Synonimy do słowa SEKS

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: SEKS.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa SEKS

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 6 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

SEKS
to inaczej:

akt miłosny, kochanie się, kopulacja (specjalist.), stosunek, uprawianie miłości, współżycie, miłość francuska (podrz.), seks oralny (oficj.) (podrz.), bzykanie (żart.) (podrz.), grupenseks (pot.) (podrz.), seks grupowy (podrz.), czynność grupowa (nadrz.)SEKS
to inaczej:

(rzadziej) sexSEKS
to inaczej:

afekt, akt miłosny, (pot.) bzykanie, (książk.) eros, kochanie się, kopulacja, miłosne igraszki, namiętność, pożycie, spółkowanie, stosunek, współżycieSEKS
to inaczej:

(rzadziej) sexSEKS
to inaczej:

seksapil, sex appealSEKS
to inaczej:

atrakcyjność, pociągPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do SEKS.

SEKS GRUPOWY
to inaczej:

grupenseks (pot.), akt miłosny (nadrz.), kochanie się (nadrz.), kopulacja (specjalist.) (nadrz.), seks (nadrz.), stosunek (nadrz.), uprawianie miłości (nadrz.), współżycie (nadrz.)SEKS ORALNY
to inaczej:

miłość francuska, seks oralny (oficj.), cunnilingus (specjalist.) (podrz.), mineta (pot.) (podrz.), minetka (pot.) (podrz.), fellatio (oficj.) (podrz.), akt miłosny (nadrz.), kochanie się (nadrz.), kopulacja (specjalist.) (nadrz.), seks (nadrz.), stosunek (nadrz.), uprawianie miłości (nadrz.), współżycie (nadrz.)UPRAWIAĆ SEKS
to inaczej:

odbywać stosunek płciowy, kochać się (podrz.), uprawiać miłość (podrz.), przelecieć (podrz.), zaliczyć (pot.) (podrz.)Szukaj synonimów do słowa

SEKS inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa seks?", są:

1. Seks to inaczej akt miłosny, kochanie się, kopulacja (specjalist.), stosunek, uprawianie miłości, współżycie, miłość francuska (podrz.), seks oralny (oficj.) (podrz.), bzykanie (żart.) (podrz.), grupenseks (pot.) (podrz.), seks grupowy (podrz.), czynność grupowa (nadrz.).
2. Seks to inaczej (rzadziej) sex.
3. Seks to inaczej afekt, akt miłosny, (pot.) bzykanie, (książk.) eros, kochanie się, kopulacja, miłosne igraszki, namiętność, pożycie, spółkowanie, stosunek, współżycie.
4. Seks to inaczej (rzadziej) sex.
5. Seks to inaczej seksapil, sex appeal.
6. Seks to inaczej atrakcyjność, pociąg.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 6.

Synonimy słownikowe do słowa SEKS

SEKS
akt miłosny, kochanie się, kopulacja (specjalist.), stosunek, uprawianie miłości, współżycie, miłość francuska (podrz.), seks oralny (oficj.) (podrz.), bzykanie (żart.) (podrz.), grupenseks (pot.) (podrz.), seks grupowy (podrz.), czynność grupowa (nadrz.)
SEKS
(rzadziej) sex
SEKS
afekt, akt miłosny, (pot.) bzykanie, (książk.) eros, kochanie się, kopulacja, miłosne igraszki, namiętność, pożycie, spółkowanie, stosunek, współżycie
SEKS
(rzadziej) sex
SEKS
seksapil, sex appeal
SEKS
atrakcyjność, pociąg

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok SEKS

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

6+3 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: SEKS

Quantcast