Synonimy do słowa PRZODEK

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: PRZODEK.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa PRZODEK

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 3 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

PRZODEK
to inaczej:

przodek, babcia (podrz.), babka (podrz.), babunia (podrz.), antenat (podrz.), patriarcha (podrz.), pradziad (podrz.), praszczur (podrz.), protoplasta (podrz.), założyciel rodu (podrz.), rodzic (podrz.), rodziciel (podrz.), dziadek (podrz.), dziadunio (podrz.), dziadzio (podrz.), dziadziuś (podrz.), pradziad (podrz.), pradziadek (podrz.), prababcia (podrz.), prababka (podrz.), bliski (nadrz.), członek rodziny (nadrz.), koligat (nadrz.), krewniak (nadrz.), krewny (nadrz.)PRZODEK
to inaczej:

(książk.) praszczur, (książk.) protoplasta, (książk.) antenat, krewnyPRZODEK
to inaczej:

(specjalist.) powierzchnia czołowaPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

PRZODEK inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa przodek?", są:

1. Przodek to inaczej przodek, babcia (podrz.), babka (podrz.), babunia (podrz.), antenat (podrz.), patriarcha (podrz.), pradziad (podrz.), praszczur (podrz.), protoplasta (podrz.), założyciel rodu (podrz.), rodzic (podrz.), rodziciel (podrz.), dziadek (podrz.), dziadunio (podrz.), dziadzio (podrz.), dziadziuś (podrz.), pradziad (podrz.), pradziadek (podrz.), prababcia (podrz.), prababka (podrz.), bliski (nadrz.), członek rodziny (nadrz.), koligat (nadrz.), krewniak (nadrz.), krewny (nadrz.).
2. Przodek to inaczej (książk.) praszczur, (książk.) protoplasta, (książk.) antenat, krewny.
3. Przodek to inaczej (specjalist.) powierzchnia czołowa.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 3.

Synonimy słownikowe do słowa PRZODEK

PRZODEK
przodek, babcia (podrz.), babka (podrz.), babunia (podrz.), antenat (podrz.), patriarcha (podrz.), pradziad (podrz.), praszczur (podrz.), protoplasta (podrz.), założyciel rodu (podrz.), rodzic (podrz.), rodziciel (podrz.), dziadek (podrz.), dziadunio (podrz.), dziadzio (podrz.), dziadziuś (podrz.), pradziad (podrz.), pradziadek (podrz.), prababcia (podrz.), prababka (podrz.), bliski (nadrz.), członek rodziny (nadrz.), koligat (nadrz.), krewniak (nadrz.), krewny (nadrz.)
PRZODEK
(książk.) praszczur, (książk.) protoplasta, (książk.) antenat, krewny
PRZODEK
(specjalist.) powierzchnia czołowa

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok PRZODEK

PRZODEK - synonim. Dodaj komentarz (0)

      5 + 4 = ?    

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: PRZODEK

x