Synonimy do wyrażenia TAK CZY INACZEJ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie wyrażenia: TAK CZY INACZEJ.

Wyrazy bliskoznaczne do wyrażenia TAK CZY INACZEJ

Dla inte­resu­ją­cego Cię wyrażenia zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 2 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

TAK CZY INACZEJ
to inaczej:

tak czy owak, tak czy siak (pot.), w każdym przypadku, w każdym razieTAK CZY INACZEJ
to inaczej:

tak czy owak, (pot.) tak czy siakPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do TAK CZY INACZEJ.

A TAK SWOJĄ DROGĄ
to inaczej:

a propos, a właśnie, przy okazji, przy sposobnościALEŻ TAK
to inaczej:

a jakże, ajuści, ba, i owszem, jużci (przestarz.), naturalnie, tak właśnie, jeszcze czego (antonim)ALEŻ TAK
to inaczej:

(pot.) no ba, owszem, naturalnie, a jakże, jak najbardziejBO INACZEJ
to inaczej:

przeciwnie, w przeciwnym razieBYĆ NA TAK
to inaczej:

zgadzać się, być zaCZY
to inaczej:

azali (przestarz.), azaliż (przestarz.), bądź, jednakowożCZY
to inaczej:

czyli, innymi słowy, lub, oznacza to, to znaczyCZY
to inaczej:

(przestarz.) azaliż, (przestarz.) czyliż, (książk.) czyżCZY
to inaczej:

bądź, lub, alboCZY TEŻ
to inaczej:

albo, bądź, ewentualnie, lub, względnie (nadużyw.)I TAK
to inaczej:

mimo to, mimo wszystkoI TAK
to inaczej:

mianowicieI TAK DALEJ
to inaczej:

itd., itp.INACZEJ
to inaczej:

alias, czyliINACZEJ
to inaczej:

innym sposobem, w inny sposóbINACZEJ
to inaczej:

odmiennie, tak jak (antonim)INACZEJ
to inaczej:

w przeciwnym razie, w przeciwnym wypadkuINACZEJ
to inaczej:

w inny sposób, specyficznie, odmiennie, różnieINACZEJ
to inaczej:

czyli, alias, innymi słowyINACZEJ
to inaczej:

w przeciwnym razie, boJAK NIE, JAK TAK
to inaczej:

(pot.) no ba, (pot.) no przecież, (pot.) się wie, właśnie, jeszcze jak, nie inaczej, a jakNIE INACZEJ
to inaczej:

ano, faktycznie, istotnie, naprawdę, no, no tak, owszem, rzeczywiście, ściśle mówiąc, tak, w gruncie rzeczy, w istocie, w rzeczy samej (nadużyw.), w samej rzeczy (nadużyw.), właściwieNIE INACZEJ
to inaczej:

no ba, a jak, toż właśnie, się wie, no właśnie, no przecieżNO TAK
to inaczej:

ano, faktycznie, istotnie, naprawdę, nie inaczej, no, owszem, rzeczywiście, ściśle mówiąc, tak, w gruncie rzeczy, w istocie, w rzeczy samej (nadużyw.), w samej rzeczy (nadużyw.), właściwieOT TAK
to inaczej:

po prostu, standardowo, zwyczajnieSPRAWNY INACZEJ
to inaczej:

inwalida, kaleka, niepełnosprawny, niemowa (podrz.), niemy (podrz.), cyklop (podrz.), jednooki (podrz.), głuchy (podrz.), niedosłyszący (podrz.), niesłyszący (podrz.), niewidomy (podrz.), ślepiec (podrz.), kulas (podrz.), kulawiec (podrz.), kuternoga (pot.) (podrz.), człek (pot.) (nadrz.), człowiek (nadrz.), gość (pot.) (nadrz.), homo sapiens (książk.) (nadrz.), istota ludzka (książk.) (nadrz.)SZCZUPŁY INACZEJ
to inaczej:

baryła (pot.), beka (pot.), grubas, opas, przy kości (euf.), słoń (pot.), spaślak (pot.), szczupły inaczej (żart.), tłuścioch, tucznik, osoba (nadrz.), podmiot (nadrz.)TAK
to inaczej:

ano, faktycznie, istotnie, naprawdę, nie inaczej, no, no tak, owszem, rzeczywiście, ściśle mówiąc, w gruncie rzeczy, w istocie, w rzeczy samej (nadużyw.), w samej rzeczy (nadużyw.), właściwieTAK
to inaczej:

do tego stopnia, tak bardzoTAK
to inaczej:

naturalnie, oczywiście, otóż to, owszem, racja, właśnieTAK
to inaczej:

w taki sposób, w ten sposóbTAK
to inaczej:

ano, owszem, faktycznie, naprawdę, (pot.) no, oczywiście, racja, rzeczywiście, właśnie, w istocie, w rzeczy samej, absolutnie, (pot.) jasne, naturalnieTAK
to inaczej:

do tego stopnia, w taki sposóbTAK ABY
to inaczej:

aby, ażeby, by, iżby, żebyTAK BARDZO
to inaczej:

do tego stopnia, takTAK BYWA
to inaczej:

na ogół, najczęściej, przeważnie, w większości wypadków, z reguły, zazwyczaj, zwykleTAK CZY OWAK
to inaczej:

bądź co bądź, chociaż, jakkolwiek, jakkolwiek by było, jakoś, mimo iż, mimo że, w każdym razieTAK CZY OWAK
to inaczej:

tak czy inaczej, tak czy siak (pot.), w każdym przypadku, w każdym razieTAK CZY OWAK
to inaczej:

tak czy inaczej, (pot.) tak czy siakTAK CZY OWAK
to inaczej:

w każdym przypadku, mimo wszystko, w każdym razie, jakkolwiek jestTAK CZY SIAK
to inaczej:

tak czy inaczej, tak czy owak, tak czy siak (pot.), w każdym przypadku, w każdym razieTAK CZY SIAK
to inaczej:

tak czy owak, tak czy inaczejTAK CZY SIAK
to inaczej:

w każdym przypadku, mimo wszystko, w każdym razie, jakkolwiek jestTAK DALECE
to inaczej:

do tego stopnia, ile, jak bardzo, jak dużo, jak wiele, tak jak, w jakim stopniuTAK DŁUGO JAK
to inaczej:

dopóki, pókiTAK DUŻA LICZBA
to inaczej:

tak wiele, tyleTAK JAK
to inaczej:

do tego stopnia, ile, jak bardzo, jak dużo, jak wiele, tak dalece, w jakim stopniuTAK JAK
to inaczej:

identycznie, równie, tak samo jak, inaczej (antonim)TAK JAK
to inaczej:

podobnie jak, również, także, w podobny sposób, zarównoTAK NAPRAWDĘ
to inaczej:

de facto, faktycznie, naprawdę, po prawdzie (pot.), tak naprawdę (pot.), w istocie, w rzeczywistości, w zasadzie, właściwieTAK NAPRAWDĘ
to inaczej:

ściśle mówiąc, w zasadzie, w rzeczywistości, w gruncie rzeczy, faktycznieTAK SAMO JAK
to inaczej:

identycznie, równie, tak jakTAK WIELE
to inaczej:

tak duża liczba, tyleTAK WŁAŚNIE
to inaczej:

a jakże, ajuści, ależ tak, ba, i owszem, jużci (przestarz.), naturalnieTAK ŻE
to inaczej:

więc, zatemTAK..., JAK...
to inaczej:

tak..., jak i..., (rzadziej) tak..., jak też...TAK..., JAK...
to inaczej:

zarówno..., jak...TIK-TAK
to inaczej:

cyk cykWCZEŚNIEJ CZY PÓŹNIEJ
to inaczej:

prędzej czy późniejWCZEŚNIEJ CZY PÓŹNIEJ
to inaczej:

tak czy owakŻE TAK POWIEM
to inaczej:

jak gdybySprawdź też synonimy dla słów tematycznie lub słownikowo podobnych do TAK CZY INACZEJ.

BEZ PRZYCZYNY, CZŁEK, SZCZUPŁY INACZEJ, HOMONIEWIADOMO, DE FACTO, WŁAŚNIE, ODGŁOS, W TEN SPOSÓB, JAKOBY, OCZYWIŚCIE, KULAS, OT TAK, GEJ, CYKLOP, JESZCZE CZEGO, W PRZECIWNYM RAZIE, CHOMIK, NIEWIDOMY, AZALIŻ, W RZECZY SAMEJ, NIE INACZEJ, JAK DUŻO, MHM, RÓWNIEŻ, OKOŁO, BEZ DWÓCH ZDAŃ, TAK DUŻA LICZBA, ISTOTA LUDZKA, W KAŻDYM RAZIE, BĄDŹ, LUB, ODWROTNIE, ZAIŚCIE, I TAK DALEJ, OTÓŻ TO, A JAK, PRZY OKAZJI, NIEMOWA, ZARÓWNO..., JAK..., ITP., WOBEC TEGO, NAWIASEM MÓWIĄC, CIEKAWIE, NO TAK, KULAWIEC, NAPRAWDĘ, AJUŚCI, OPAS, GRUBAS, CHOCIAŻ, OWSZEM, W MIARĘ, TAK CZY SIAK, TAK JAK, PODMIOT, MIMO WSZYSTKO, JAK BARDZO, NIEPEŁNOSPRAWNY, TAK SAMO JAK, NIEDOSŁYSZĄCY, TAKI, TAK ABY, CWEL, AŻEBY, ISTOTNIE, ANO, PRZY KOŚCI, ITD., HOMO SAPIENS, TAK DŁUGO JAK, PEDERASTA, A WŁAŚNIE, SŁOŃ, NIE BARDZO, Z REGUŁY, STANDARDOWO, CZY, A PROPOS, ZAZWYCZAJ, WCZEŚNIEJ CZY PÓŹNIEJ, DOKŁADNIE, WŁAŚCIWIE, ŻEBY, BEKA, PÓKI, HOMOSEKSUALISTKA, W PRZECIWNYM WYPADKU, ZATEM, POGŁOS, PRZECIWNIE, ŚLEPIEC, BĄDŹ CO BĄDŹ, BO INACZEJ, TAK BYWA, FAKTYCZNIE, ILE, JAKO TAKO, EWENTUALNIE, KALEKI, SWOJĄ DROGĄ, TIK-TAK, HOMOSEKSUALISTA, W RZECZYWISTOŚCI, BARYŁA, TYLE, JESZCZE JAK, PODOBNIE, I TAK, INNYM SPOSOBEM, TAK NAPRAWDĘ, BY, HOMO, JEDNAKOWO, JAKOŚ, NAJCZĘŚCIEJ, W SAMEJ RZECZY, ŚCIŚLE MÓWIĄC, NA OGÓŁ, CZYLI, PO PROSTU, W WIĘKSZOŚCI WYPADKÓW, W JAKIM STOPNIU, JAKKOLWIEK BY BYŁO, RÓWNIE, TUCZNIK, ZA PRZEPROSZENIEM, NIESŁYSZĄCY, SZCZERZE MÓWIĄC, TAK ŻE, TAK DALECE, ŚREDNIO, PEDAŁ, INNYMI SŁOWY, CIEPŁY, INACZEJ, TAK WŁAŚNIE, CIOTA, JAK WIELE, TAK BARDZO, W KAŻDYM PRZYPADKU, RZECZYWIŚCIE, W ZASADZIE, CZYŻ, NATURALNIE, PRZEWAŻNIE, ABY, BA, NA DWOJE BABKA WRÓŻYŁA, ZARÓWNO, A TAK SWOJĄ DROGĄ, ALBOŻ, PO PRAWDZIE, LESBIJKA, MOWA, TAKŻE, RÓWNIE DOBRZE, KALEKA, ALIAS, ODMIENNIE, TAK CZY OWAK, JAKBY, POBRZMIEWANIE, CYK CYK, W ZWIĄZKU Z TYM, BLISKO, MIMO IŻ, COŚ KOŁO TEGO, RACJA, TO ZNACZY, UHM, SPRAWNY INACZEJ, SPAŚLAK, MIMO ŻE, KUTERNOGA, ŻE TAK POWIEM, CZY TEŻ, PEDZIO, BYĆ NA TAK, TAK, ZWYCZAJNIE, AZALI, JAK NIE, JAK TAK, JEDNAKOWOŻ, CZŁOWIEK, JEDNOOKI, GŁUCHY, LESBA, DO TEGO STOPNIA, ZWYKLE, I OWSZEM, W ISTOCIE, PRZY SPOSOBNOŚCI, W PODOBNY SPOSÓB, JAK NAJBARDZIEJ, JAKKOLWIEK, ALEŻ TAK, ZAISTE, ALTERNATYWNIE, NIBY, IŻBY, NO, W TAKI SPOSÓB, OZNACZA TO, TAK WIELE, RÓWNO, AKURAT, PODOBNIE JAK, JUŻCI, A JAKŻE, GOŚĆ, INWALIDA, NASTĘPUJĄCO, WZGLĘDNIE, ALBO, W GRUNCIE RZECZY, JAK GDYBY, TAK..., JAK..., NIEMY, W INNY SPOSÓB, TŁUŚCIOCH, DOPÓKI, OSOBA, IDENTYCZNIE, RÓŻNIE.

Szukaj synonimów do słowa

TAK CZY INACZEJ inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do wyrażenia tak czy inaczej?", są:

1. Tak czy inaczej to inaczej tak czy owak, tak czy siak (pot.), w każdym przypadku, w każdym razie.
2. Tak czy inaczej to inaczej tak czy owak, (pot.) tak czy siak.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 2.

Synonimy słownikowe do wyrażenia TAK CZY INACZEJ

TAK CZY INACZEJ
tak czy owak, tak czy siak (pot.), w każdym przypadku, w każdym razie
TAK CZY INACZEJ
tak czy owak, (pot.) tak czy siak

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok TAK CZY INACZEJ

TAK CZY INACZEJ - synonim. Dodaj komentarz (0)

      3 + 4 = ?    

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do wyrażenia: TAK CZY INACZEJ

x