Synonimy do słowa LEKKO

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: LEKKO.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa LEKKO

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 8 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

LEKKO
to inaczej:

nieco, nieznacznie, trochęLEKKO
to inaczej:

nieznacznie, łagodnieLEKKO
to inaczej:

zręcznie, zwinnie, nieociężale, zgrabnie, eleganckoLEKKO
to inaczej:

łatwo, z łatwością, bez trudu, bez wysiłku, biegle, płynnieLEKKO
to inaczej:

miło, bezproblemowo, błogo, bajecznie, pogodnie, przyjemnie, wesoło, beztrosko, (pot.) fajnie, rozkosznie, (pot.) kapitalnie, słodkoLEKKO
to inaczej:

delikatnie, niegrubo, powiewnie, cienko, zwiewnie, przewiewnieLEKKO
to inaczej:

zrozumiale, przejrzyście, jasno, potoczyście, dowcipnieLEKKO
to inaczej:

słabo, nieintensywnie, nieznacznie, niewyraźnie, nie rzucając się w oczy, delikatnie, trochę, z lekkaPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do szukanego przez Ciebie słowa.

LEKKO LICZĄC
to inaczej:

przynajmniej, co najmniejSprawdź też synonimy dla słów tematycznie lub słownikowo podobnych do szukanego przez Ciebie słowa.

Szukaj synonimów do słowa

LEKKO inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa lekko?", są:

1. Lekko to inaczej nieco, nieznacznie, trochę.
2. Lekko to inaczej nieznacznie, łagodnie.
3. Lekko to inaczej zręcznie, zwinnie, nieociężale, zgrabnie, elegancko.
4. Lekko to inaczej łatwo, z łatwością, bez trudu, bez wysiłku, biegle, płynnie.
5. Lekko to inaczej miło, bezproblemowo, błogo, bajecznie, pogodnie, przyjemnie, wesoło, beztrosko, (pot.) fajnie, rozkosznie, (pot.) kapitalnie, słodko.
6. Lekko to inaczej delikatnie, niegrubo, powiewnie, cienko, zwiewnie, przewiewnie.
7. Lekko to inaczej zrozumiale, przejrzyście, jasno, potoczyście, dowcipnie.
8. Lekko to inaczej słabo, nieintensywnie, nieznacznie, niewyraźnie, nie rzucając się w oczy, delikatnie, trochę, z lekka.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 8.

Synonimy słownikowe do słowa LEKKO

LEKKO
nieco, nieznacznie, trochę
LEKKO
nieznacznie, łagodnie
LEKKO
zręcznie, zwinnie, nieociężale, zgrabnie, elegancko
LEKKO
łatwo, z łatwością, bez trudu, bez wysiłku, biegle, płynnie
LEKKO
miło, bezproblemowo, błogo, bajecznie, pogodnie, przyjemnie, wesoło, beztrosko, (pot.) fajnie, rozkosznie, (pot.) kapitalnie, słodko
LEKKO
delikatnie, niegrubo, powiewnie, cienko, zwiewnie, przewiewnie
LEKKO
zrozumiale, przejrzyście, jasno, potoczyście, dowcipnie
LEKKO
słabo, nieintensywnie, nieznacznie, niewyraźnie, nie rzucając się w oczy, delikatnie, trochę, z lekka

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: LEKKO

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x