Synonimy do wyrażenia CZŁONEK RODZINY

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie wyrażenia: CZŁONEK RODZINY.

Wyrazy bliskoznaczne do wyrażenia CZŁONEK RODZINY

CZŁONEK RODZINY
to inaczej:

bliski, koligat, krewniak, krewny, wuj (podrz.), wujek (podrz.), syn syna (podrz.), wnuk (podrz.), gorsza połowa (żart.) (podrz.), małżonek (podrz.), mąż (podrz.), partner (podrz.), ślubny (podrz.), towarzysz życia (książk.) (podrz.), współmałżonek (oficj.) (podrz.), kobieta (pot.) (podrz.), lepsza połowa (żart.) (podrz.), małżonka (podrz.), mężatka (podrz.), partnerka (oficj.) (podrz.), połowica (żart.) (podrz.), ślubna (podrz.), towarzyszka życia (książk.) (podrz.), współmałżonka (oficj.) (podrz.), żona (podrz.), rodzeństwo (podrz.), kuzyn (podrz.), przodek (podrz.), stryj (podrz.), ciocia (podrz.), ciotka (podrz.), swój (nadrz.)Przy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do szukanego przez Ciebie wyrażenia.

CZŁONEK
to inaczej:

członek (przestarz.), kończyna, kończyna górna (oficj.) (podrz.), ręka (pot.) (podrz.), giczoła (pot.) (podrz.), gira (pot.) (podrz.), kończyna dolna (podrz.), kulas (pot.) (podrz.), narząd ruchu (oficj.) (podrz.), noga (podrz.), część ciała (nadrz.)CZŁONEK
to inaczej:

członek męski, fallus (książk.), penis, prącie, dzida (żart.) (podrz.), kapucyn (żart.) (podrz.), korzeń (żart.) (podrz.), kuśka (pot.) (podrz.), laska (pot.) (podrz.), ptak (żart.) (podrz.), pyta (pot.) (podrz.), wacek (żart.) (podrz.), ptaszek (pot.) (podrz.), siurek (podrz.), siusiak (pot.) (podrz.), siusiek (pot.) (podrz.), chuj (wulg.) (podrz.), fiut (wulg.) (podrz.), kutas (wulg.) (podrz.), pała (żart.) (podrz.), parówa (żart.) (podrz.), pyta (żart.) (podrz.), zwis (obraźl.) (podrz.), części intymne (nadrz.), genitalia (nadrz.), krocze (nadrz.), przyrodzenie (nadrz.)CZŁONEK
to inaczej:

członek, akademik (podrz.), członek akademii (podrz.), członek korporacji akademickiej (podrz.), korporant (podrz.), osoba (nadrz.), podmiot (nadrz.)CZŁONEK
to inaczej:

uczestnikCZŁONEK
to inaczej:

uczestnikCZŁONEK
to inaczej:

(pot.) dzida, (pot.) fajfus, (książk.) fallus, (pot.) fujara, (pot.) fujarka, (pot.) interes, (pot.) kapucyn, (pot.) koń, (pot.) korzeń, (pot.) kuśka, (pot.) laska, (pot.) maczuga, (euf.) mały, (pot.) pała, penis, (pot.) pisior, (pot.) pisiorek, (specjalist.) prącie, (pot.) ptak, (pot.) ptaszek, (pot.) pyta, (pot.) siurek, (pot.) siusiak, (pot.) wacekCZŁONEK
to inaczej:

(pot.) przyrodzenie, (euf.) intymna część ciałaCZŁONEK AKADEMII
to inaczej:

akademik, członek (nadrz.)CZŁONEK CHADECJI
to inaczej:

chadek, chrześcijański demokrata, członek partii (nadrz.), działacz (nadrz.), partyjny (nadrz.)CZŁONEK JURY
to inaczej:

juror, arbiter (nadrz.), sędzia (nadrz.)CZŁONEK KLUBU
to inaczej:

klubowiczCZŁONEK KORPORACJI AKADEMICKIEJ
to inaczej:

korporant, barwiarz (specjalist.) (podrz.), członek pełnoprawny (podrz.), filister (podrz.), fuks (podrz.), członek (nadrz.)CZŁONEK MAFII
to inaczej:

mafioso, mafiozo, bandyta (nadrz.), gangster (nadrz.)CZŁONEK MĘSKI
to inaczej:

członek, fallus (książk.), penis, prącie, dzida (żart.) (podrz.), kapucyn (żart.) (podrz.), korzeń (żart.) (podrz.), kuśka (pot.) (podrz.), laska (pot.) (podrz.), ptak (żart.) (podrz.), pyta (pot.) (podrz.), wacek (żart.) (podrz.), ptaszek (pot.) (podrz.), siurek (podrz.), siusiak (pot.) (podrz.), siusiek (pot.) (podrz.), chuj (wulg.) (podrz.), fiut (wulg.) (podrz.), kutas (wulg.) (podrz.), pała (żart.) (podrz.), parówa (żart.) (podrz.), pyta (żart.) (podrz.), zwis (obraźl.) (podrz.), części intymne (nadrz.), genitalia (nadrz.), krocze (nadrz.), przyrodzenie (nadrz.)CZŁONEK NARODU
to inaczej:

obywatel państwa, krajan (nadrz.), rodak (nadrz.), współziomek (nadrz.), ziomek (nadrz.)CZŁONEK OPOZYCJI
to inaczej:

opozycjonista, dysydent (podrz.), opozycjonista (podrz.), represjonowany (podrz.), działacz polityczny (nadrz.), gracz polityczny (nadrz.), polityk (nadrz.)CZŁONEK PARAFII
to inaczej:

parafianin, chrześcijanin (nadrz.)CZŁONEK PARLAMENTU
to inaczej:

parlamentarzysta, deputowany (podrz.), poseł (podrz.), członek senatu (podrz.), senator (podrz.), działacz polityczny (nadrz.), gracz polityczny (nadrz.), polityk (nadrz.)CZŁONEK PARTII
to inaczej:

działacz, partyjny, konserwatysta angielski (podrz.), torys (podrz.), aparatczyk (podrz.), działacz funkcyjny (podrz.), pracownik aparatu partyjnego (podrz.), członek partii komunistycznej (podrz.), partyjniak (pot.) (podrz.), towarzysz (podrz.), chadek (podrz.), chrześcijański demokrata (podrz.), członek chadecji (podrz.), endek (podrz.), narodowy demokrata (podrz.), działacz polityczny (nadrz.), gracz polityczny (nadrz.), polityk (nadrz.)CZŁONEK PARTII KOMUNISTYCZNEJ
to inaczej:

partyjniak (pot.), towarzysz, członek partii (nadrz.), działacz (nadrz.), partyjny (nadrz.)CZŁONEK PEŁNOPRAWNY
to inaczej:

barwiarz (specjalist.), członek korporacji akademickiej (nadrz.), korporant (nadrz.)CZŁONEK RODU
to inaczej:

dziecko, latorośl, maluch, milusiński (książk.), pociecha, potomek (oficj.), bąk (podrz.), berbeć (podrz.), brzdąc (podrz.), chłopczyk (podrz.), dziecina (podrz.), dzieciuch (podrz.), fąfel (żart.) (podrz.), malec (podrz.), maluch (podrz.), mały chłopiec (podrz.), pędrak (podrz.), smyk (podrz.), szkrab (podrz.), bobas (podrz.), dzidzia (pot.) (podrz.), dzidziuś (pot.) (podrz.), niemowlak (podrz.), niemowlę (podrz.), noworodek (podrz.), osesek (podrz.), bastard (przestarz.) (podrz.), bękart (podrz.), potomek męski (podrz.), syn (podrz.), córa (przestarz.) (podrz.), córeczka (podrz.), córka (podrz.), potomek żeński (książk.) (podrz.), chłopczyna (poet.) (podrz.), chłopiec (podrz.), młodzik (przestarz.) (podrz.), podrostek (podrz.), synek (podrz.), podrzutek (podrz.), znajda (podrz.), człek (pot.) (nadrz.), człowiek (nadrz.), gość (pot.) (nadrz.), homo sapiens (książk.) (nadrz.), istota ludzka (książk.) (nadrz.)CZŁONEK RZĄDU
to inaczej:

ministerCZŁONEK SENATU
to inaczej:

senator, członek parlamentu (nadrz.), parlamentarzysta (nadrz.)CZŁONEK ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH
to inaczej:

związkowiec, aktywista (nadrz.), działacz (nadrz.)WŁĄCZENIE DO RODZINY
to inaczej:

adopcja, przysposobienie, zaadaptowanie, usynowienie (podrz.)Sprawdź też synonimy dla słów tematycznie lub słownikowo podobnych do szukanego przez Ciebie wyrażenia.

WUJEK, CHADEK, FALLUS, APARATCZYK, WSPÓŁZIOMEK, PARÓWA, JUROR, GOŚĆ, MŁODZIK, POLITYK, MAŁŻONEK, ZWIĄZKOWIEC, CZŁONEK, DZIAŁACZ FUNKCYJNY, RĘKA, KUŚKA, PARLAMENTARZYSTA, KOŃCZYNA GÓRNA, PRZODEK, CZŁONEK CHADECJI, KREWNIAK, ZIOMEK, MAŁY, CZĘŚĆ CIAŁA, CIOCIA, PISIOREK, REPRESJONOWANY, FIUT, TOWARZYSZ ŻYCIA, GORSZA POŁOWA, CZŁONEK RODU, FILISTER, CZŁONEK PEŁNOPRAWNY, SIUSIAK, LATOROŚL, PARTYJNY, PENIS, AKTYWISTA, KOŃ, PARTNERKA, MAFIOZO, CHUJ, PRACOWNIK APARATU PARTYJNEGO, HOMO SAPIENS, DYSYDENT, BARWIARZ, CZŁONEK AKADEMII, CZŁONEK KORPORACJI AKADEMICKIEJ, SENATOR, BERBEĆ, SYN, MAŁY CHŁOPIEC, OPOZYCJONISTA, POTOMEK ŻEŃSKI, BRZDĄC, CZŁONEK SENATU, MAŁŻONKA, CZŁONEK NARODU, CHRZEŚCIJANIN, CÓRECZKA, KLUBOWICZ, WŁĄCZENIE DO RODZINY, WNUK, UCZESTNIK, MĄŻ, LEPSZA POŁOWA, AKADEMIK, SZKRAB, MACZUGA, DZIECKO, NARODOWY DEMOKRATA, DEPUTOWANY, PRZYSPOSOBIENIE, GANGSTER, DZIECIUCH, KULAS, PRĄCIE, LASKA, NIEMOWLAK, WACEK, DZIDZIUŚ, CZŁONEK PARAFII, ŻONA, PRZYRODZENIE, TOWARZYSZ, BĄK, CZŁONEK RZĄDU, CHRZEŚCIJAŃSKI DEMOKRATA, ZAADAPTOWANIE, PISIOR, CZŁONEK JURY, PAŁA, SĘDZIA, INTERES, ZNAJDA, DZIAŁACZ POLITYCZNY, POTOMEK, NOGA, BANDYTA, CZŁONEK PARTII KOMUNISTYCZNEJ, ARBITER, FUJARA, KUTAS, DZIDZIA, KUZYN, KONSERWATYSTA ANGIELSKI, SMYK, ADOPCJA, DZIECINA, WUJ, CZŁOWIEK, TOWARZYSZKA ŻYCIA, PTASZEK, BOBAS, KOLIGAT, SIUSIEK, CZŁONEK KLUBU, PĘDRAK, KOBIETA, MINISTER, KROCZE, CÓRKA, SYNEK, ENDEK, NOWORODEK, CZŁONEK MAFII, OBYWATEL PAŃSTWA, GICZOŁA, CZĘŚCI INTYMNE, RODZEŃSTWO, GENITALIA, OSESEK, CÓRA, BLISKI, PODRZUTEK, MILUSIŃSKI, CZŁONEK OPOZYCJI, PARTNER, KOŃCZYNA, FAJFUS, CIOTKA, NARZĄD RUCHU, SWÓJ, MALEC, ŚLUBNY, POCIECHA, MĘŻATKA, OSOBA, CHŁOPCZYK, MAFIOSO, POTOMEK MĘSKI, ZWIS, PARAFIANIN, KREWNY, FUKS, SIUREK, CZŁONEK ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH, KAPUCYN, CZŁONEK PARLAMENTU, CZŁEK, SYN SYNA, PODMIOT, FUJARKA, PODROSTEK, CZŁONEK MĘSKI, ŚLUBNA, KOŃCZYNA DOLNA, DZIAŁACZ, CHŁOPCZYNA, PARTYJNIAK, BĘKART, TORYS, GRACZ POLITYCZNY, ATTACHÉ, WSPÓŁMAŁŻONKA, PYTA, CZŁONEK PARTII, POSEŁ, STRYJ, ISTOTA LUDZKA, KRAJAN, POŁOWICA, RODAK, NIEMOWLĘ, KORPORANT, CHŁOPIEC, WSPÓŁMAŁŻONEK, PTAK, DZIDA, GIRA, KORZEŃ, BASTARD, FĄFEL, MALUCH.

Szukaj synonimów do słowa

CZŁONEK RODZINY inaczej

Najlepszą odpowiedzią na pytanie: "Jakie znasz synonimy do wyrażenia członek rodziny?", jest:

1. Członek rodziny to inaczej bliski, koligat, krewniak, krewny, wuj (podrz.), wujek (podrz.), syn syna (podrz.), wnuk (podrz.), gorsza połowa (żart.) (podrz.), małżonek (podrz.), mąż (podrz.), partner (podrz.), ślubny (podrz.), towarzysz życia (książk.) (podrz.), współmałżonek (oficj.) (podrz.), kobieta (pot.) (podrz.), lepsza połowa (żart.) (podrz.), małżonka (podrz.), mężatka (podrz.), partnerka (oficj.) (podrz.), połowica (żart.) (podrz.), ślubna (podrz.), towarzyszka życia (książk.) (podrz.), współmałżonka (oficj.) (podrz.), żona (podrz.), rodzeństwo (podrz.), kuzyn (podrz.), przodek (podrz.), stryj (podrz.), ciocia (podrz.), ciotka (podrz.), swój (nadrz.).

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 1.

Synonimy słownikowe do wyrażenia CZŁONEK RODZINY

CZŁONEK RODZINY
bliski, koligat, krewniak, krewny, wuj (podrz.), wujek (podrz.), syn syna (podrz.), wnuk (podrz.), gorsza połowa (żart.) (podrz.), małżonek (podrz.), mąż (podrz.), partner (podrz.), ślubny (podrz.), towarzysz życia (książk.) (podrz.), współmałżonek (oficj.) (podrz.), kobieta (pot.) (podrz.), lepsza połowa (żart.) (podrz.), małżonka (podrz.), mężatka (podrz.), partnerka (oficj.) (podrz.), połowica (żart.) (podrz.), ślubna (podrz.), towarzyszka życia (książk.) (podrz.), współmałżonka (oficj.) (podrz.), żona (podrz.), rodzeństwo (podrz.), kuzyn (podrz.), przodek (podrz.), stryj (podrz.), ciocia (podrz.), ciotka (podrz.), swój (nadrz.)

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do wyrażenia: CZŁONEK RODZINY

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x