Synonimy do wyrażenia ZDRADZONY MĄŻ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie wyrażenia: ZDRADZONY MĄŻ.

Wyrazy bliskoznaczne do wyrażenia ZDRADZONY MĄŻ

ZDRADZONY MĄŻ
to inaczej:

rogacz, gorsza połowa (żart.) (nadrz.), małżonek (nadrz.), mąż (nadrz.), partner (nadrz.), ślubny (nadrz.), towarzysz życia (książk.) (nadrz.), współmałżonek (oficj.) (nadrz.)Przy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do szukanego przez Ciebie wyrażenia.

JAK JEDEN MĄŻ
to inaczej:

co do jednego, pospołu (książk.), razem, społem (przestarz.), wespół (przestarz.), wraz, wspólnieJAK JEDEN MĄŻ
to inaczej:

wspólnie, razem, łącznieMĄŻ
to inaczej:

gorsza połowa (żart.), małżonek, partner, ślubny, towarzysz życia (książk.), współmałżonek (oficj.), żonkoś (żart.) (podrz.), rogacz (podrz.), zdradzony mąż (podrz.), pantofel (pot.) (podrz.), pantoflarz (podrz.), bliski (nadrz.), członek rodziny (nadrz.), koligat (nadrz.), krewniak (nadrz.), krewny (nadrz.), żona (antonim)MĄŻ
to inaczej:

mąż (przestarz.), mężczyzna, on, pan, płeć brzydka (książk.), facet (podrz.), jegomość (podrz.), klient (pot.) (podrz.), mężczyzna (podrz.), osobnik (książk.) (podrz.), panek (przestarz.) (podrz.), typek (podrz.), dandys (podrz.), elegancik (pot.) (podrz.), elegant (podrz.), fircyk (podrz.), galant (podrz.), gładysz (przestarz.) (podrz.), goguś (pot.) (podrz.), modniś (pot.) (podrz.), paniczyk (podrz.), piękniś (podrz.), strojniś (podrz.), wytworniś (podrz.), dżentelmen (podrz.), gentleman (podrz.), babiarz (pot.) (podrz.), bałamut (przestarz.) (podrz.), casanowa (podrz.), donżuan (podrz.), erotoman (pot.) (podrz.), flirciarz (podrz.), jebaka (wulg.) (podrz.), kobieciarz (podrz.), kogut (przestarz.) (podrz.), ogier (podrz.), pies na baby (pot.) (podrz.), pies na kobiety (podrz.), playboy (podrz.), karzeł (podrz.), knypek (pot.) (podrz.), konus (pot.) (podrz.), kurdupel (wulg.) (podrz.), mikrus (podrz.), pigmej (pot.) (podrz.), wypierdek (wulg.) (podrz.), chłop (podrz.), chłopisko (podrz.), facet (podrz.), facio (pot.) (podrz.), gościu (podrz.), gość (podrz.), koleś (pot.) (podrz.), eunuch (podrz.), kastrat (podrz.), rzezaniec (przestarz.) (podrz.), trzebieniec (przestarz.) (podrz.), absztyfikant (pot.) (podrz.), admirator (podrz.), adorator (podrz.), amant (podrz.), epuzer (przestarz.) (podrz.), fatygant (przestarz.) (podrz.), kochanek (podrz.), kochaś (pot.) (podrz.), konkurent (podrz.), lowelas (obraźl.) (podrz.), miłośnik (podrz.), Romeo (książk.) (podrz.), wielbiciel (podrz.), zalotnik (przestarz.) (podrz.), bezżenny (podrz.), kawaler (podrz.), nieżonaty (podrz.), samotny (podrz.), singiel (podrz.), bubek (pot.) (podrz.), delikacik (żart.) (podrz.), fircyk (przestarz.) (podrz.), gładysz (przestarz.) (podrz.), goguś (podrz.), laluś (pot.) (podrz.), piękniś (podrz.), przystojniak (żart.) (podrz.), pan (podrz.), fagas (wulg.) (podrz.), gach (pot.) (podrz.), kochanek (podrz.), konkubent (podrz.), konkubin (podrz.), monogamista (podrz.), poligamista (podrz.), szatyn (podrz.), blondyn (podrz.), człek (pot.) (nadrz.), człowiek (nadrz.), gość (pot.) (nadrz.), homo sapiens (książk.) (nadrz.), istota ludzka (książk.) (nadrz.)MĄŻ
to inaczej:

małżonek, współmałżonek, (pot.) ślubny, (pot.) mój, (pot.) stary, partner, partner życiowy, (żart.) gorsza połowa, (żart.) płeć brzydkaMĄŻ
to inaczej:

człowiekMĄŻ I ŻONA
to inaczej:

małżeństwo, małżonkowie, para małżeńska, związek małżeński, młoda para (podrz.), nowożeńcy (podrz.)MĄŻ STANU
to inaczej:

państwowiec (książk.), statysta (przestarz.), działacz polityczny (nadrz.), gracz polityczny (nadrz.), polityk (nadrz.)MĄŻ STANU
to inaczej:

polityk, przywódca, dyplomata, państwowiec, (pot.) politykierWYCHODZIĆ ZA MĄŻ
to inaczej:

wydawać się za mążWYDAĆ SIĘ ZA MĄŻ
to inaczej:

wyjść za mąż, zostać mężatkąWYDAWAĆ SIĘ ZA MĄŻ
to inaczej:

wychodzić za mążWYJŚCIE ZA MĄŻ
to inaczej:

zamążpójścieWYJŚĆ ZA MĄŻ
to inaczej:

wydać się za mąż, zostać mężatkąWYJŚĆ ZA MĄŻ
to inaczej:

wydać się, ożenić się, (pot.) chajtnąć sięSprawdź też synonimy dla słów tematycznie lub słownikowo podobnych do szukanego przez Ciebie wyrażenia.

ŻONA, DŻENTELMEN, KONKUBENT, ROGACZ, OCHAJTNĄĆ SIĘ, MĘŻCZYZNA, ŻONKOŚ, TRZEBIENIEC, AMANT, OGIER, EPUZER, PIES NA BABY, FIRCYK, FAGAS, LALUŚ, GENTLEMAN, GORSZA POŁOWA, FACET, WYCHODZIĆ ZA MĄŻ, ZAWIERAĆ MAŁŻEŃSTWO, ELEGANT, CZŁONEK RODZINY, ISTOTA LUDZKA, PŁEĆ BRZYDKA, PIES NA KOBIETY, GROMADA, GRUPA, GRACZ POLITYCZNY, KOLIGAT, ZALOTNIK, GACH, CZŁOWIEK, JEGOMOŚĆ, SAMOTNY, GŁADYSZ, WYJŚĆ ZA MĄŻ, FACIO, SPOŁEM, DELIKACIK, PAŃSTWOWIEC, CHAJTNĄĆ SIĘ, HOMO SAPIENS, ZAMĄŻPÓJŚCIE, ABSZTYFIKANT, MIŁOŚNIK, KOGUT, KOCHAŚ, CASANOWA, OŻENIĆ SIĘ, ADMIRATOR, POBRAĆ SIĘ, WEJŚĆ W ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI, PANTOFEL, BUBEK, PARA MAŁŻEŃSKA, CHAJTAĆ SIĘ, ON, WYDAĆ SIĘ ZA MĄŻ, BEZŻENNY, POŚLUBIAĆ, PANICZYK, LOWELAS, MĄŻ, WYPIERDEK, WSPÓLNOTA, FLIRCIARZ, RZEZANIEC, KLIENT, PARTNER ŻYCIOWY, MODNIŚ, WSPÓLNIE, GOŚĆ, PIĘKNIŚ, MŁODA PARA, PRZYSTOJNIAK, BLONDYN, KONKUBIN, ŚLUBNY, KASTRAT, KONUS, OCHAJTAĆ SIĘ, EUNUCH, CHŁOP, PIGMEJ, KOBIECIARZ, POLIGAMISTA, GOGUŚ, JAK JEDEN MĄŻ, WESPÓŁ, RAZEM, WSPÓŁMAŁŻONEK, KONKURENT, KOLEŚ, WRAZ, KARZEŁ, MĄŻ I ŻONA, TOWARZYSZ ŻYCIA, FATYGANT, KOCHANEK, ROMEO, WYDAWAĆ SIĘ ZA MĄŻ, PANTOFLARZ, STROJNIŚ, MIKRUS, ULISSES, MAŁŻONEK, DZIAŁACZ POLITYCZNY, BLISKI, POBIERAĆ SIĘ, WYJŚCIE ZA MĄŻ, GALANT, BAŁAMUT, ZOSTAĆ MĘŻATKĄ, TYPEK, ODYSEUSZ, POLITYK, CZŁEK, BABIARZ, DANDYS, SINGIEL, KNYPEK, MĄŻ STANU, OSOBNIK, MAŁŻEŃSTWO, PAN, ZAWRZEĆ MAŁŻEŃSTWO, MAŁŻONKOWIE, STADŁO, GOŚCIU, KAWALER, JEBAKA, ADORATOR, ELEGANCIK, SZATYN, PARTNER, MONOGAMISTA, PANEK, STATYSTA, WYTWORNIŚ, DONŻUAN, NIEŻONATY, WIELBICIEL, POŚLUBIĆ, CO DO JEDNEGO, KREWNIAK, CHŁOPISKO, EROTOMAN, NOWOŻEŃCY, KREWNY, POSPOŁU, PLAYBOY, KURDUPEL, ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI.

Szukaj synonimów do słowa

ZDRADZONY MĄŻ inaczej

Najlepszą odpowiedzią na pytanie: "Jakie znasz synonimy do wyrażenia zdradzony mąż?", jest:

1. Zdradzony mąż to inaczej rogacz, gorsza połowa (żart.) (nadrz.), małżonek (nadrz.), mąż (nadrz.), partner (nadrz.), ślubny (nadrz.), towarzysz życia (książk.) (nadrz.), współmałżonek (oficj.) (nadrz.).

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 1.

Synonimy słownikowe do wyrażenia ZDRADZONY MĄŻ

ZDRADZONY MĄŻ
rogacz, gorsza połowa (żart.) (nadrz.), małżonek (nadrz.), mąż (nadrz.), partner (nadrz.), ślubny (nadrz.), towarzysz życia (książk.) (nadrz.), współmałżonek (oficj.) (nadrz.)

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do wyrażenia: ZDRADZONY MĄŻ

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x