowy, modny, przodujący, renomowany, uznany, wyróżniający się, znajomyZNANY
to inaczej:

nienowy, nieoryginalny, stereotypowy, (pot.) ograny, (pot.) oklepanyZNANY JAKO
to inaczej:

nazywany, określany mianem, zwanyZNANY Z PRZYSŁOWIA
to inaczej:

przysłowiowySzukaj synonimów do słowa

POWSZECHNIE ZNANY inaczej

Najlepszą odpowiedzią na pytanie: "Jakie znasz synonimy do wyrażenia powszechnie znany?", jest:

1. Powszechnie znany to inaczej słynny, uznany.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 1.

Synonimy słownikowe do wyrażenia POWSZECHNIE ZNANY

POWSZECHNIE ZNANY
słynny, uznany

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok POWSZECHNIE ZNANY

Komentarze - wyrażenia - synonim. Dodaj komentarz

9-1 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do wyrażenia: POWSZECHNIE ZNANY

Quantcast