Synonimy do wyrażenia PIERWSZA KLASA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie wyrażenia: PIERWSZA KLASA.

Wyrazy bliskoznaczne do wyrażenia PIERWSZA KLASA

Dla inte­resu­ją­cego Cię wyrażenia zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 3 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

PIERWSZA KLASA
to inaczej:

doskonały, kapitalny, pierwsza klasa (pot.), pierwszorzędny, rasowy (pot.), renomowany, świetny, wybitny, wyborny, wyróżniający, znakomity, znamienity, ekskluzywny (podrz.), głośny (podrz.), niepośledni (podrz.), poczesny (podrz.), prestiżowy (podrz.), renomowany (podrz.), sławetny (poet.) (podrz.), sławny (podrz.), świetny (podrz.), wspaniały (podrz.), wybitny (podrz.), zaszczytny (podrz.), znakomity (podrz.), znamienity (podrz.), znany (podrz.), będący w czołówce (podrz.), czołowy (podrz.), jeden z najlepszych (podrz.), wiodący (nadużyw.) (podrz.)PIERWSZA KLASA
to inaczej:

(rzadziej) klasaPIERWSZA KLASA
to inaczej:

prima sortPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do PIERWSZA KLASA.

KLASA
to inaczej:

elegancja, szyk, wytwornośćKLASA
to inaczej:

gatunek, kategoria, model, odmiana, rodzaj, typ, wariant, wersjaKLASA
to inaczej:

grupa społeczna, stan, warstwa społeczna, chamstwo (obraźl.) (podrz.), gmin (przestarz.) (podrz.), hołota (podrz.), lud (podrz.), masy (podrz.), motłoch (obraźl.) (podrz.), plebs (podrz.), pospólstwo (obraźl.) (podrz.), tłum (podrz.), arystokracja (podrz.), dobrze urodzeni (podrz.), szlachta (podrz.), czołówka (podrz.), elita (podrz.), śmietanka (podrz.), wierchuszka (pot.) (podrz.), wyższe sfery (podrz.), degenerat (podrz.), element (pot.) (podrz.), ludzie zbędni (przestarz.) (podrz.), margines (pot.) (podrz.), margines społeczny (podrz.), męty (pot.) (podrz.), męty społeczne (wulg.) (podrz.), wykolejeni (podrz.), klasa robotnicza (podrz.), proletariat (podrz.), burżuazja (podrz.), mieszczaństwo (przestarz.) (podrz.), chłopi (podrz.), chłopstwo (podrz.), rolnicy (podrz.), warstwa chłopska (podrz.), włościanie (przestarz.) (podrz.), włościaństwo (przestarz.) (podrz.), ziemiaństwo (podrz.)KLASA
to inaczej:

klasa (specjalist.), zbiór, struktura (podrz.), system (podrz.), szyk (podrz.), układ (podrz.), uporządkowanie (podrz.), kupa (pot.) (podrz.), sterta (podrz.), stos (podrz.), całokształt (podrz.), całość (podrz.), komplet (podrz.), ogół (podrz.), pełnia (podrz.), suma (podrz.), wsio (pot.) (podrz.), wszystko (podrz.), folder (podrz.), katalog (podrz.), gromada (podrz.), grupa (podrz.), wspólnota (podrz.), agregat (podrz.), całokształt (podrz.), całość (podrz.), kompleks (podrz.), zespół (podrz.), indeks (podrz.), katalog (podrz.), komput (podrz.), lista (podrz.), rejestr (podrz.), spis (podrz.), wykaz (podrz.)KLASA
to inaczej:

pracownia, salaKLASA
to inaczej:

styl, wysoki poziomKLASA
to inaczej:

rok, semestr, kursKLASA
to inaczej:

kategoria, rodzaj, rząd, szereg, typ, wariant, wersja, zbiór, modelKLASA
to inaczej:

(książk.) oddział, grupaKLASA
to inaczej:

warstwa, warstwa społeczna, grupaKLASA
to inaczej:

pomieszczenie, pracownia, sala, (książk.) oddziałKLASA
to inaczej:

autorytet, dobry smak, elegancja, fason, format, gust, jakość, maniera, model, poczucie piękna, poziom, pozycja, ranga, rząd, smak, styl, szyk, wytworność, wzór, znaczenieKLASA ROBOTNICZA
to inaczej:

proletariat, grupa społeczna (nadrz.), klasa (nadrz.), stan (nadrz.), warstwa społeczna (nadrz.)KLASA WSTĘPNA
to inaczej:

klasa zerowa, zerówkaKLASA ZEROWA
to inaczej:

klasa wstępna, zerówkaPIERWSZA DAMA
to inaczej:

prezydentowaPIERWSZA ZASADA
to inaczej:

arche (specjalist.), początekSzukaj synonimów do słowa

PIERWSZA KLASA inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do wyrażenia pierwsza klasa?", są:

1. Pierwsza klasa to inaczej doskonały, kapitalny, pierwsza klasa (pot.), pierwszorzędny, rasowy (pot.), renomowany, świetny, wybitny, wyborny, wyróżniający, znakomity, znamienity, ekskluzywny (podrz.), głośny (podrz.), niepośledni (podrz.), poczesny (podrz.), prestiżowy (podrz.), renomowany (podrz.), sławetny (poet.) (podrz.), sławny (podrz.), świetny (podrz.), wspaniały (podrz.), wybitny (podrz.), zaszczytny (podrz.), znakomity (podrz.), znamienity (podrz.), znany (podrz.), będący w czołówce (podrz.), czołowy (podrz.), jeden z najlepszych (podrz.), wiodący (nadużyw.) (podrz.).
2. Pierwsza klasa to inaczej (rzadziej) klasa.
3. Pierwsza klasa to inaczej prima sort.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 3.

Synonimy słownikowe do wyrażenia PIERWSZA KLASA

PIERWSZA KLASA
doskonały, kapitalny, pierwsza klasa (pot.), pierwszorzędny, rasowy (pot.), renomowany, świetny, wybitny, wyborny, wyróżniający, znakomity, znamienity, ekskluzywny (podrz.), głośny (podrz.), niepośledni (podrz.), poczesny (podrz.), prestiżowy (podrz.), renomowany (podrz.), sławetny (poet.) (podrz.), sławny (podrz.), świetny (podrz.), wspaniały (podrz.), wybitny (podrz.), zaszczytny (podrz.), znakomity (podrz.), znamienity (podrz.), znany (podrz.), będący w czołówce (podrz.), czołowy (podrz.), jeden z najlepszych (podrz.), wiodący (nadużyw.) (podrz.)
PIERWSZA KLASA
(rzadziej) klasa
PIERWSZA KLASA
prima sort

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok PIERWSZA KLASA

Komentarze - wyrażenia - synonim. Dodaj komentarz

9-1 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do wyrażenia: PIERWSZA KLASA

Quantcast